Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościSpotkał się Zespół GIPH ds. Koncesji

W dniu 9 marca w siedzibie GIPH doszło do spotkania naszego Zespołu ds. Koncesji. Jego celem było wypracowanie wspólnego stanowiska i projektu zmian legislacyjnych dotyczących wygasających w najbliższym czasie koncesji… więcej


Irak w kontekście ustaleń Międzynarodowej Konferencji na Rzecz Odbudowy Kraju Perspektywy dla polskich przedsiębiorców

Konferencja organizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą wraz z Ambasadą Republiki Iraku w Polsce będzie doskonałą okazją do zapoznania się z aktualną sytuacją polityczno - gospodarczą Iraku, zwłaszcza w kontekście Międzynarodowej… więcej


Ogłoszono konkurs na promocję branży maszyn i urządzeń!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wcześniej wybrano 12 branż… więcej


Informacja dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w Peru

Informujemy, że otrzymaliśmy z Ambasady Peru w Polsce informację dla potencjalnych inwestorów przygotowaną przez Peruwiańską Agencję Promocji Inwestycji - PROINVERSION  z ofertą współpracy w inwestycjach na terenie Peru obejmującą takie… więcej


Nabór na działania dot. sukcesji w firmach rodzinnych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs pn.: „Sukcesja w firmach rodzinnych" na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw. Wnioskodawcami w… więcej


Partnerzy