Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Krajowa Izba Gospodarcza
Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje ponad 150 organizacji biznesowych. KIG promuje społeczną wrażliwość biznesu. Szkolenia i konferencje organizowane przez Izbę pomagają przedsiębiorcom wdrażać etyczne standardy. Najwrażliwsze społecznie firmy są nagradzane w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”.


KIG dba o polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej. Jest członkiem Eurochambres (Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo – Handlowych) i Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. Izba ma podpisane umowy o współpracy z większością narodowych izb gospodarczych na świecie. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski obejmując od 2008 roku stanowisko wiceprezesa Eurochambres umocnił pozycję Izby na arenie międzynarodowej.


Krajowa Izba Gospodarcza działa na rzecz poprawy wizerunku Polski na świecie ze świadomością, że jeśli Polska będzie postrzegana pozytywnie, to polskie firmy będą miały lepsze szanse na międzynarodowym rynku. Dlatego też Izba organizuje międzynarodowe wystawy promujące Polskę podczas Expo (Hanover, Aichi) oraz narodowe ekspozycje polskich przedsiębiorców na całym świecie. Na rzecz wizerunku Polski pracuje Instytut Marki Polskiej powołany przez KIG.

 

(źródło: www.kig.pl)

Partnerzy