Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Krajowa Izba GospodarczaKrajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc 160 organizacji biznesowych.
Krajowa Izba Gospodarcza prowadzi monitoring działalności ustawodawczej Sejmu, przekazuje zbiór postulatów przedsiębiorców do Rządu, Parlamentu, Kancelarii Prezydenta i organów UE.

KIG stale współpracuje z Rządem (towarzyszące delegacje biznesowe przedstawicieli MPiT i MSZ) oraz agencjami rządowymi (PAIH, PARP, KOWR) w ramach realizacji projektów międzynarodowych.

Jest organizatorem m.in.: Kongresu Innowacyjnej Gospodarki, Forum Młodych Przedsiębiorców, Gospodarczego i Dyplomatycznego Otwarcia Roku, Europejskiego Meetingu Gospodarczego.

Krajowa Izba Gospodarcza organizuje seminaria, konferencje i inne wydarzenia poświęcone poszczególnym rynkom zagranicznym, szczególnie istotnym z punktu widzenia perspektyw rozwoju polskiego eksportu, np.: Indie, Iran, Turcja, Brazylia, Algieria. Ponadto KIG świadczy szereg usług obejmujących wystawianie świadectw pochodzenia towarów,  legalizację dokumentów handlowych, wystawianie Karnetów ATA oraz innych świadectw i zaświadczeń.

Krajowa Izba Gospodarcza jest członkiem Eurochambres i Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. KIG ma podpisane umowy o współpracy z większością narodowych izb gospodarczych na świecie.

W zakresie integracji europejskiej Krajowa Izba Gospodarcza aktywnie współpracuje z:

Eurochambres Stowarzyszeniem Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych z siedzibą w Brukseli integrującym europejski samorząd gospodarczy i lobbującym w instytucjach UE na rzecz interesów przedsiębiorców; zwłaszcza w kwestiach tworzonych uregulowań prawnych mogących wpływać na kondycję firm.

Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, ciałem opiniująco-doradczym Komisji Europejskiej.

KIG prezentuje głos przedsiębiorców UE w postaci opinii i stanowisk środowiska biznesu na szczeblu unijnym wobec polityk lub projektów uregulowań prawnych. Formułowane przez KIG opinie powstają często w oparciu o badania wśród przedsiębiorców. Szereg projektów o tematyce unijnej, realizowanych przez KIG wspólnie z partnerami unijnymi oraz izbami członkowskimi KIG przyczynia się do wzmocnienia zarówno pozycji izb gospodarczych jako reprezentantów środowiska przedsiębiorstw jak i pozycji konkurencyjnej firm zrzeszonych w izbach.

Krajowa Izba Gospodarcza promuje społeczną wrażliwość biznesu. Nasze szkolenia i konferencje pomagają przedsiębiorcom wdrażać etyczne standardy. Najwrażliwsze społecznie firmy są nagradzane w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Krajowa Izba Gospodarcza działa na rzecz poprawy wizerunku Polski na świecie. Jeśli Polska będzie postrzegana pozytywnie, to polskie firmy będą miały lepsze szanse na międzynarodowym rynku. Dlatego KIG organizuje międzynarodowe wystawy naszego kraju podczas Expo (Hanover, Aichi) oraz narodowe ekspozycje naszych przedsiębiorców na całym świecie. Na rzecz wizerunku Polski pracuje Instytut Marki Polskiej powołany przez KIG.

(źródło: www.kig.pl)

Partnerzy