Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Klaster Maszyn Górniczych 

Klaster Maszyn Górniczych stanowi przestrzenną i sektorową koncentrację przedsiębiorstw, które produkują i sprzedają asortyment produktów powiązanych lub komplementarnych dla branży górniczej.
 

Tylko gospodarka oparta na wiedzy jest odpowiedzią na wzrost konkurencji i skrócenie okresu życia produktu. Niezbędna jest obecnie współpraca przemysłu z jednostkami naukowo-badawczymi, ale również współpraca z organizacjami samorządowymi czy instytucjami otoczenia biznesu. Globalna konkurencja wymaga również zaangażowania większego potencjału wytwórczego, co powinno przejawiać się we współpracy firm działających w tych samych lub pokrewnych branżach z wykorzystaniem efektu synergii, przede wszystkim w sferze dyfuzji wiedzy, przyciągania nowych przedsiębiorstw czy przepływu kapitału ludzkiego. Takie powiązania już z sukcesem działają na świecie, ale również i w Polsce, a definiuje się je jako powiązanie klastrowe.


Grupę Członków Założycieli Klastra Maszyn Górniczych  tworzą:
 

 • Instytucja zaplecza naukowego:
  • Instytut Techniki Górniczej KOMAG
    
 • Instytucja otoczenia biznesu:
  • Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
    
 • Przedsiębiorcy:
  • KOPEX Machinery S.A.
  • DAMEL S.A.
  • ELSTA Sp. z o.o.
  • EDJAN Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa dr inż. Edward Januszkiewicz
  • ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o.
  • TIMLER Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej inż. el. Mieczysław Timler
  • PONAR - Silesia S.A.


Uroczyste podpisanie Porozumienia o Rozpoczęciu Współpracy będącego Aktem Założycielskim Klastra Maszyn Górniczych, nastąpiło 8 września 2011 r. podczas organizowanej przez Górniczą Izbę Przemysłowo – Handlową konferencji Coal Meeting, w ramach Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „Katowice 2011”.


Członkowie Założyciele podpisując ten Akt  za cel postawili sobie uzyskanie możliwości produkcyjnych nowych jakościowo, konkurencyjnych na rynku krajowym oraz rynkach światowych, innowacyjnych, bezpiecznych rozwiązań maszyn górniczych powstałych w wyniku aktywnej współpracy Uczestników Klastra.


Klaster ma formułę otwartą, a jego członkami mogą zostać zarówno przedsiębiorcy, instytucje naukowe, instytucje otoczenia biznesu czy władze regionalne.

 

(źródło: www.klastermg.eu)

Partnerzy