Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Mariusz Saratowicz - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Współpracy z Partnerami BiznesowymiMariusz Saratowicz - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Współpracy z Partnerami Biznesowymi

Mariusz Saratowicz jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. Ukończył również Amerykańsko – Polskie Studia Podyplomowe na Politechnice Śląskiej kierunek: Przyjazna dla Środowiska Restrukturyzacja Przemysłu Ciężkiego oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim kierunki: Menedżer Europejski oraz Pośrednictwo w obrocie nieruchomości. W ramach podnoszenia kwalifikacji ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Pracę zawodowa rozpoczął bezpośrednio po studiach w Przedsiębiorstwie Spedycyjno Transportowym Przemysłu Węglowego TRANSGÓR w Chorzowie /1990-1995/ przechodząc kolejne szczeble zatrudnienia do stanowiska Głównego Inżyniera ds. Zaplecza Technicznego i Ruchu Zakładu. W latach 1995-1997 był Dyrektorem Centrum Usług Motoryzacyjnych Techniczno – Górniczej Spółki Akcyjnej Tegona w Katowicach. Od 1997 roku do sierpna 2016 roku był związany ze Spółką ELTRANS, działającą w dziedzinie m.in.: górnictwa i elektroenergetyki oraz elektrotechniki z prowadzeniem kompleksowych dostaw materiałów elektrotechnicznych wraz z realizacją zadań wykonawczych. W latach 1997 – 2001 pełnił funkcję V-ce Prezesa, a od 2001 do 2016 roku był Prezesem Zarządu  i  Dyrektorem  Generalnym oraz  Koordynatorem  Grupy  Kapitałowej  ELTRANS. Od wrzesnia2016 roku związał się z Grupą MAK z Warszawy, będąc obecnie Dyrektorem Oddziału w Katowicach Spółki Makubezpieczenia. Jest również Doradcą i Członkiem Rady   Nadzorczej   Energoaparatury S.A. z Katowic.

W Górniczej Izbie Przemysłowo Handlowej był wieloletnim Członkiem i Wiceprzewodniczącym Rady Izby.  W latach 2016-2020 był Pełnomocnikiem Zarządu, a obecnie pełni funkcję Członka Zarządu - Dyrektora ds. Współpracy z Partnerami Biznesowymi. Jest także Wiceprezesem Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Prezesem Śląskiego Towarzystwa Sportowego w Katowicach.

Za dotychczasowy wkład pracy został odznaczony licznymi wyróżnieniami i odznaczeniami m.in.:  Złoty Krzyż Zasługi RP, Srebrny Medal za Zasługi dla obronności Kraju, Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Górnictwa RP”, Złota Honorowa Odznaka za zasługi dla Województwa Śląskiego.  Uzyskał stopień zawodowy Generalny Dyrektor Górniczy II stopnia.

 

Partnerzy