Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Członkostwo GIPH w innych organizacjach 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa jest członkiem m.in. takich organizacji jak:
 

Partnerzy