Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościKawiarenka transformacyjna 27.10.2023 r.

Kawiarenka transformacyjna 27.10.2023 r.

Szanowni Państwo!

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, zaprasza do udziału w kawiarence transformacyjnej, która odbędzie się w dniu 27 października br., w godz. 10:00 – 12:00, w Sali Lustrzanej CZW Węglozbyt S.A., przy ul. Kościuszki 30 w Katowicach.

Przy dobrej kawie porozmawiamy o najważniejszych aspektach procesu transformacji naszego regionu, wymienimy się spostrzeżeniami i opiniami. Eksperci UMWSL przedstawią wyniki badań i wnioski płynące z realizacji projektu pn. Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT), podsumują przeprowadzone nabory wniosków o dofinansowanie projektów oraz opowiedzą o planach i prognozach na najbliższe miesiące.

W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o jego wypełnienie i odesłanie na adres: warsztaty@giph.com.pl do dnia 23 października 2023 r. włącznie.

Kawiarenka transformacyjna jest częścią projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, realizowanego w partnerstwie Województwa Śląskiego (Lider) oraz Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Głównego Instytutu Górnictwa i Związku Zawodowego Górników w Polsce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu (decyzja nr UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22-00 Zarządu Województwa Śląskiego).

Do pobrania:

Karta zgłoszenia [pdf;616KB]

Karta zgłoszenia [word;76KB]

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy