Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Aktualności



List otwarty GIPH do Przewodniczącej Komisji Europejskiej.

W obliczu kryzysu gospodarczego, wywołanego epidemią Covid-19 oraz intensyfikacją prac nad wdrożeniem Europejskiego Zielonego Ładu, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa skierowała list otwarty do Przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen.  … więcej


"Dostępność - szansą na rozwój"

Konkurs na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących – „Dostępność – szansą na rozwój” (konkurs nr  nr POWR.02.21.00-IP.09-00-002/20) Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, których realizacja… więcej


Konsultacje społeczne inicjowane przez Komisję Europejską

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, jako członek EUROCOAL, aktywnie uczestniczy w Dialogu Węglowym oraz konsultacjach społecznych, inicjowanych przez Komisję Europejską. W ciągu ostatnich kilku dni GIPH opracowała i przekazała EUROCOAL swoje stanowisko… więcej


Tarcza Antykryzysowa 2.0. - wsparcie z ZUS

Nowe rozwiązania przewidziane w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0 Nowe rozwiązania przewidują rozszerzenie pomocy dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy… więcej


Tarcza antykryzysowa ZUS - świadczenie postojowe

Na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informujemy, iż Tarcza antykryzysowa obejmuje możliwość złożenia do ZUS wniosku o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność (RSP-D). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.zus.pl oraz… więcej


Partnerzy