Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

O IzbieGórnicza Izba Przemysłowo-Handlowa to organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca m.in. kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, producentów maszyn i urządzeń górniczych, firmy usługowe działające na rzecz górnictwa oraz jednostki naukowo-badawcze.

GIPH działa na podstawie dwóch ustaw: o izbach gospodarczych oraz o organizacjach pracodawców.

Reprezentuje swoich członków nie tylko jako przedsiębiorców, ale i jako pracodawców, w tym wobec związków zawodowych pracowników (m.in. poprzez prowadzenie sporów zbiorowych, zawieranie i wypowiadanie ponadzakładowych układów zbiorowych prac oraz innych porozumień).

Członkowie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej zatrudniają ponad 100.000 pracowników. Naszym celem jest wspieranie i ochrona interesów zrzeszonych podmiotów, ich promocja w kraju i za granicą oraz kształtowanie właściwego wizerunku reprezentowanych w Izbie sektorów gospodarki.

Zajmujemy się sprawami ważnymi NIE TYKO DLA GÓRNICTWA ale DLA WSZYSTKICH przedsiębiorców i pracodawców.

Członkiem Izby może zostać każdy przedsiębiorca, pracodawca lub jego wyodrębniona jednostka organizacyjna.

 

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy