Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

O IzbieGórnicza Izba Przemysłowo-Handlowa to organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca m.in. kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, producentów maszyn i urządzeń górniczych, firmy usługowe działające na rzecz górnictwa oraz jednostki naukowo-badawcze.

GIPH działa na podstawie dwóch ustaw: o izbach gospodarczych oraz o organizacjach pracodawców.

Reprezentuje swoich członków nie tylko jako przedsiębiorców, ale i jako pracodawców, w tym wobec związków zawodowych pracowników (m.in. poprzez prowadzenie sporów zbiorowych, zawieranie i wypowiadanie ponadzakładowych układów zbiorowych prac oraz innych porozumień).

Naszym celem jest wspieranie i ochrona interesów zrzeszonych podmiotów, ich promocja w kraju i za granicą oraz kształtowanie właściwego wizerunku reprezentowanych w Izbie sektorów gospodarki.

Zajmujemy się sprawami ważnymi NIE TYKO DLA GÓRNICTWA ale DLA WSZYSTKICH przedsiębiorców i pracodawców.

Członkiem Izby może zostać każdy przedsiębiorca, pracodawca lub jego wyodrębniona jednostka organizacyjna.

 

Partnerzy