Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Członkowie GIPH 

I. Sekcja Górnictwa Węglowego

 

II. Sekcja Producentów Maszyn i Urządzeń

 

III. Sekcja Przedsiębiorstw Usługowych

 

IV. Sekcja Placówek Naukowo - Badawczo - Projektowych

Partnerzy