Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

GalerieSzkoła Zamówień Publicznych 2018
Górniczy Koncert Noworoczny 2018
Konferencja ,,Węgiel w okresie transformacji energetycznej" 2017
Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH oraz posiedzenie Rady 2017
Szkoła Zamówień Publicznych 2017
Górniczy Koncert Noworoczny 2017
Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH 2016
Szkoła Zamówień Publicznych 2016
Górniczy Sukces Roku 2016
Jubileusz 25-lecia GIPH 2016
Konferencja ,,Węgiel - tania energia i miejsca pracy" 2015
Szkoła Zamówień Publicznych 2015
Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH oraz posiedzenie Rady 2015
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH 2015
Górniczy Sukces Roku 2015
Obiektywem przez lata

Partnerzy