Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Sławomir Obidziński - Wiceprezes ZarząduSławomir Obidziński - Wiceprezes Zarządu

Sławomir Obidziński jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pierwszą pracę zawodową rozpoczął w Kopalni Węgla Kamiennego „Czeczott“ (1988-1991), gdzie zajmował stanowisko specjalisty technicznego pod ziemią. W 1992 roku podjął pracę w spółce SGS Polska (filia szwajcarskiej firmy rzeczoznawczo-kontrolnej o zasięgu globalnym), w której przepracował 15 lat, pełniąc kolejno funkcje: Kierownika Biura, Dyrektora Regionalnego w Katowicach oraz krajowego Dyrektora Branży Mineralnej. W tym okresie zorganizował kolejno 5 lokalnych oddziałów: w Brzeszczach, w Woli, w Katowicach, w Medyce oraz w Gliwicach. W miejscowości Wola (przy KWK Czeczott) zorganizował laboratorium węglowe, które uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), jako laboratorium badawcze.  Po uzyskaniu przez SGS Polska akredytacji jednostki certyfikującej, został audytorem wiodącym w dwóch systemach: zarządzania jakością oraz środowiskiem.

W następnych latach zajmował wysokie stanowiska menadżerskie w spółkach Skarbu Państwa. W latach 2007-2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej (NSE) w Brzeszczach, a następnie w latach 2014 - 2016 funkcję Prezesa Zarządu w spółce Węglokoks Energia w Katowicach. Od 2012 roku NSE była związana z Grupą Kapitałową Węglokoks, stąd w tym okresie odpowiadał za konsolidację aktywów energetyczno-ciepłowniczych ówczesnej Kompani Węglowej oraz Węglokoksu. Obszar aktywności Węglokoks Energia, tj. energetyka cieplna stała się jednym z trzech filarów przygotowywanej ówcześnie nowej Strategii dla całej Grupy Kapitałowej Węglokoksu (obok wydobywania i handlu węglem oraz segmentu stalowego). Następnie od czerwca 2016 roku przez 3 lata pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Węglokoks S.A. W tym okresie posiadł  bogate doświadczenie w zakresie opracowywania strategii spółek, budowania ich wartości oraz integracji biznesowej grupy kapitałowej. W roku 2019 przez krótki czas pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Tauron Wydobycie. Następnie w latach 2020-2023 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Technicznych w JSW Logistics, poszerzając swoją wiedzę o aspekty związane z logistyką towarów masowych.

W lutym 2024 został zatrudniony w GIPH, a w marcu tego roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Izby,  nadzorując ekonomiczno-finansowe aspekty jej funkcjonowania.

Podczas powyżej opisanej pracy zawodowej stale podnosił kwalifikacje z zakresu ekonomii oraz szeroko rozumianego zarządzania. Ukończył Studia Podyplomowe „Zarządzania Przedsiębiorstwem” na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1991) oraz „Bankowość” na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1995). W 2012 roku uzyskał Dyplom uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Uzyskał również tytuł „Executive MBA” (2012) oraz następnie tytuł „Executive Doctor of Business Administration” (2014) w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Posiada stopień zawodowy Generalnego Dyrektora Górniczego II Stopnia.   

Partnerzy