Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Wyjazd studyjny 23 maja 2024 r.Wyjazd studyjny 23 maja 2024 r.

Branżowe Centrum Umiejętności Górnictwo Rud 4.0 zaprasza nauczycieli i doradców zawodowych do udziału w wyjeździe studyjnym do FAMUR S.A. – wiodącego polskiego producenta maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego.

 

Termin: 23 maja 2024

 

Wyjazd z Lubina o godz. 7:00, powrót ok. 20:00 - 21:00

 

W programie:

- prezentacja rozwiązań technologicznych, oferowanych przez FAMUR S.A.

- zwiedzanie hali produkcyjnej 4.0

- prezentacja narzędzi szkoleniowych z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości, zdalnej diagnostyki i technologii gogli serwisowych do obsługi urządzeń dla różnych sektorów przemysłu

- obiad w restauracji zlokalizowanej w jednym z katowickich obiektów postindustrialnych

 

Kontakt i zgłoszenia uczestnictwa (wyłącznie w formie elektronicznej):

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

tel. 32 757 32 52

bcu@giph.com.pl

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

„Wyjazd studyjny nauczycieli i doradców zawodowych do zakładu pracy związanego z branżą górniczą na Górnym Śląsku” realizowany jest w ramach projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych”. Projekt objęty jest wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, tj. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), inwestycja: A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie; cel szczegółowy inwestycji: Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego. Zakres inwestycji: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcje centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

Branżowe Centrum Umiejętności – Górnictwa Rud 4.0

Projekt: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych”. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej: 10 998 415,54 zł

 

Partnerzy