Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościOświadczenie Fundacji Rodzin Górniczych

Z wielką przykrością przyjmujemy informacje o hejcie, który kierowany jest na górników w związku z zakażeniami koronawirusem na kopalniach. Górnicy, aby zabezpieczyć nasze bezpieczeństwo energetyczne i funkcjonowanie kopalń, codziennie podejmują… więcej


INTARG® 2020

Wynalazki, innowacyjne produkty i rozwiązania dla przemysłu, środowiska, zdrowia i medycyny oraz życia codziennego Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner XIII edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2020 pragnie zarekomendować… więcej


List otwarty GIPH do Przewodniczącej Komisji Europejskiej.

W obliczu kryzysu gospodarczego, wywołanego epidemią Covid-19 oraz intensyfikacją prac nad wdrożeniem Europejskiego Zielonego Ładu, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa skierowała list otwarty do Przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen.  … więcej


"Dostępność - szansą na rozwój"

Konkurs na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących – „Dostępność – szansą na rozwój” (konkurs nr  nr POWR.02.21.00-IP.09-00-002/20) Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, których realizacja… więcej


Konsultacje społeczne inicjowane przez Komisję Europejską

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, jako członek EUROCOAL, aktywnie uczestniczy w Dialogu Węglowym oraz konsultacjach społecznych, inicjowanych przez Komisję Europejską. W ciągu ostatnich kilku dni GIPH opracowała i przekazała EUROCOAL swoje stanowisko… więcej


Partnerzy