Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Agata Zielińska - Członek Zarządu - Dyrektor Górniczej Izby Przemysłowo-HandlowejAgata Zielińska - Członek Zarządu - Dyrektor Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

Agata Zielińska jest absolwentką Wydziału Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A.Frycza-Modrzewskiego oraz Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie projektami” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Biegle włada językiem rosyjskim i angielskim.

Od początku swojej drogi zawodowej zajmuje się marketingiem eventowym i promocją szeroko rozumianego sektora górniczego. Jako Wiceprezes Zarządu Polskiej Techniki Górniczej S.A. przez kilkanaście lat organizowała Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE. Zorganizowała szereg misji gospodarczych dla polskich producentów maszyn i urządzeń górniczych, study tours oraz polskich stoisk narodowych na zagranicznych targach górniczych. Zajmowała się współpracą z korpusem dyplomatycznym i zagranicznymi mediami branżowymi. W latach 2012-2015, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, odpowiadała za realizację Branżowego Programu Promocji Maszyn i Urządzeń Górniczych w ramach projektu systemowego pn. „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Od 2019 roku, jako Dyrektor Zarządzający, kierowała agencją eventową EventConcept Sp. z o.o.

Z Górniczą Izbą Przemysłowo-Handlową związana od marca 2020 roku. Odpowiada za właściwe funkcjonowanie Biura Izby, realizację projektów, działania na rzecz sprawiedliwej transformacji sektora paliwowo-energetycznego oraz promocję, organizację targów, misji gospodarczych, konferencji i współpracę z zagranicznymi partnerami.

Członek Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL, Podkomitetu ds. transformacji regionów górniczych - Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej, Regionalnej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego oraz Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Partnerzy