Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościNarodowa Rada Rozwoju

22 lipca br. w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu energetycznego Narodowej Rady Rozwoju na temat: ,,Wyzwania związane z przyszłością polskiego węgla i jego wpływem na politykę klimatyczno-energetyczną państwa". Podczas spotkania,… więcej


Ankieta dotycząca programów promocji na rynkach perspektywicznych

Ministerstwo Rozwoju zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na rynki zagraniczne do wzięcia udziału we współtworzeniu programów promocji dla następujących krajów: - Algieria - Indie - Iran - Meksyk - Wietnam Na… więcej


Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 11 lipca Prezydent podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza ważne zmiany w systemie… więcej


XXIX Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

W poniedziałek - 27 czerwca - w Katowicach odbyło się XXIX Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Tegoroczne spotkanie miało charakter szczególny, gdyż stanowiło część obchodów Roku… więcej


Firmy okołogórnicze potrzebują wsparcia

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa od wielu lat zajmuje się problemami całego sektora. Występuje nie tylko w sprawach ważnych dla spółek węglowych, ale walczy także o interesy firm okołogórniczych. Jak podkreśla Prezes… więcej


Partnerzy