Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Górnicza Izba Przemysłowo-HandlowaGórnicza Izba Przemysłowo-Handlowa to organizacja samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych oraz organizacja pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, zrzeszająca m.in. spółki i samodzielne kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, producentów maszyn i urządzeń górniczych, firmy usługowe działające na rzecz górnictwa oraz jednostki naukowo-badawcze.

Reprezentuje swoich członków nie tylko jako przedsiębiorców, ale i jako pracodawców, w tym wobec związków zawodowych pracowników.

Członkowie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej zatrudniają prawie 100.000 pracowników. Celem Izby jest wspieranie i ochrona interesów zrzeszonych podmiotów, ich promocja w kraju i za granicą oraz kształtowanie właściwego wizerunku reprezentowanych w Izbie sektorów gospodarki.

GIPH zajmuje się sprawami ważnymi NIE TYKO DLA GÓRNICTWA ale DLA WSZYSTKICH przedsiębiorców i pracodawców.

Członkiem Izby może zostać każdy przedsiębiorca, pracodawca lub jego wyodrębniona jednostka organizacyjna.

Górniczy Sukces Roku

Górniczy Sukces Roku

View more
Szkoła Zamówień Publicznych

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
Biuletyn Górniczy

Biuletyn Górniczy

View more


Aktualności


Podpisano Memorandum o Współpracy z Instytutem INKOS z Kosowa

W dniach 13-15 czerwca 2018 r., w Wiśle odbyła się V Międzynarodowa Konferencja pn. „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, w czasie której Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski wziął… więcej


Szkoła Zamówień Publicznych 2018, 6-8 czerwca 2018 r.

W dniach 6 - 8 czerwca 2018 r. w Wiśle odbyła się dziewiąta edycja ,,Szkoły Zamówień Publicznych”. W konferencji udział wzięło 240 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele przedsiębiorstw górniczych oraz firm pracujących na… więcej


Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw górnictwa

W dniu 5 czerwca br. w Ministerstwie Energii odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Górnictwa. Został on powołany na podstawie Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, przyjętego… więcej


CZWARTA EDYCJA KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ "GÓRNICTWO-PERSPEKTYWY I ZAGROŻENIA"

      Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik oraz Dyrekcja Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku organizują czwartą edycję konferencji naukowo-technicznej „Górnictwo – perspektywy i zagrożenia”, która odbędzie… więcej


X JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY KONGRES GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO „WĘGIEL BRUNATNY – DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI”

      Organizatorzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Bełchatów   Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt… więcej


Nowy Skład Rady GIPH

Posiedzenie Rady Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej odbyło się w piątek, 9 marca. Rada zajmowała się m.in. rocznymi sprawozdaniami z działalności, uchwalono także Plan finansowy Izby na 2018 r. Podczas piątkowego posiedzenia… więcej


Tomasz Rogala Prezydentem Euracoal

Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej, został wybrany prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal. Na tym stanowisku zastąpił dr Wolfganga Cieslika, który w nowej kadencji będzie pełnił funkcję… więcej


Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza na seminarium poświęcone zagraniczym zamówieniom publicznym

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa otrzymała informację z Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych o możliwości wzięcia udziału w 15. edycji EU - UN Procurement Seminar organizowanego przez European Procurement Forum (EUPF)… więcej


Spotkał się Zespół GIPH ds. Koncesji

W dniu 9 marca w siedzibie GIPH doszło do spotkania naszego Zespołu ds. Koncesji. Jego celem było wypracowanie wspólnego stanowiska i projektu zmian legislacyjnych dotyczących wygasających w najbliższym czasie koncesji… więcej


Irak w kontekście ustaleń Międzynarodowej Konferencji na Rzecz Odbudowy Kraju Perspektywy dla polskich przedsiębiorców

Konferencja organizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą wraz z Ambasadą Republiki Iraku w Polsce będzie doskonałą okazją do zapoznania się z aktualną sytuacją polityczno - gospodarczą Iraku, zwłaszcza w kontekście Międzynarodowej… więcej


Partnerzy