Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Górnicza Izba Przemysłowo-HandlowaGórnicza Izba Przemysłowo-Handlowa to organizacja samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych oraz organizacja pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, zrzeszająca m.in. spółki i samodzielne kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, producentów maszyn i urządzeń górniczych, firmy usługowe działające na rzecz górnictwa oraz jednostki naukowo-badawcze.

Reprezentuje swoich członków nie tylko jako przedsiębiorców, ale i jako pracodawców, w tym wobec związków zawodowych pracowników.

Członkowie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej zatrudniają prawie 100.000 pracowników. Celem Izby jest wspieranie i ochrona interesów zrzeszonych podmiotów, ich promocja w kraju i za granicą oraz kształtowanie właściwego wizerunku reprezentowanych w Izbie sektorów gospodarki.

GIPH zajmuje się sprawami ważnymi NIE TYKO DLA GÓRNICTWA ale DLA WSZYSTKICH przedsiębiorców i pracodawców.

Członkiem Izby może zostać każdy przedsiębiorca, pracodawca lub jego wyodrębniona jednostka organizacyjna.

Górniczy Sukces Roku

Górniczy Sukces Roku

View more
Szkoła Zamówień Publicznych

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
Biuletyn Górniczy

Biuletyn Górniczy

View more


Aktualności


XXVI Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

Wiosenne Spotkanie Ciepłowników to największa w Polsce konferencja dedykowana ciepłownikom. Co roku uczestnicy spotykają się w Zakopanem aby porozmawiać o najważniejszych kwestiach związanych z branżą. W tym roku nie zabraknie takich… więcej


International Mining Forum 2019

Rejestracja na IMF 2019 Już za trzy tygodnie rusza International Mining Forum 2019. Aby wziąć udział w konferencji należy się zarejestrować i wybrać sesję tematyczną. Serdecznie zapraszamy! Wiele ciekawych sesji… więcej


Drugie spotkanie Sekcji Producentów Maszyn i Urządzeń

W dniu 12 marca br. w siedzibie PUMAR Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli firm zrzeszonych w ramach izbowej Sekcji Producentów Maszyn i Urządzeń. Jego… więcej


Rada GIPH

Posiedzenie Rady Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej odbyło się w środę, 6 marca. Porządek obrad przewidywał przyjęcie rocznych sprawozdań z działalności Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Realizacji Planu Finansowego. Rada uchwaliła także Plan… więcej


Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w przemyśle

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach serdecznie zaprasza na XIII Konferencję pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w przemyśle” w dniach… więcej


INDUSTRYmeeting 2019

INDUSTRYmeeting 2019 – nowa odsłona  targów! Utrzymanie Ruchu i Technologie Przemysłowe w lutym w Expo Silesia. W dniach 27-28 lutego 2019 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbyły… więcej


Przekazanie 1% należnego podatku na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych

Pozwalamy sobie prosić o wsparcie naszych działań w propagowaniu przekazania 1% należnego podatku na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych. Fundacja Rodzin Górniczych prowadzi działalność pomocową od 1997 roku. Jest organizacją pożytku… więcej


XVII Konferencja Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle

XVII Konferencja Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle. Odbiorcy na Rynku Energii 2019.   Konferencja odbędzie się 14-15 marca, tradycyjnie w Czeladzi w hotelu Szafran. Przy rosnących cenach energii elektrycznej zagadnienie… więcej


XIX Międzynarodowy Kongres Przeróbki Węgla

W dniach 13-15 listopada 2019 roku obradować będzie w New Delhi (Indie) XIX Międzynarodowy Kongres Przeróbki Węgla - International Coal Preparation Congress. Szczegółowe informacje o tym światowym wydarzeniu można znaleźć… więcej


Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting.

INDUSTRYmeeting 2019 – nowa odsłona targów! Utrzymanie Ruchu i Technologie Przemysłowe w lutym w Expo Silesia! W dniach 27-28 lutego 2019 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędą… więcej
Biuletyn górniczy

Bieżący numer 

Partnerzy