Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL
Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL jest organizacją europejskiego przemysłu węglowego. Utworzone zostało w 2002 roku na bazie Europejskiego Stowarzyszenia Paliw Stałych – CECSO – po wygaśnięciu Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

EURACOAL reprezentuje interesy producentów i importerów węgla, stowarzyszenia, organizacje oraz instytuty naukowo-badawcze. Zrzesza 34 podmioty z 20 krajów: Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii.

Misją Stowarzyszenia jest podkreślanie znaczenia węgla w Unii Europejskiej w zakresie zabezpieczenia dostaw energii z zachowaniem stabilności ceny, a także ochrony środowiska. Ponadto EURACOAL stara się być aktywnym komunikatorem, tworzącym odpowiednie ramy, w których może działać europejski przemysł węglowy i jego konsumenci.

W ramach Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego działają cztery komitety:

  • Komitet ds. Polityki Energetycznej
  • Komitet ds. Ochrony Środowiska
  • Komitet ds. Rynku
  • Komitet ds. Badań Technicznych

EUROCOAL wypracuje z wieloma instytucjami, w szczególności z:

  • Komisją Europejską (uczestniczy m.in. w dialogach społecznych oraz współorganizuje Dialog Węglowy),
  • Parlamentem Europejskim (m.in. współpracuje z jego członkami w zakresie ponadpartyjnego Europejskiego Okrągłego Stołu Węglowego),
  • Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,
  • Międzynarodową Agencją Energii,
  • Światowym Stowarzyszeniem Węgla.

 

Władze Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL:

Na zdjęciu od lewej; wiceprezydenci Euracoal: Nigel Yaxley - dyrektor zarządzający brytyjskiego CoalImp, Janusz Olszowski - prezes Górniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej,  prezydent  dr Wolfgang Cieslik - prezes zarządu niemieckiego Stowarzyszenia Importerów Węgla
oraz wiceprezytent Vladimír Budinský - wiceprezes Zarządu czeskiego ČEZ Distribuce

 

(źródło: www.euracoal.eu)

 

 

Partnerzy