Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL 

Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego – EURACOAL – jest organizacją patronacką europejskiego przemysłu węglowego.

EURACOAL powstał w 2002 r. z Europejskiego Stowarzyszenia Paliw Stałych – CECSO – po wygaśnięciu Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

EURACOAL ma 22 członków, w tym krajowe stowarzyszenia węglowe, stowarzyszenia importerów, instytuty badawcze i poszczególne przedsiębiorstwa. Przedstawiciele EURACOAL pochodzą z 12 krajów:  Bośni i Hercegowiny, Czech, Niemiec, Grecji, Węgier, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii i Ukrainy.

Misją EURACOAL jest podkreślenie znaczenia węgla i energetyki węglowej  w UE dla bezpieczeństwa dostaw energii, stabilności cen energii, gospodarczej  wartości dodanej  i ochrony środowiska. EURACOAL stara się być aktywnym komunikatorem, w celu stworzenia odpowiednich ram, w których europejski przemysł węglowy i konsumenci węgla mogą działać.

Jest aktywnym liderem wielu inicjatyw.

EURACOAL ma trzy komitety:

  • Komisję ds. Polityki Energetycznej i Ochrony Środowiska
  • Komitet Rynkowy
  • Komitet Badań Technicznych

 

EURACOAL jest oficjalnie reprezentowany w Grupie Doradczej ds. Węgla  Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

EURACOAL uczestniczy w dialogu społecznym Komisji Europejskiej (DG ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji).

EURACOAL wspiera platformę "Regiony węglowe w okresie transformacji, inicjatywę Komisji Europejskiej pod przewodnictwem DG Energy.

EURACOAL współpracuje z posłami do Parlamentu Europejskiego w ramach Parlamentu Europejskiego w ramach ponadpartyjnego Okrągłego Stołu w sprawie Węgla i Europejskiego Forum Energetycznego.

EURACOAL organizuje spotkania i warsztaty oraz uczestniczy w projektach, np. CoalTech2051.

EURACOAL informuje i współpracuje z wieloma interesariuszami, w szczególności z:

  • Komisją Europejską (DG ds,Energii, DG ds. Badań i Innowacji oraz Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego)
  • Parlamentem Europejskim (komisje ITRE, ENVI i REGI)
  • Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym (CCMI - Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle)
  • Międzynarodową Agencją Energii
  • Światowym Stowarzyszeniem Węgla

Władze Euracoal:

Prezydent -  Vladimír Budinský – ZSDNP

Starszy Wiceprezydent - Tomasz Rogala - PGG S.A.

Wice-Prezydenci - Wioletta Czemiel-Grzybowska i Dr. Lars Kulik

 

źródło: EURACOAL

Partnerzy