Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Aktualności„Rezolucja Śląska” podpisana

Ministrowie, parlamentarzyści, przedstawiciele zarządów czterech województw: śląskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego, a także prezydenci śląskich miast: Katowic, Rudy Śląskiej oraz Świętochłowic podpisali 4 marca „Rezolucję Śląską”. Dokument sygnowano z inicjatywy… więcej


Zamówienia międzynarodowe - szansa na rozszerzenie działalności biznesowej

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Global Compact Network Poland zapraszają na spotkanie informacyjne pt. ZAMÓWIENIA MIĘDZYNARODOWE - SZANSA NA… więcej


V Międzynarodowe Targi Kontaktowe B2B BREST 2020

W imieniu organizatorów zapraszamy na "V Międzynarodowe Targi Kontaktowe B2B BREST 2020", które odbędą się w dniach 24-25 kwietnia 2020 roku w Brześciu na Białorusi. Targi są współorganizowane przez Brzeski… więcej


Rada Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej 2020

20 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji planu finansowego w 2019 r., a także uchwaliła nowy plan finansowy Izby na 2020 r.… więcej


Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie

Uprzejmie informujemy, że Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa otrzymała z Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju prośbę o rozpropagowanie wśród swoich członków informacji o trwającym obecnie projekcie szkoleniowo-doradczym dla mikro,… więcej


Partnerzy