Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościInformacja dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w Peru

Informujemy, że otrzymaliśmy z Ambasady Peru w Polsce informację dla potencjalnych inwestorów przygotowaną przez Peruwiańską Agencję Promocji Inwestycji - PROINVERSION  z ofertą współpracy w inwestycjach na terenie Peru obejmującą takie… więcej


Nabór na działania dot. sukcesji w firmach rodzinnych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs pn.: „Sukcesja w firmach rodzinnych" na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw. Wnioskodawcami w… więcej


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór na projekty dot. ochrony własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”. Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:   - uzyskania… więcej


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór na wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Narodowe Centrum Badań I Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R… więcej


XVII Mistrzostwa Polski Górników w Narciarstwie Biegowym

Komitet Organizacyjny zaprasza   do wzięcia udziału  w XVII Mistrzostwach Polski Górników w Narciarstwie Biegowym Organizatorem Mistrzostw: Związek Zawodowy Górników w Polsce  Konsorcjum       PRG  i  BSz SA Termin: 4 luty 2018… więcej


Partnerzy