Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościŚredniookresowy raport ekspertów MAE o rynku węglowym

- W 2016 r. ceny węgla na świecie wzrosły do poziomów, których jeszcze rok wcześniej nikt nie przewidywał, ale ten trend jest tymczasowy. W ciągu pięciu lat oczekujemy zrównoważenia cen,… więcej


Stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie tzw. ,,Pakietu Zimowego"

Zaproponowany 30 listopada 2016 r. przez Komisję Europejską (KE), tzw. Pakiet zimowy może w znacznym stopniu ograniczyć prawo państw członkowskich UE do swobodnego kształtowania własnej struktury paliwowej elektroenergetyki, a duża… więcej


EURACOAL kontra Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej w sprawie rewizji dyrektywy LCP BREF

W ostatnich dniach Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL wystosował szereg pism w sprawie rewizji dyrektywy LCP BREF do komisarzy Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Poniżej prezentujemy jedno z… więcej


Zaproszenie na seminarium nt. realizacji projektów współfinansowanych przez EBOR, 7 luty 2017 r., Warszawa

  Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na seminarium dla polskich przedsiębiorców organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Narodowy Bank Polski (NBP) w dniu 7 lutego… więcej


Expo Astana 2017: Konkurs pt. "Promujemy innowacyjne polskie technologie energetyczne i produkty"

Polscy przedsiębiorcy i jednostki naukowe mogą zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinie energetyki w ramach polskiej ekspozycji na Wystawie Międzynarodowej EXPO Astana 2017. Zwycięskie projekty staną się częścią polskiej ekspozycji Międzynarodowej… więcej


Partnerzy