Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Kalendarium z udziałem przedstawicieli GIPH2024

-  we wtorek 19 marca odbyło się posiedzenie "Regionalnej Rady ds Energii" w Katowicach.

- 12 marca w Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Misja gospodarcza - Indie
Misja gosodarcza - Indie

- 26-28 lutego miała miejsce konferencja "Szkoła Eksploatacji Podziemnej". 

- w dniach 21-24 luty odbyła się Misja gospodarcza Marszałka Województwa Śląskiego do Indii (Bengal Zachodni).

- 12 lutego Izba zorganizowała Górniczy Koncert Noworoczny.

- we wtorek 23 stycznia w siedzibie GIPH odbyło się posiedzenie kapituły konkursu "Górniczy Sukces Roku".

- 12 stycznia miały miejsce obchody 10-lecia MMC Poland Sp. z o. o.

2023

Walne Zgromadzenie Członków GIPH

- na przełomie listopada i grudnia odbyły się obchody barbórkowe m.in.: Wyższego Urzędu Górniczego, Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Gliwickiego Zakładu Górniczego, Głównego Instytutu Górnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego i wielu innych.

- w dniach 5-11 listopada miała miejsce Misja Gospodarcza do Chin - prowincja Liaoning.

- w piątek 13 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji".

- 14 września miała miejsce wizyta delegacji z Chin z prowincji Liaoning.

- 6 lipca odbyła się Rada Naukowa Głównego Instytutu Górnictwa. 

- w środę 5 lipca odbyła się Rada Naukowa IGSMiE PAN.

- 22 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Członków GIPH. 

- w dniach 5-7 czerwca odbyła się 14 edycja konferencji Szkoła Zamówień Publicznych.

- 5 czerwca miały miejsce obchody Jubileuszu Fasing SA. Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych.

- 31 maja odbył się Komitet Górnictwa PAN.

- w dniu 29 maja miało miejsce Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Światowego Kongresu Górniczego.

- 26 maja odbyło się Posiedzenie Regionalnej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji.

- w dniach 25-26 maja miało miejsce Sympozjum FTT Wolbrom S.A.

- w czwartek 25 maja odbyło się Posiedzenie Grupy roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji KM FE SL 2021-2027.

- 24 maja odbyło się Posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii.

- w dniach 22-23 maja br. odbyła się wizyta studyjna na terenie województwa dolnośląskiego „Realizacja procesu transformacji w regionach węglowych”.

- 19 maja miały miejsce uroczystości z okazji 75-lecia Elektrometal S.A.

- w środę 10 maja odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Światowego Kongresu Górniczego.

- 17-18 kwietnia odbyła się XI edycja Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego w Bełchatowie.  

- 13 kwietnia miała miejsce Akademia Jubileuszowa z okazji 20-lecia istnienia oddziału ARP w Katowicach.

- 30-31 marca odbyła się XXIII konferencja na temat „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie", organizowana przez Wyższy Urząd Górniczy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa.

- 28 marca miało miejsce posiedzenie Komitetu Monitorującego Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027.

- w piatek 24 marca w Teatrze Śląskim w Katowicach odbyło się seminarium podsumowujące dorobek naukowy i pracę zawodową profesora Józefa Dubińskiego.

- 28 lutego w Krakowie odbyła się Szkoła Eksploatacji Podziemnej.

- 22 lutego w Warszawie odbyło się Posiedzenie Podkomisji ds. Sprawiedliwej Transformacji.

- w czwartek 16 lutego w Krakowie miało miejsce pierwsze w kadencji 2023-2026 posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, które stało się idealną okazją do wręczenia przyznanej nagrody Panu Profesorowi Eugeniuszowi Mokrzyckiemu w Górniczym Sukcesie Roku w kategorii Osobowość.

Górniczy Koncert Noworoczny

- 6 lutego w Filharmonii Śląksiej w Katowicach odbył się coroczny "Górniczy Koncert Noworoczny".                                                        

- 12 stycznia odbyły się również w Gliwicach warsztaty Polskiej Zielonej Sieci: ,,Jak przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu i obniżyć rachunki za energię”.

- w czwratek 12 stycznia miało miejsce posiedzenie Kapituły Górniczego Sukcesu Roku. 

2022

- 15 grudnia w Krakowie odbyła się Rada Nukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

- 8 grudnia w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyła się konferencja inaugurująca nowy program regionalny Fundusze Europejskie dla Województwa Śląskiego na lata 2021-2027.

- 16 listopada w Wiśle, w Hotelu Stok odbyła się Konferencja "Problemy bezpieczeństwa w przemyśle górniczym - mechanizacja, automatyzacja, logistyka i transport".

- 16 listopada na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyło się posiedzenie Plenarne Komitetu Górnictwa PAN.

- 7 listopada w Warszawie odbył się XI Meeting Gospodarczy pod hasłem:,, Z węglem - bezpiecznie, w zieloną transformację” orgaznizowany przez KIG.

- 10 października w Szczyrku, w Hotelu Klimczok odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna KOMTECH

- 6 października miały miejsce Obchody jubileuszu 115-lecia Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.

- 23 września w Katowicach odbyła się Konferencja SILESIA 2030 ,,Węgiel i wiatr w polskim systemie energetycznym”.

- 20 września miało miejsce Posiedzenie wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

- 19 września odbyło się Posiedzenie Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej zorganizowane w formie on-line przez Krajową Izbię Gospodarczą. 

- 7 września w MCK Katowice miały miejsce Międzynarodowe Targi EXPO KATOWICE - Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

- 3 września w hali Arena w Gliwicach odbyła się Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. 

- 19 lipca miało miejsce posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa socjanego górników.

- 6 lipca w Krakowie odbyło się posiedzenie Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. 

- 27 czerwca w Pradze miało miejsce posiedzenie Komitetu Wykonawczego a nastepnie Walne Zgromadzenia Euracoal.

- 24 czerwca w sali koncertowej Instytucji Kultury im. K.Bochenek w Katowicach odbyła się uroczystość 100-lecia nadzoru górniczego w Polsce - WUG.

- 20 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Górniczej Izby Przemysłowo – Handlowej a następnie Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH.

- 11 czerwca miała miejsce Akademia Jubileuszowa z okazji 30-lecia ZZG.

- 10 czerwca w GIG-u odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego.

Szkoła Zamówień Publicznych 2022 Joanna Knapińska - Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych
Joanna Knapińska - Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych

- 6 - 8 czerwca w Wiśle miała miejsce kolejna edycja Szkoły Zamówień Publicznych organizowanej przez Izbę. 

- 28 maja miał miejsce Koncert Jubileuszowy Akademii WSB.

- 26 maja w Krakowie w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło sie posiedzenie Komitetu Górnictwa PAN.

- 12 maja w Filharmonii Śląskiej miały miejsce obchody jubileuszu 30-lecia Centrum badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego.

- 10 maja odbyła się XXII Konferencja pt:,, Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie” zorganizowana przez Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa

- 25 - 27 kwietnia w Rytrze miało miejsce Seminarium Sprawozdawcze IGSMiE PAN.

- 6 kwietnia w Katowice w Hotelu Vienna House Easy odbyło się szkolenie pt.,,Siła Wyższa w zamówieniach publicznych” zorganizowane przez GIPH.

- 4 kwietnia w Głównym Instytucie Górnictwa miała miejsce konferencja pt. "Transformacja energetyczna - zapotrzebowanie na źródła energii pierwotnej w perspektywie 2040 roku".

- 28 marca w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się Posiedzenie Rady Naukowej GIG.

- 2 marca odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej GIPH.

- 22 lutego w Warszawie odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji ds. Sprawiedliwej Transformacji.

- w dniu 24 stycznia w formie wiedokonferencji odbyło się Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL.

2021

- 1 grudnia Politechnika Śląska zorganizowała Konferencję: Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2021r.

- 26 listopada w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Zespołu Regionalnego ds. sprawiedliwej transformacji w woj. śląskim.

- w poniedziałek 22 listopada w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się Posiedzenie Podkomisji ds. Sprawiedliwej Transformacji.

- 17-19 listopada w Wiśle odbyła się Konferencja „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie - MARG 2021”.

- 16 listopada w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach.

- 10 listopada w formie hybrydowej odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Prawa geologicznego i górniczego.

-  w poniedziałek 25 października w Auli Głównego Instytutu Górnictwa miało miejsce uroczyste otwarcie Izby Pamięci Profesora Bolesława Krupińskiego.

- 11 października w Szczyrku miała miejsce Konferencja KOMTECH- Innowacyjne Techniki i Technologie w dobie Zielonej Transformacji.

- w dniach 6-8 października w Chorzowie odbyło się Europejskie Forum Przyszłości. 

 

 

- 5 października w Zabrzu odbyła się Konferencja pn." Kwalifikacje w dobie zmian w sektorze górniczym i pozagórniczym".

- 30 września odbyło się Webinarium - Branża górnicza nt. możliwości promocji na rynkach afrykańskich.

- 28 września miały miejsce obchody XXX lat Szkoły Eksploatacji Podziemnej.

- 20 września odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa.

- 16 września w Krakowie obchodzone były Dnia Energetyka Grupy TAURON.

- 14 września odbyło się Krajowe Forum Transformacji Polskich Regionów Górniczych.

- 2 września w Tychach odbyła się Konferencja pt.: Ochrona zdrowia pracowników w przemyśle i górnictwie na bazie doświadczeń wynikających z pandemii COVID-19.

- 13 lipca w formie wideokonferencji odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Węglowa.

- 12 lipca w formie wideokonferencji odbyło się Zgromadzenie Ogólne Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL.

- 12 lipca w formie wideokoknferencji odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL.

- 7 lipca w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Komitetu Górnictwa PAN.

- 1 lipca w Krakowie miało miejsce posiedzenie Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN.

XXXIV Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH

- 29 czerwca odbyło się posiedzenie Rady oraz Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo – Handlowej.

- 25 czerwca miało miejsce posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Pan.

- 23 czerwca w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie EURACOAL Steering Group.

- 17 czerwca w formie wideokonferencji odbyło się Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej.

- 21 maja w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące założeń do Krajowych i Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji.

- 18 maja miało miejsce posiedzenie Podkomisji stałej ds. Sprawiedliwej Transformacji.

- 18 maja w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu ws. Forum Gospodarczego Polska-Afryka.

- 13 maja w formie wideokoknferencji odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej.

- 5 maja w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie z World Bank Group Energy and Extractives.

- 28 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyły się warsztaty dla firm z branży okołogórniczej w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

- 23 kwietnia w formie wideokonferencji odbyły się warsztaty dot. projektów programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz Regionalnego Planu STWŚ2030.

- 21 kwietnia w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Ekspertów.

- 15 kwietnia w Famur SA odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa Śląskiego.

- 25 i 31 marca w pomieszczeniach GIPH odbyło się spotkanie z parlamentarzystami.

- 25 marca w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie VII Śląskiego Forum Ekspertów.

- 23 marca w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Rady Głównego Instytutu Górnictwa. 

- 9 marca w urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie z Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

- 5 marca w Urzędzie Marszałkowskim miało miejsce spotkanie z Sekretarzem stanu, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego, Arturem Soboniem.

- 4 marca w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Kapituły konkursu Górniczy Sukces Roku 2021.

- 3 marca w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Rady Izby.

- 24 lutego w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie komisji Rewizyjnej GIPH.

- 10 lutego miała miejsce wideokonferencja z przedstawicielami Uniwersytetu Ekonomicznego ws. Ekspertyzy dot. konsekwencji likwidacji kopalń węgla kamiennego dla sektora okołogórniczego oraz sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce.

- 8 lutego w formie wiedeokonferencji odbyło się spotkanie z przedstawicielami FAMUR SA ws. Ekspertyzy dot. konsekwencji likwidacji kopalń węgla kamiennego dla sektora okołogórniczego oraz sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce.

- 2 lutego w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

- 1 marca w Rudzie Śląskiej zostało podpisane porozumienie Śląskiego Okrągłego Stołu.

- 25 stycznia w formie wideokonferencji odbyło się Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL

- 12 stycznia w formie wideokokferencji odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi  i Energią PAN.

- 12 stycznia w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie EURACOAL Steering Group.

- 11 stycznia w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Zespołu GIPH ds. podatków w sektorze węglowym.

 

2020

 

- 16 grudnia w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej.

- 14 - 15 grudnia w pomieszczeniach Izby miało miejsce wręczenie stopni górniczych nadanych na wniosek Izby przez Ministra Aktywów Państwowych.

- 9 grudnia w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Komitetu Górnictwa oraz Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi.

- 26 listopada w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi  i Energią PAN.

- 23 listopada w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa.

- 4 - 6 listopada on line odbyła się zorganizowana przez Komag 21 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna KOMTECH-IMTech.

- 4 listopada w formie wiedeokonferencji odbyło się XXII posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów.

- 22 pażdziernika miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej. Walne odbyło się w formie wideokonferencji.

- 14 października odbyło się spotkanie Sekcji Producentów Maszyn i Urządzeń GIPH z Prezesem Polskiej Grupy Górniczej  SA.

- 28 - 30 września w Wiśle, już po raz jedenasty, odbyła się konferencja Szkoła Zamówień Publicznych organizowana przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową. 

- 22 września w pomieszczeniach Izby odbyło się spotkanie Zespołu GIPH ds. prawa geologicznego i górniczego

- 2 - 4 września w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbył się Europejski Kongres Gospodarczy 

- 27 lipca odbyło się XXXIII Zwyczaje,  Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo – Handlowej.

- 2 lipca w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Naukowej IGSMiE PAN

- 22 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie oraz posiedzenie Komitetu Wykonawczego EURACOAL. Posiedzenie miało formę wideokonferencji.

- 17 czerwca w formie wideokonferencji miało miejsce XXI posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii.

- 4 marca w Rudzie Śląskiej odbyła się II Edycja Międzynarodowej Konferencji SILESIA 2030 pt. "Polska na drodze do niezależności energetycznej w dobie Europejskiego Zielonego Ładu".

- 2 marca siedzibie Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach odbyła się prezentacja dotycząca raportu COAL 2019, który przygotowała Międzynarodowa Agencja Energii. Raport jest poświęcony prognozom na światowym rynku węgla

- 26 lutego w ramach Szkoły Eksploatacji Podziemnej odbyły się całodniowe warsztaty pt. "Post – Mining Perspectives: Capture and Use of Abandon Mine Methane and Mine Reclamation and Revitalization od Post Mining Areas"

- 24 - 26 lutego w Krakowie odbyła się Szkoła Eksploatacji Podziemnej.

- 26 lutego w Katowicach miało miejsce XIX posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii.

- 20 lutego odbyło się posiedzenie Rady GIPH.

- 10 lutego w sali Filharmonii Sląskiej odbył się Górniczy Koncert Noworoczny zatytuowany "Gala Straussa". Organizatorem koncertu  była Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa. 

- 30 stycznia odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Górniczy Sukces Roku.

- 27-28 stycznia w Brukseli miało miejsce posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL.

- 8 stycznia w pomieszczeniach Izby odbyło się spotkanie Prezydium Sekcji Producentów Maszyn i Urządzeń oraz Prezydium Sekcji Przedsiębiorstw Usługowych z Zarządem GIPH.

 

2019

 

- 19 grudnia w GIPH odbyło się posiedzenie zespołu ds. Podatków

- 22 listopada w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym miała miejsce Konferncja "Górnictwo" zorganizowana przez Grupę PTWP.

- 6 listopada w Wiśle z inicjatywy Centrum Badań i Dozoru Górniczego odbyła się Konferencja "Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie".

- 30 października w Warszawie w Ministerstwie Energii miało miejsce posiedzenie Komitetu Sterującego ds. górnictwa.

- 29 października w Oświęcimiu w Fabryce Maszyn i Urządzeń OMAG odbyło się spotkanie Sekcji Producentów Maszyn i Urządzeń przy GIPH.

- 22 października w GIPH odbyło się spotkanie Zespołu ds. Środowiska przy Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

- 16 - 17 października w Katowicach odbył się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

- 17 października  w Warszawie miał zorganizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą IX Europejski Meeting Gospodarczy.

- 14 października w Szczyrku z inicjatywy ITG KOMAG odbyła sie Konferencja KOMTECH-IMTech.

- 2 - 3 października w Katowicach pod hasłem „Nowoczesność i tożsamość regionu” miał miejsce Kongres Programu dla Śląska.

- 1 - 2 października obradował w Warszawie Kongres Energy Summit 2019.

- 28 września w Oświęcimiu jubileusz 25-lecia działalności pod obecną nazwą świętowała Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o.

- 19 września w Katowicach miały miejsce obchody Dnia Energetyka, których organizatorem była Grupa Tauron.

- 12 września w Warszawie miały miejsce uroczystości związane z XXV-lecie Urzędu Zamówień Publicznych.

- 10 - 13 września w Katowicach odbyły się Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2019 oraz Targi EkoSpalanie & EkoTechnologie KATOWICE 2019.

- 7 września w Gliwicach odbyła się 25 Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej.

- 6 września w Katowicach w Głównym Instytucie Górnictwa miał miejsce Okrągły Stół na temat transformacji regionów górniczych.

- 25 lipca w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. bezpieczeństwa socjalnego górników.

- 4 lipca w Warszawie miało miejsce Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

- 25 czerwca w Gliwicach odbyło się Zgromadzenie Członków Klastra Maszyn Górniczych.

- 22-24 czerwca w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie oraz posiedzenie Komitetu Wykonawczego EURACOAL.

- 12 czerwca w Wiśle miała miejsce Konferencja „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, której organizatorem było Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego.

- 10 czerwca w Katowicach odbyło się XXXII Zwyczajne, Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

- 7 czerwca w Akademii Górniczo-Hutnmiczej w Krakowie odbyło się IV Górnicze Forum Ekonomiczne.

- 5-7 czerwca w Wiśle trwała organizowana przez GIPH, 10 edycja Szkoły Zamówień Publicznych.

Szkoła Zamówiń Publicznych 2019

- 4-5 czerwca w Krakowie odbyła się konferencja nawiększych światowych producentów i konsumentów węgla Coaltrans Poland 2019.

Coaltrans Poland 2019

- 29 maja w Katowicach miała miejsce IX Gala Katowickich Dni Elektryki zorganizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

- 28 maja w Zabrzu odbyło się posiedzenie Ragionalnej Rady ds. Energii, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

- 23 maja w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej.

- 22 maja w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbyła się konferencja jubileuszowa z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia.

- 22 maja w Katowicach miało miejsce spotkanie inaugurująco-założycielskie Platformy Producentów Urządzeń Grzewczych na Paliwo Stałe.

- 21 maja we Wrocławiu odbyło się Posiedzenie Plenarne Komitetu Górnictwa PAN.

- 16-17 maja w Zakopanem odbyło się XXVII Sympozjum FTT Wolbrom.

- 14 maja w FAMUR S.A. w Katowicach miało miejsce spotkanie Sekcji Producentów Maszyn i Urządzeń  Górniczych Członków GIPH.

- 13-15 maja w Katowicach odbył się Europejski Kongres Gospodarczy.

- 13 maja w JSW Innowacje Sp. z o.o. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. podatków w sektorze węgla kamiennego.

- 8 maja w pomieszczeniach Izby odbyło się spotkanie Zespołu ds. podatków w sektorze węgla kamiennego.

- 25 kwietnia w Zabrzu, w pomieszczeniach przy Szybie Carnall kopalni Królowa Luiza, miała miejsce Konferencja pt.„Dziedzictwo górnictwa – współczesne bogactwo górnośląskiej historii”.

- 16 kwietnia w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Sekcji Przedsiębiorstw Usługowych, firm zrzeszonych w GIPH.

- 15 kwietnia w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się Konferencja “Rola zgazowania węgla oraz innych niskoemisyjnych technologii węglowych w okresie transformacji polskiej energetyki”.

- 11 kwietnia w Katowicach i Jastrzębiu-Zdroju miała miejsce 15 edycja konferencji "International Mining Forum 2019". Głównym organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa - oddział Rybnik. Partnerem merytorycznym były JSW Innowacje, a gospodarzem Jastrzębska Spółka Węglowa.

- 11 kwietnia w Katowicach odbyła się konfernecja pt. "Śląskie z potencjałem. Inteligentne specjalizacje. Nowe otwarcie." Organizatorem konferencji była Regionalna Izba Gospodarcza.

Konferencja "Śląskie z potencjałem"

 

- 9 kwietnia w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Zespołu GIPH ds. Podatków w sektorze węglowym.

- 28 - 29 marca w Krynicy Zdrój obradowała Rada Naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

- 18 marca w Katowicach, konferencją w Muzeum Śląskim, zainagurowano obchody 100-lecia Powstań Śląskich. Organizatorem konferencji był Urząd Wojewódzki w Katowicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.

- 12 marca, w siedzibie Spółki Pumar w Siemianowicach Śląskich odbyło się spotkanie członków GIPH zrzeszonych w Sekcji Producentów Maszyn i Urządzeń  Górniczych.

- 6 marca odbyło się posiedzenie Rady Górniczej IZby Przemysłowo-Handlowej.

- 5 marca Bractwo Gwarków zorganizowało w Katowicach konferencję „Aktualny stan prac związany z uruchomieniem kopalni na Śląsku w tym Orzesze i Nowa Ruda”.

- 1 marca odbyła się Gala Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego. 

- 1 marca w Filcharmonii Śląskiej miała miejsce XVI Gala "Sukces na Śląsku", której organizatorem było Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów w Katowicach.

- 27 - 28 lutego w Warszawie odbyło się Forum Zmieniamy Polski Przemysł, którego organizatorem od lat jest Grupa PTWP.

- 25 - 27 lutego w Krakowie miała miejsce XXVIII edycja Szkoły Eksploatacji Podziemnej.

- 25 lutego w pomieszczeniach GIPH odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

- 21 lutego w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

- 28 stycznia w Katowicach w siedzibie śląsko-dąbrowskiej solidarności odbyła się konferencja podsumowująca projekt społeczny PRE_COP24.

- 25 stycznia w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

Posiedzenie Kapituły Górniczy Sukces Roku

- 21 stycznia w Brukseli miało miejsce posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal.

- 19 stycznia w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła "XXVII Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji 2018 r.".Organizatorem była Regionalna Izba Gospodarcza.

- 17 stycznia w Katowicach miało miejsce Zgromadzenie Członków Klastra Maszyn Górniczych.

- 16 stycznia w siedzibie GIPH miało miejsce spotkanie firm zrzeszonych w Sekcji Producentów Maszyn i Urządzeń Górniczych przy GIPH.

Spotkanie firm zrzeszonych w
Sekcji Producentów Maszyn
i Urządzeń Górniczych przy GIPH

- 14 stycznia w Filharmonii Śląskiej odbył się Górniczy Koncert Noworoczny organizowany przez Izbę.

- 7 stycznia w Katowicach miał miejsce Koncert Noworoczny firmy WASKO S.A. połączony z obchodami 30-lecia firmy.

- 3 stycznia w siedzibie GIPH odbyło się posiedzenie Kapituły Górniczy Sukces Roku.

 

 

 

 

 

2018

 

Posiedzenie Zespołu ds. podatków
w sektorze węglowym

- 13 grudnia w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej.

- 11-12 grudnia w Katowicach podczas Szczytu COP 24 obył się Kongres Energy 24, którego organizatorem była Polska Grupa Górnicza.

- 10 grudnia w Krakowie odbyło się posiedzenie Grupy Sterującej Euracoal.

- 30 listopada w Rybniku w Izbie Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego wręczono coroczne nagrody Czarne Diamenty.

- 29 listopada w Krakowie miało miejsce posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

- 14 listopada w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

- 13 listopada w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

- 26 października w Bytomiu Związek Zawodowy PRZERÓBKA obchodził jubileusz 25-lecia swojej działalności.

- 18 października w Katowicach miała miejsce uroczysta Sesja Sejmiku Śląskiego.

- 17 października w Bytomiu odbyło się Posiedzenie Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Posiedzenie Komitetu Górnictwa PAN
źródło: CSRG S.A.

- 12 października w Katowicach miało miejsce Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Tego samego dnia w Zawierciu miał miejsce Jubileusz 20-lecia MWM Elektro Sp. z o.o.

- 10 października w Wiśle odbyła się Jesienna Szkoła Bezpieczeństwa Technicznego.

- 2 października w Czeladzi odbyła się konferencja pn. Certyfikacja i Badania.

- 28 września w Katowicach, w ramach wydarzenia NOWY PRZEMYSŁ EXPO miała miejsce konferencja pn. Węgiel - nowe rozdanie.

- 27 września w Warszawie miała miejsce Konferencja Polska Energia w 100-lecie Niepodległości.

- 26 września w Katowicach, w ramach wydarzenia NOWY PRZEMYSŁ EXPO miała miejsce konferencja pn. Polityka energetyczna Państwa.

- 18 września w siedzibie GIPH odyło sie posiedzenie Zespołu ds. podatków w sektorze węglowym.

- 13 września w siedzibie GIPH odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Prawa geologicznego i górniczego.

Posiedzenie Zespołu ds. Prawa
geologicznego i górniczego

- 11 września w Parlamencie Europejskim w Strasburgu miała miejsce Wystawa Be Co@l.

- 6 września w Warszawie miało miejsce Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. górnictwa przy Ministrze Energii.

- 4 września w Gliwicach miało miejsce XV Posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii.

- 1 września w Gliwicach odbyła się 24 Gala Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej oraz wręczenie nagród „Marka Śląskie”.

- 31 sierpnia w Katowicach odbyła się Konferencja „Młoda kadra w polskim górnictwie surowców mineralnych”.

- 28 sierpnia w siedzibie GIPH miało miejsce spotkanie z przedstawicielami niemieckiej organizacji VDMA.

- 9 sierpnia w Katowicach odbyła się Konferencja Społeczny Pre-COP24.

Spotkanie Zespołu ds. podatków

- 18 lipca w Katowicach miało miejsce spotkanie Zespołu GIPH ds. Podatków.

- 11 lipca w Rzeszowie miała miejsce Konferencja konsultacyjna dot. Polityki Surowcowej Państwa.

- 28 czerwca w Katowicach odbyło się Posiedzenie zespołu ds. rzeczoznawców ruchu zakładu górniczego Wyższy Urząd Górniczy.

- 24-26 czerwca w Atenach miało miejsce Walne Zgromadzenie oraz posiedzenie Komitetu Wykonawczego EURACOAL.

- 22 czerwca w Katowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Walne Zgromadzenie Członków GIPH

- 20 czerwca w Zabrzu odbyło się spotkanie Rady Interesariuszy Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

- 15 czerwca w Gliwicach miało miejsce Zgromadzenie Członków Klastra Maszyn Górniczych.

- 13-15 czerwca w Wiśle odbyła się Konferencja „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”.

- 11 czerwca w Katowicach miało miejsce Walne Zgromadzenie Regionalnej Izby Gospodarczej.

Szkoła Zamówień Publicznych 2018

- 6-8 czerwca w Wiśle odbyła się Konferencja Szkoła Zamówień Publicznych 2018.

- 5 czerwca w Warszawie miało miejsce Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Górnictwa.

- 4-5 czerwca 2018 w Sopocie odbyła się piąta konferencja Coaltrans.

- 24 maja w Warszawie odbyło się Posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

- 17 maja w Zakopanym miało miejsce X Sympozjum FTT Wolbrom.

- 15 maja w Katowicach miało miejsce Posiedzenie Grupy Sterującej EURACOAL.

- 14-16 maja w Katowicach odbył się X Europejski Kongres Gospodarczy, w ramach którego 16 maja odbyła się Konferencja "Polski węgiel - Perspektywa 2030".

- 9 maja w Katowicach odbyły się Polsko-Hiszpańskie warsztaty „The challenges and future of coal industry in the EU”.

- 8 maja w Rybniku miała odbyła się Konferencja "Górnictwo - perspektywy i zagrożenia".

- 20 kwietnia w Cieszynie miał miejsce Jubileusz 70-lecia Elektrometal.

- 19 kwietnia w Katowicach miał miejsce Jubileusz 25- lecia Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

- 16 kwietnia w Bełchatowie miało miejsce otwarcie X Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego.

- 11 kwietnia w Pałacu Prezydenta RP w Warszawie odbyła się Konferencja "Wspólnie o konstytucji, wspólnie o gospodarce".

- 10 kwietnia w Krakowie miało miejsce Posiedzenie plenarne Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk.

- 9 kwietnia w Katowicach odbyła się Rada Naukowa Głównego Instytut Górnictwa.

- 5 kwietnia w Krakowie miało miejsce Spotkanie Zespołu ds. Rzeczoznawców.

- 22 marca w Warszawie miało miejsce III Forum Geologii i Górnictwa.

- 15-16 marca w Krynicy odbyło się Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Polskiej Akademii Nauk.

- 12 marca w Ministerstwie Środowiska w Warszawie miało miejsce spotkanie informacyjne w sprawie problemu koncesji 2020.

- 9 marca w Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

- 5 marca w Katowicach miało miejsce posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

- 2 marca w siedzibie GIPH miało miejsce posiedzenie Komisji Rewizyjnej Izby.

- 1 marca w Katowicach odbyło się  spotkanie Zespołu roboczego do prac nad ustaleniami zasad powołania rzeczoznawców. Tego samego dnia w Bytomiu miał miejsce Jubileusz 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- 27 lutego w Krakowie miało miejsce posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. W tym samym dniu w Chorzowie odbyło się XIV posiedzenie Rady ds. Energii.

- 23 lutego w Katowicach miało miejsce posiedzenie Rady ds. Certyfikacji Głównego Instytutu Górnictwa.

- 20 lutego w Warszawie miało miejsce spotkanie Zespołu ds. Rewizji Kompetencji Organów Administracji Geologicznej w sprawie analizy zagadnień związanych z prowadzeniem działalności górniczej związanej z wydobywaniem węgla kamiennego.

- 7 lutego w siedzibie GIPH odyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Koncesji.

Posiedzenie Zespołu ds. Koncesji

- 31 stycznia w Katowicach odbył się panel dyskusyjny pn. „Polityka Surowcowa Państwa”.

- 26 stycznia w Rybniku miało miejsce spotkanie noworoczne - Izba Przemysłowo ­‑ Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

- 25 stycznia w Katowicach doszło do spotkania Zespołu roboczego do prac nad ustaleniami zasad powołania rzeczoznawców. W tym samym dniu w Warszawie miało miejsce Forum pn. Zmieniamy Polski Przemysł.

- 22 stycznia w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal.

- 20 stycznia w Zabrzu odbyła się XXVI Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji.

Górniczy Koncert Noworoczny

- 17 stycznia w Krakowie miała miejsce konferencja konsultacyjna pn. "Zapotrzebowanie gospodarki krajowej na surowce mineralne".

- 15 stycznia w Katowicach odbył się Górniczy Koncert Noworoczny.

XXVI Gala Laurów Umięjętności i Kompetencji

- 4 stycznia w Katowicach miało miejsce posiedzenie kapituły konkursu pn. Górniczy Sukces Roku.

 

2017

 

- 21 grudnia w Katowicach miała miejsce konferencja pn. "Program dla Śląska jako odpowiedź na wyzwania rozwojowe regionu".

- 14 grudnia w Warszawie miało miejsce Posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej.

- 13 grudnia w Warszawie miało miejsce spotkanie z Ministrem Energii Krzysztofem Tchórzewskim.

- Przedstawiciele GIPH uczestniczyli w uroczystościach barbórkowych zorganizowanych przez Berger Group ZOK, Wyższy Urząd Górniczy, Węglokoks Kraj, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główny Instytut Górnictwa, Centralną Stację Ratownictwa Górniczego, Radę Krajową ZZG w Polsce, PG Silesię, Polską Grupę Górniczą, Tauron Wydobycie, KWK Murcki-Staszic, KWK Piast-Ziemowit, KWK Wieczorek, Instytut Techniki Górniczej Komag oraz Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie.

- 29 listopada w Katowicach w Wyższym Urzędzie Górniczym na posiedzeniu spotkała się Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Grupa PTWP zorganizowała doroczną konferencję
"Górnictwo 2017"

- 27 listopada Grupa PTWP, wydawca Magazynu Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl, zorganizowała w Katowicach doroczną konferencję "Górnictwo 2017".
Tematem konferencji była kondycja i perspektywy górnictwa

węgla kamiennego w Polsce.

Posiedzenie Rady GIPH

- 23 listopada miało miejsce posiedzenie Rady Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

- 20 listopada w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbył się IV Polski Kongres Górniczy -  forum wymiany doświadczeń, przedstawienie osiągnięć i dyskusja nad przyszłością górnictwa.

- 15 listopada w Warszawie w Ministerstwie Środowiska odbyła się Konferencja inaugurująca cykl ogólnopolskich spotkań dotyczących Polityki Surowcowej państwa.

- 14 listopada w Warszawie miała miejsce kolejna edycja VII Europejskiego Meetingu Gospodarczego organizowanego cyklicznie przez Krajową Izbę Gospodarczą. Tegoroczna edycja zatytuowana była „Polityka klimatyczno-energetyczna UE. Do wspólnych celów - suwerennie i racjonalnie”. 

- 9 listopada w Katowicach w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się zebranie plenarne Komisji Górniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

- 8 listopada w Katowicach w Wyższym Urzędzie Górniczym miało miejsce posiedzenie plenarne Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk.

- 27 października przedstawiciele Izby spotkali się w Warszawie z Sekretarzem Stanu - Głównym Geologiem Kraju, Pełnomocnikiem Rządu d/s polityki surowcowej państwa prof. dr hab. Mariuszem Orionem Jędryskiem.

- 19 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się XLV Sesja Sejmiku Śląskiego.

- 18 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach miało miejsce Posiedzenie Członków Rady Krajowej Izby Gospodarczej.

Foto: Sylwia Jarosławska-Sobór
Posiedzenie Inauguracyjne Rady Naukowej GIG

- 2 października odbyło się Zgromadzenie Członków Klastra Maszyn Górniczych.

- 25 września odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa.

- 18 września w siedzibie Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego odbyły się obchody Jubileuszu 110-lecia ratownictwa górniczego w Polsce. W tym samym dniu w siedzibie Politechniki Śląskiej odbyła sie konferencja pn. Unia energetyczna: implikacje dla Polski.

- 15 września w siedzibie GIPH odbyło się spotkanie poświęcone inicjatywie utworzenia programu sektorowego dla sektora górnictwa węgla kamiennego wraz z sektorem produkcji maszyn, urządzeń oraz usługowym.

Konferencja ,,Węgiel w okresie transformacji
energetycznej"

- 29 sierpnia - 1 września Izba uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego ,,KATOWICE 2017”. W pierwszym dniu targów odbyła się zorganizowana przez GIPH pt. ,,Węgiel w okresie transformacji energetycznej".

- 11 lipca w Warszawie odbyło się spotkanie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, w którym uczestniczył Prezes GIPH Janusz Olszowski.

- 30 czerwca w Bełchatowie Prezes GIPH Janusz Olszowski wręczył nadane przez Izbę stopnie górnicze pracownikom firmy Sempertrans Bełchatów. Podczas spotkania Prezes Olszowski wygłosił referat na temat ,,Sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce".

- 29 czerwca w KWK ,,Pniówek" odbyła się konferencja ,,International Mining Forum 2017", w której uczestniczył Prezes GIPH Janusz Olszowski.

- 26 czerwca w Katowicach miało miejsce spotkanie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników dotyczące m.in. programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego na lata 2016-2030 oraz procesu koncesyjnego w sektorze górnictwa węgla kamiennego. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel GIPH. 

- 26 czerwca w Berlinie odbyło się Walne Zgromadzenie oraz posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL. W spotkaniach uczestniczył Prezes GIPH i Wiceprezes EURACOAL Janusz Olszowski. 

- 19 czerwca w Katowicach odbyło się XXX Zyczajne, Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

- 6-8 czerwca w Wiśle odbyła się ósma edycja konferencji ,,Szkoła Zamówień Publicznych".

- 23 maja w Krakowie odbyła się konferencja ,,Surowce dla gospodarki Polski", zorganizowana przez: Związek Pracodawców Polska Miedź, Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Instytut Autostrada Technologii i Innowacji oraz Forum Przemysłu Wydobywczego.

- 17 maja w Warszawie miało miejsce spotkanie Prezesa GIPH Janusza Olszowskiego z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim oraz Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorzem Tobiszowskim.

- 16 maja w Warszawie w Senacie RP odbyła się konferencja ,,Polska liderem czystych technologii węglowych w Unii Europejskiej", w której aktywnie uczestniczył  Prezes GIPH Janusz Olszowski.

- 15 maja w Krakowie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, podczas którego Prezes GIPH Janusz Olszowski wygłosił referat nt. ,,Barier prawnych funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego".

- 11 maja w Warszawie miało miejsce posiedzenie Krajowej Izby Gospodarczej, podczas którego Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową reprezentował Wiceprezes Zarządu Piotr Kryszak.

- 10 -12 maja w Katowicach odbył się Europejski Kongres Gospodarczy. W piątek 12 maja miała miała miejsce debata pt. ,,Węgiel w Europie i w Polsce", w której w charakterze panelisty uczestniczył Prezes GIPH Janusz Olszowski.

- 10 kwietnia w Krakowie miało miejsce posiedzenie Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademi Nauk, w której uczestniczył Prezes GIPH Janusz Olszowski.

- 24 marca w Warszawie odbyło się spotkanie Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej. Jednym z panelistów podczas debaty nt. ,,Filarów doktryny bezpieczeństwa energetycznego Polski" był Prezes GIPH Janusz Olszowski.

- 17 marca w Katowicach miało miejsce posiedzenie Rady Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

- 16 marca w Warszawie odbyła się konferencja ,,Prawo górnicze i geologiczne", podczas której Prezes GIPH Janusz Olszowski wygłosił referat nt. ,,Barier funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego wynikających z Prawa górniczego i geologicznego ze szczególnym uwzględnieniem procesu koncesyjnego".

Górniczy Koncert Noworoczny

- 3 marca w Katowicach miało miejsce posiedzenie Komisji Rewizyjnej Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

- 15 lutego w Katowicach odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Przygotowania Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego. 

- 25 stycznia w Katowicach odbyła się prezentacja Średnioterminowego raportu na temat rynku węgla 2016 Międzynarodowej Agencji Energii. W spotkaniu uczestniczył prezes GIPH Janusz Olszowski.

- 12 stycznia w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbył się Górniczy Koncert Noworoczny zwieńczający rok Jubileuszowy GIPH.

- 2 stycznia w siedzibie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej miało miejsce posiedzenie kapituły Górniczy Sukces Roku.

 

2016

- 13 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu GIPH ds. Koncesji.

- 30 listopada w Katowicach odbyło się Posiedzenie Zespołu ds. Przygotowania Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego. 

- 25 listopada w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach miała miejsce Konferencja ,,Górnictwo 2016". Jednym z panelistów podczas debaty nt. ,,Górnictwo w Polsce - jak głęboka musi być restrukturyzacja" był prezes GIPH Janusz Olszowski.

- 23 listopada  odbyło się Założycielskie Posiedzenie Rady Społeczno-Programowej Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. W jej sklad powołany został prezes GIPH Janusz Olszowski.

- 15 listopada w siedzibie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej odbyło się spotkanie polskich członków Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal.

- 7 listopada odbyło się spotkanie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, w którym uczestniczył Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

- 27-28 października w Lubelskim Centrum Konferencyjnym miał miejsce IV Polski Kongres Przedsiębiorczości. Jednym z panelistów podczas debaty nt. ,,Przyszłości Polskiego Górnictwa" był Prezes GIPH Janusz Olszowski.

- 26 października odbyło się posiedzenie Komisji Senackich Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Środowiska, w którym uczestniczył Prezes GIPH.

- 19 października w Warszawie na posiedzeniu spotkał się Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii. Podczas spotkania Prezes GIPH Janusz Olszowski przedstawił zgromadzonym prezentację nt. ,,Obligatoryjnych obciążeń górnictwa węgla kamiennego w Polsce".

Posiedzenie Zespołu GIPH ds. Koncesji

- 4 października odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu GIPH ds. Koncesji.

- 27 września odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe Regionalnej Rady ds. Energii, w którym uczestniczył przedstawiciel Izby.

- 26 września w Katowicach miało miejsce plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu uczestniczył Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Górnicze Forum Ekonomiczne, AGH

- 15-16 września w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie trwało Górnicze Forum Ekonomiczne. Podczas konferencji Prezes GIPH Janusz Olszowski wygłosił jeden z referatów podczas spotkania plenarnego pn. ,,Górnictwo jako strategiczny obszar gospodarki kraju”.

- 5 września w siedzibie Izby miało miejsce pierwsze posiedzenie Zespołu GIPH ds. Koncesji.

- 26 lipca odbyło się spotkanie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, w którym uczestniczył Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

- 22 lipca w Warszawie miało miejsce posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Podczas spotkania Prezes GIPH Janusz Olszowski wygłosił referat nt. ,,Wpływu obciążeń publicznoprawnych na konkurencyjność polskiego węgla".

- 27 czerwca odbyło się uroczyste Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Posiedzenia Zespołu ds. Energetyki

- 8-10 czerwca w Wiśle odbyła się siódma edycja konferencji ,,Szkoła Zamówień Publicznych”.

- 10-11 maja w Krakowie odbyła się IV Konferencja Coaltrans Poland, w której uczestniczył przedstawiciel Izby.

- 5 oraz 16 maja w siedzibie Izby miały miejsce posiedzenia działającego przy GIPH Zespołu ds. Energetyki. 

- 18 kwietnia w Sali Marmurowej Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Podczas spotkania Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa przedstawiła WRDS projekt stanowiska w sprawie problemów funkcjonowania firm i instytucji otoczenia górnictwa węgla kamiennego oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji tej grupy przedsiębiorców.

- 1 marca w Muzeum Śląskim w Katowicach miało miejsce spotkanie przedstawicieli spółek węglowych z członkami międzynarodowego stowarzyszenia Bettercoal.

- 25 lutego w Krakowie wręczono nagrody i wyróżnienia Konkursu Górniczy Sukces Roku, organizowanego przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Szkołę Eksploatacji Podziemnej.

Koncert Noworoczny z okazji Jubileuszu 25-lecia
działalności GIPH

- 5 lutego w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Po raz pierwszy Izba reprezentowała stronę pracodawców.

- 25 stycznia miało miejsce Walne Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL. Podczas spotkania wybrano nowe władze stowarzyszenia, a stanowisko jednego z wiceprezydentów objął Prezes GIPH – Janusz Olszowski.

- 20 stycznia Koncertem Noworocznym zainaugurowano obchody 25-lecia działalności Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

- 13 stycznia odbyło się w Ministerstwie Finansów spotkanie członków Sekcji Gospodarka, Praca, Przedsiębiorczość, Narodowej Rady Rozwoju, podczas którego przedstawiciel GIPH omówił problematykę obciążeń finansowych nałożonych na sektor górnictwa węgla kamiennego.

 

2015

Konferencja ,,Węgiel - tania energia i miejsca pracy"

- 28 stycznia odbyło się posiedzenie Rady GIPH oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

- 26 lutego wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie ,,Górniczy Sukces Roku”.

- Izba zorganizowała spotkania podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilony Antoniszyn-Klik oraz podsekretarza stanu w Kancelarii RP Olgierda Dziekońskiego  przedstawicielami zrzeszonych w GIPH firm okołogórniczych.

- W kwietniu w Izbie gościła delegacja przedstawicieli Mongolskiej Izby Gospodarczej. Prezesi Izb podpisali list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy izbami. 

- Prezes GIPH, Janusz Olszowski uczestniczył w programie TVP3 ,,Trudny Rynek”.

- 10-12 czerwca odbyła się szósta edycja konferencji ,,Szkoła Zamówień Publicznych”.

- 28 czerwca odbyło się XXVIII Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH. 

- 8-11 września Izba uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego ,,KATOWICE 2015”. W pierwszym dniu targów odbyła się zorganizowana przez GIPH konferencja pt. ,,Węgiel-tania energia i miejsca pracy”. 

 

2014

Wizyta delegacji Mongolii w GIPH

- W siedzibie Izby odbyło się spotkanie poświęcone projektowi normy europejskiej EN 50628 zawierającej wymagania bezpieczeństwa przy budowie instalacji elektrycznych w kopalniach podziemnych.

- 27 lutego wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie ,,Górniczy Sukces Roku”.

- W maju w Izbie gościł Adiya Ganbaatar, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocnik Mongolii oraz Barkhas Dorj, radca-Minister Ambasady Mongolii w Polsce. 

- 3 czerwca obradowało XXVI Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH.

- 4-6 czerwca w Ustroniu odbyła się piąta edycja konferencji ,,Szkoła Zamówień Publicznych”

- 23 września w Wolbromiu w siedzibie firmy Linter S.A. odbyło się wyjazdowe spotkanie członków Klastra Maszyn Górniczych.

 

2013

Delegacja dziennikarzy z mongolskiej
prasy i telewizji w Izbie

- W styczniu w GIPH gościli dziennikarze z mongolskiej prasy i telewizji oraz delegacja przedsiębiorstw górniczych z Mongolii. 

- 21 lutego wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie ,,Górniczy Sukces Roku”. 

- 5-7 czerwca odbyła się czwarta edycja konferencji ,,Szkoła Zamówień Publicznych”.

- 26 czerwca odbyło sie XXV Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH.

- W sierpniu w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Zarządu GIPH z uczestnikami misji gospodarczej z Chin.

- Izba uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego ,,KATOWICE 2013.

 

2012

- 23 lutego wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie ,,Górniczy Sukces Roku”. 

- 22-31 marca miała miejsce zorganizowana przez GIPH misja gospodarcza do Chin i Mongolii.

- 29 marca na zaproszenie Konsula Honorowego Republiki Czeskiej przedstawiciel GIPH wziął udział w spotkaniu, które miało na celu nawiązanie współpracy pomiędzy największymi organizatorami imprez targowych, a izbami zrzeszającymi śląskie przedsiębiorstwa.

- 13-15 czerwca odbyła się trzecia edycja konferencji ,,Szkoła Zamówień Publicznych”.

- W dniach 20-21 września w Ustroniu odbyła się konferencja zorganizowana przez GIPH pt. ,,Górnictwo w obliczu nowego prawa geologicznego i górniczego”.

- 12 czerwca obradowało XXIV Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH.

 

2011

Jubileusz 20-lecia GIPH

- 24 lutego wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie ,,Górniczy Sukces Roku”.

- 23 maja odbyła się uroczysta gala z okazji 20-lecia Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. 

- Izba uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego ,,KATOWICE 2011”. Podczas Targów Izba była współorganizatorem konferencji ,,Coal meeting”.

Podpisanie aktu założycielskiego
Klastra Maszyn Górniczych

- Podpisanie m.in. przez GIPH Aktu Założycielskiego Klastra Maszyn Górniczych. 

- Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął kilkunastoletni spór pomiędzy spółkami węglowymi a gminami dotyczący opodatkowania podziemnych wyrobisk górniczych oraz znajdującej się w nich infrastruktury.

- W Izbie gościła delegacja przedstawicieli węgla kamiennego z Ukrainy.

- 27 czerwca obradowało XXIII Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH.

- 26-27 września odbyła się druga edycja konferencji Szkoła Zamówień Publicznych. 

- Udział przedstawiciela GIPH w misji gospodarczej i światowym Kongresie Górnictwa w Istambule (Turcja).

 

2010

- W styczniu i lutym odbyły się szkolenia zorganizowane przez Izbę nt. ,,Prawo zamówień publicznych po nowelizacji” oraz ,,Gospodarowanie odpadami – kolejne zmiany, kolejne wyzwania. Obowiązki przemysłu i kompetencje administracji w gospodarowaniu odpadami wydobywczymi”.

- 25 lutego w Krakowie podczas gali XIX Szkoły Eksploatacji Podziemnej zostały wręczone nagrody i wyróżnienia w pierwszej edycji konkursu ,,Górniczy Sukces Roku”, którego organizatorami byli (i są do dziś) Górnicza Izba-Przemysłowo-Handlowa oraz Szkoła Eksploatacji Podziemnej.

- W dniach 1-4 czerwca prezes Izby Janusz Olszowski uczestniczył w Międzynarodowej Wystawie Specjalistycznej ,,Węgiel i Górnictwo 2010” w Nowokuźniecku.

- 24 czerwca odbyło się XXII Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH.

- GIPH uczestniczyła w cyklicznych spotkaniach izb branżowych organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą.

- W dniach 25-30 września GIPH zorganizowała misję administracyjno-gospodarczą do Irkucka w Rosji.

- Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Porozumienie Związków Zawodowych KADRA oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa zawarły porozumienie o współpracy.

 

2009

Misja gospodarcza przedstawicieli
Górnictwa Kolumbii.

- Janusz Olszowski, prezes GIPH, otrzymał dyplom z podziękowaniami za ,,pomoc w promowaniu solidarności ekologicznej,  a także za działania na rzecz skutecznej, efektywnej, sprawiedliwej europejskiej polityki klimatycznej”.

- Izba uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego ,,KATOWICE 2009”.

Kampania GIPH promująca górnictwo w Polsce

- 4-6 listopada w województwie śląskim na zaproszenie GIPH przebywała misja gospodarcza przedstawicieli Górnictwa Kolumbii.

- Izba 4 grudnia rozpoczęła społeczna kampanię promującą górnictwo w Polsce. 

- 22 czerwca obradowało XXI Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH.

 

2008

- W ciągu całego roku Członkowie Zarządu GIPH spotykali się m.in. z Wiceministrem Gospodarki Eugeniuszem Postolskim oraz marszałkiem województwa śląskiego Bogusławem Śmigielskim.

Posiedzenie Zespołu GIPH ds. podatków

- 9 kwietnia w siedzibie Izby miało miejsce spotkanie poświęcone problemowi opodatkowania podatkiem od nieruchomości wyrobisk górniczych.

- 12 maja odbyło się XX Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH.

- 25 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu GIPH ds. podatków. 

- Na początku października prezes GIPH uczestniczył w misji gospodarczej na Ukrainie.

- 15 grudnia Izba zorganizowała spotkanie poświęcone problemom związanym z uzyskaniem koncesji na eksploatację węgla kamiennego.

 

2007

- Członkowie Zarządu GIPH odbyli spotkania z przedstawicielami strony rządowej m.in. z Wiceministrem Gospodarki Pawłem Poncyliuszem, byłym premierem prof. Jerzym Buzkiem, Wiceministrem Gospodarki Krzysztofem Tchórzewskim.

- Odbyły się zorganizowane przez Izbę szkolenia nt. ,,Nowelizacja prawa zamówień publicznych – dla wykonawców” oraz ,,Prawo zamówień publicznych po nowelizacji” 

Spotkanie Zarządu Izby z prof. Masatake Wada

- 28 marca w siedzibie GIPH miało miejsce spotkanie Zarządu Izby z prof. Masatake Wada z Uniwersytetu Tokijskiego (Japonia) nazywanym ,,ambasadorem Śląska” w japońskich kręgach gospodarczych. 

- 18 czerwca obradowało XIX Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH.

- 25-28 czerwca w Karagandzie (Kazachstan) przebywała misja gospodarcza polskiego górnictwa i firm związanych z tą branżą, współorganizowana przez GIPH .

- Izba uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego ,,KATOWICE 2007”.

 

2006

Uroczystość z okazji 15-lecia GIPH

- 27 lutego w Katowicach została podpisana umowa o współpracy, zawarta pomiędzy GIPH a Wyższą Szkołą Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.

- Izba wraz z Porozumieniem Związków Zawodowych KADRA i Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa wystosowała list otwarty do premiera Kazimierza Marcinkiewicza, w którym wyrażono zaniepokojenie środowiska górniczego polityką kadrową dotyczącą branży, a także domagano się przyjęcia przez rząd skonkretyzowanego programu dla górnictwa.

- Odbyły się zorganizowane przez GIPH seminaria pt. ,,Gospodarowanie odpadami górniczymi w nowym stanie prawnym” oraz ,,Nowelizacja prawa zamówień publicznych”.

- 26 czerwca obradowało XVIII Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH.

- 16-21 września odbyła się specjalistyczna misja gospodarcza do Irkucka (Rosja) przeznaczona dla branży górniczej i energetycznej, w której wziął udział prezes Izby Janusz Olszowski.

- 11 grudnia w Katowicach w Kinoteatrze Rialto odbyła się uroczystość z okazji 15-lecia Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.  

 

2005

- 3 lutego w GIPH gościł Karl Friedrich Jakob – wiceprezes RAG COAL INTERNATIONAL.

- 27 lipca odbyło się w siedzibie GIPH spotkanie poświęcone problemom odbiorców energii, związanych z wejściem w życie nowego prawa energetycznego.

- Izba uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Energetyki i Metalurgii ,,KATOWICE 2005”

- We wrześniu w Nachodzie w Czechach miało miejsce spotkanie czeskich i polskich izb gospodarczych, podczas którego zaprezentowano działalność Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

- 20 czerwca odbyło się XVII Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH.

 

2004

- Izba, przy współpracy z Biurem wymiany Informacji ds. Rozszerzenia Komisji Europejskiej (TAIEX) zorganizowała konferencję na temat polityki Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i surowców energetycznych.

- Odbyło się spotkanie członków GIPH, którego celem było wypracowanie programu działania Izby na rok 2004 ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć związanych z problemami restrukturyzacji górnictwa oraz akcesji do UE.

- GIPH zorganizowała seminarium pt. ,,Stosowanie wyrobów w zakładach górniczych po przystąpieniu Polski do UE”.

- W maju prezes Izby Janusz Olszowski uczestniczył w gospodarczej misji interbranżowej do Lille we Francji.

- 28 czerwca obradowało XVI Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH.

 

2003

Seminarium nt. możliwości ochrony
polskiego węgla

- Izba wystosowała apel do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej o rozwiązanie problemu zadłużenia producentów węgla kamiennego wobec dostawców towarów i usług. 

- 23 czerwca odbyło się XV Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH.

- 18 listopada Izba zorganizowała seminarium pt. ,,Możliwości ochrony polskiego rynku węglowego oraz rola polskiego węgla po akcesji Polski do Unii Europejskiej”. 

- GIPH wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów Leszka Millera z wnioskiem o podjęcie przez Rząd RP inicjatywy w sprawie nowelizacji ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców.

 

2002

- GIPH zwróciło się do swoich członków z prośbą o wyrażenie opinii na temat założeń do rządowego pakietu ,,Przede wszystkim przedsiębiorczość”.

- Na ręce przedstawicieli strony rządowej złożono szereg opinii, ekspertyz i postulatów, m.in. dotyczących podatku akcyzowego od energii.

- 28 marca decyzją prezesa Urzędu Zamówień Publicznych GIPH została wpisana na listę organizacji pracodawców i przedsiębiorców uprawnionych do składania środków odwoławczych w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych.

- W marcu i kwietniu Izba przeprowadziła cykl szkoleń i warsztatów: ,,Prawo wodne”, ,,Gospodarka odpadami” oraz ,,Wykorzystanie i składowanie odpadów w technologiach górniczych”.

- 24 czerwca odbyło się XIV Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH.

- Izba wykonała opracowanie pt. ,,Propozycje zmian aktów prawnych utrudniających prowadzenie restrukturyzacji górnictwa”.

- 27-28 września i 30-31 października Izba przeprowadziła warsztaty szkoleniowe dotyczące obowiązywania przepisów ustaw o zamówieniach publicznych w górnictwie.

 

2001

Gala z okazji Jubileuszu 10-lecia Izby

- 26 kwietnia w siedzibie Izby odbyło się spotkanie m.in. przedstawicieli spółek węglowych z doradcą ministra gospodarki w sprawie możliwości pogodzenia interesów producentów węgla kamiennego i energetyki.

- 18 czerwca obradowało XIII Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH.

- Odbyły się spotkania z przedstawicielami strony rządowej, m.in. z senatorem Adamem Graczyńskim.

- 4-7 września Izba brała udział w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Energetyki, Metalurgii i Chemii ,,KATOWICE 2001”.

- 19 listopada Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa obchodziła dziesiątą rocznicę działalności. 

 

2000

- 18 stycznia obradowało XII Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH.

- 14 lutego w gmachu Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach obradowała Rada GIPH. Podczas obrad m.in. zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Izby w roku 1999 i uchwalono budżet na rok 2000.

- Przedstawiciele GIPH brali udział w cyklicznych spotkaniach izb branżowych organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą.

- W Izbie gościli: przedstawiciele Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w Luksemburgu, I sekretarz Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie wraz z konsulem honorowym, przedstawiciele misji gospodarczej obwodu Karagandy w Kazachstanie oraz zastępcą redaktora naczelnego czasopism ,,MIning Weekly” i ,,Engineering News” wydawanych w RPA oraz konsulem ds. handlowych Konsulatu Generalnego Rep. Czeskiej w Katowicach.

- 17 marca w GIPH odbyło się spotkanie producentów węgla kamiennego poświęcone polityce państwa wobec górnictwa.

- Zarząd GIPH wystosował pisma do: wicepremiera i ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uprawnień do obniżonego wieku emerytalnego osób zatrudnionych w szczególnym charakterze, wicepremiera Janusza Steinhoffa dwa dokumenty w obronie firm zrzeszonych w Izbie(skarga i wniosek o uchylenie decyzji URE).

- 6 listopada odbyła się współorganizowana przez GIPH konferencja nt. ,,Polskie górnictwo, metalurgia i odlewnictwo a integracja z Unią Europejską” .

 

1999

- Odbyły się spotkania z przedstawicielami: Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie współpracy izb i problemów jakie napotykają w swej działalności ,,branżownicy”.

- 9 lutego Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął sprawę zgodności z Konstytucją i ustawą Prawo Geologiczne  górnicze rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego. Stanowisko GIPH w tej sprawie przedstawił prezes Izby Janusz Olszowski.

- GIPH uczestniczyła w posiedzeniach zespołu powołanego przez Ministerstwo Środowiska ds. nowych rozwiązań w zakresie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska oraz posiedzeniach sejmowej Komisji Gospodarki.

- Odbyły się spotkania z przedstawicielami strony rządowej, m.in. z senatorem Jerzym Markowskim, posłem Czesławem Śleziakiem oraz posłem Kazimierzem Milnerem.

- 26 marca w Izbie odbyło się kolejne cykliczne spotkanie Zespołu ds. ochrony środowiska GIPH.

- 23 kwietnia Zarząd GIPH spotkał się z wicehrabią Richardem Mersey’em członkiem brytyjskiej Izby Lordów.

- 8 czerwca w siedzibie GIPH miało miejsce szkolenie nt. ,,Górnictwo Węgla kamiennego a ustawa o odpadach i jej realizacja”.

- 22 czerwca  w Domu Kultury KWK ,,Wujek” obradowało XI Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH.

- GIPH brała udział w cyklicznych spotkaniach izb branżowych.

- 5 listopada w Koszalinie spotkali się przedstawiciele przedsiębiorstw należących do Północnej Delegatury GIPH.

 

1998

- Odbyły się spotkania zorganizowane przez GIPH z przedstawicielami: Porozumienia Związków Zawodowych KADRA, ZG SITG, PARG S.A., KWK ,,Murcki” i ,,Wieczorek” na temat dalszej współpracy oraz postępowania wszczętego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko spółkom węglowym.

- GIPH brała udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych związanych z procesem restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

- Odbyły się spotkania z przedstawicielami: Izby Handlowej hrabstwa Yorkshire w Wielkiej Brytanii oraz zakładów górniczych surowców mineralnych z rejonu północnej Polski.

- Do strony rządowej wystosowano pisma w sprawach: problemów ,,zaplecza” górnictwa związanych z wdrażaniem programu restrukturyzacji, propozycji zmian przepisów utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej, zmian niektórych przepisów ustawy Kodeks Celny z 9 stycznia 1997 r.

- W Ustroniu odbyło się kolejne szkolenie zorganizowane przez GIPH nt. ,,Elementy prawa dla zarządzających przedsiębiorstwem”.

- 20 listopada w Domu Kultury KWK ,,Wujek” obradowało X Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH.

 

1997

- W ciągu roku odbyło się kilka spotkań Zarządu GIPH z przedstawicielami: Porozumienia Związków Zawodowych KADRA, ZG SITG, PARG S.A. w sprawie dalszej współpracy oraz trudnej sytuacji polskiego górnictwa.

- Odbyły się organizowane przez GIPH szkolenie nt. ,,Postępowanie przed organami kontrolnymi”,

- W Izbie gościli: przedstawiciele niemieckiej firmy Ruhrkohl Handel Inter GmbH i brytyjskiej firmy konsultingowej BENCHMARK RESEARCH, delegacja ekspertów kanadyjskich i przedstawicieli firmy COLEBURN z Republiki Południowej Afryki oraz dyrektor generalny SSM AMSTERDAM.

- Na ręce przedstawicieli strony rządowej złożono szereg opinii, ekspertyz i postulatów, m.in. dotyczących: wypracowania nowego modelu współpracy pomiędzy organami administracji centralnej a samorządem gospodarczym, ustanowienia czasowych ograniczeń przewozu i wywozu niektórych towarów

- 17 kwietnia Zarząd Izby podjął uchwałę o przystąpieniu GIPH do ,,Bezpośredniej Fundacji Ochrony Środowiska” w charakterze członka fundatora – założyciela fundacji.

- 18 sierpnia w GIPH powołano zespół ekspertów, którego zadaniem była weryfikacja zasobów węgla kamiennego.

- W Zabrzu przedstawiciel Zarządu Izby podpisał akt założycielski Fundacji na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego.

- 25 marca miało miejsce IX Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH.

 

1996

- Odbyły się organizowane przez GIPH seminarium nt. ,,Możliwości ubezpieczeń kredytów eksportowych” oraz kurs pt. ,,Elementy prawa dla zarządzających przedsiębiorstwem”.

- Przedstawiciele GIPH brali czynny udział w posiedzeniach Podkomisji do rozpatrywania projektów ustaw – Prawo energetyczne.

Jubileuszowe spotkanie organizatorów
i działaczy Izby z okazji 5 lecia działalności GIPH

- Na ręce przedstawicieli strony rządowej złożono szereg opinii, ekspertyz i postulatów, m.in. dotyczących: ustawy o odpadach, konieczności uregulowania spraw związany

ch ze statusem polskich ratowników górniczych, projektu ustawy ,,Prawo energetyczne”, projektu ustawy o samorządzie gospodarczym, programu restrukturyzacji koksownictwa i górnictwa węgli koksowych, uwarunkowań właściwego przebiegu procesu przemian w aglomeracji katowickiej oraz neutralizacji zasolonych wód kopalnianych.

- 22 maja z okazji 5-lecia działalności GIPH, odbyło się Jubileuszowe spotkanie organizatorów i zasłużonych działaczy Izby z przedstawicielami instytucji centralnych. 

- Przy GIPH powołane zostały dwa zespoły ekspertów ds. opracowania propozycji rozwiązań w zakresie restrukturyzacji finansowej górnictwa oraz ds. określenia wielkości niezawinionych długów górnictwa, powstałych w latach 1989-1995.

- Odbyły się spotkania z kanclerzem federalnym Republiki Austrii, konsulatem ds. ekonomicznych USA oraz z przedstawicielami Europejskiego Stowarzyszenia Gmin Górniczych

- 12 listopada w Domu Kultury KWK Wujek obradowało VIII Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH.

 

1995

- 20-22 marca miała miejsce konferencja ,,Węgiel i Energia”, której organizatorem była Izba. 

Konferencjia ,,Węgiel i Energia"

- Odbyły się spotkania zorganizowane przez GIPH w sprawie możliwości współpracy polskich przedsiębiorstw górniczych z zagranicą m.in. z przedstawicielami Stanu Wirginia (USA),  parlamentarzystami Chińskiej Republiki Ludowej oraz prezesem Narodowego Stowarzyszenia Górników USA, gen. Richaredm L. Lawsonem.

- W ciągu roku miało miejsce kilka spotkań przedstawicieli GIPH, Porozumienia Związków Zawodowych KADRA oraz ZG Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w sprawie poszerzenia trójstronnej współpracy.

- Na ręce przedstawicieli strony rządowej złożono szereg opinii, ekspertyz i postulatów, m.in. dotyczących: działań restrukturyzacyjnych, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane zakładów górniczych, projektu ustawy o odpadach, organizacji i zadań ratownictwa górniczego, projektu ustawy o ordynacji podatkowej, rządowego programu prywatyzacji, projektu ustawy o samorządzie gospodarczym oraz projektu ustawy o izbach przemysłowo-handlowych.

wyjazdowe posiedzenie
Rady Nadzorczej GIPH

- 25 kwietnia odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Nadzorczej GIPH w Kopalni Węgla Brunatnego ,,Bełchatów” .

- GIPH uczestniczyła w stacjonarnych i wyjazdowych posiedzeniach Podkomisji Sejmowej ds. polityki paliwowo-energetycznej i górnictwa.

- 24 października w Kielcach miało miejsce wyjazdowe posiedzenie Rady Nadzorczej GIPH, którego gospodarzem był Związek Pracodawców Górnictwa i Przetwórstwa Surowców Mineralnych.

- Odbyły się zorganizowane przez GIPH seminarium nt. ,,Prawno-handlowe aspekty umów w obrocie międzynarodowym” oraz konferencja nt. ,,Węgiel koksowy – hutnictwo i koksownictwo”.

- 12 grudnia w Domu Kultury KWK Wujek odbyło się VII Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

 

1993

- W czerwcu na V Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli Członków GIPH, postanowiono rozszerzyć działalność na terytorium całego kraju i inne niż produkcja węgla kamiennego działy górnictwa oraz zmienić nazwę na Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową.

 

Akt założycielski Izby

1992

- GIPH opublikowała dokument ,,Rola węgla kamiennego w pokryciu potrzeb energetycznych kraju. Bilans węgla kamiennego do 2010 roku”

 

1991

- W marcu utworzona została Górnośląska Izba Górnicza.

Partnerzy