Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościExpo Astana 2017: Konkurs pt. "Promujemy innowacyjne polskie technologie energetyczne i produkty"

Polscy przedsiębiorcy i jednostki naukowe mogą zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinie energetyki w ramach polskiej ekspozycji na Wystawie Międzynarodowej EXPO Astana 2017. Zwycięskie projekty staną się częścią polskiej ekspozycji Międzynarodowej… więcej


Prezes GIPH podsumowuje kończący się rok jubileuszowy Izby

12 stycznia br. w Filharmonii Śląskiej im. Mikołaja Henryka Góreckiego odbył się organizowany po raz drugi przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową Górniczy Koncert Noworoczny.  Przybyłych gości przywitał prezes Izby Janusz Olszowski,… więcej


Górniczy Koncert Noworoczny

12 stycznia br. w Filharmonii Śląskiej im. Mikołaja Henryka Góreckiego odbył się organizowany po raz drugi przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową Górniczy Koncert Noworoczny. Patronat Honorowy nad koncertem objęli Pan Krzysztof… więcej


Konkurs Górniczy Sukces Roku rozstrzygnięty

Górniczy Sukces Roku to konkurs, który od ośmiu lat organizują Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa i Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Jego celem jest promocja i popularyzacja przedsięwzięć na rzecz innowacyjności oraz rozwoju polskiego górnictwa… więcej


Górniczy Koncert Noworoczny, 12 stycznia 2017 r., Katowice

W dniu 12 stycznia 2017 r. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa organizuje Górniczy Koncert Noworoczny, który odbędzie się w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach. Wydarzenie Patronatem Honrowym objęli: Pan… więcej


Partnerzy