Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościBranżowe Centrum Umiejętności Górnictwo Rud 4.0.

Branżowe Centrum Umiejętności Górnictwo Rud 4.0.

W dniu 15 listopada br. w siedzibie Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie, odbyło się podpisanie porozumienia na mocy którego Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa objęła wsparciem merytorycznym, kadrowym i organizacyjnym Branżowe Centrum Umiejętności Górnictwa Rud 4.0, ponadto odbyło się spotkanie Partnerów projektu.

Celem spotkania było wzajemne poznanie działalności każdego z partnerów tworzących BCU oraz poznanie zakresu działań w ramach projektu.

 

Lider projektu:

Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr

Partnerzy projektu:

Związek Pracodawców Polska Miedź

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

KGHM Polska Miedź

 

 

Partnerzy