Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Dołącz do grona firm członkowskich! 

Członkiem Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej mogą być w szczególności przedsiębiorcy i pracodawcy, związani z górnictwem, geologią lub branżą okołogórniczą. Członkiem Izby może być także wyodrębniona jednostka organizacyjna przedsiębiorcy lub pracodawcy.


Członek Izby jest reprezentowany przez jednego przedstawiciela, posiadającego czynne i bierne prawo wyborcze. 
 

Członkom GIPH przysługuje prawo m.in. do:

  • uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby,
  • korzystania z wszelkich form pomocy Izby,
  • zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących realizacji zadań statutowych,
  • przedstawiania swojego stanowiska w kwestii uchwał i decyzji podejmowanych przez   organy statutowe,
  • otrzymywania informacji o działalności organów statutowych.


Firma, która chciałaby zostać członkiem Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej powinna wypełnić i dostarczyć do Izby deklarację członkowską oraz zapoznać się z dokumentami członkowskimi zamieszczonymi poniżej.


INFORMACJA DLA OBECNYCH FIRM CZŁONKOWSKICH!
W przypadku zmiany danych teleadresowych (lub innych wykorzystywanych w kontaktach z Izbą) prosimy przesłanie informacji  na adres biuro@giph.com.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przystąpienie do GIPH [Plik Word;25KB]

Wniosek o przystąpienie do GIPH [Plik PDF;117KB]

Ankieta [Plik Word;61KB]

Ankieta [Plik PDF;183KB]

Informacja nt. zasad ustalania wysokosci skladek [Plik Excel;39KB]

Statut GIPH [Plik PDF;4,16MB]

 

 

Partnerzy