Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Dołącz do grona firm członkowskich! 

Członkiem Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej mogą być w szczególności przedsiębiorcy i pracodawcy, związani z górnictwem, geologią lub branżą okołogórniczą. Członkiem Izby może być także wyodrębniona jednostka organizacyjna przedsiębiorcy lub pracodawcy.


Członek Izby jest reprezentowany przez jednego przedstawiciela, posiadającego czynne i bierne prawo wyborcze. 
 

Członkom GIPH przysługuje prawo m.in. do:

  • uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby,
  • korzystania z wszelkich form pomocy Izby,
  • zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących realizacji zadań statutowych,
  • przedstawiania swojego stanowiska w kwestii uchwał i decyzji podejmowanych przez   organy statutowe,
  • otrzymywania informacji o działalności organów statutowych.


Firma, która chciałaby zostać członkiem Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej powinna wypełnić i dostarczyć do Izby deklarację członkowską oraz zapoznać się z dokumentami członkowskimi zamieszczonymi poniżej.


INFORMACJA DLA OBECNYCH FIRM CZŁONKOWSKICH!
W przypadku zmiany danych teleadresowych (lub innych wykorzystywanych w kontaktach z Izbą) prosimy przesłanie informacji  na adres biuro@giph.com.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

 Wniosek o przystąpienie do Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

 Ankieta firmy - członka Izby

 Informacja nt. kosztów przystąpienia do GIPH

 Oświadczenie MŚP

 Statut GIPH

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy