Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Podstawy prawne
Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz.195 wraz z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami) oraz statutu.

 

Partnerzy