Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Dane teleadresowe
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

 


Sekretariat

tel.: (+48) 32 757 32 52, 32 251 35 59
 

Biuro Izby
e-mail: biuro@giph.com.pl

Marketing
e-mail: wydawnictwo@giph.com.pl

Dział Prawny
e-mail: prawny@giph.com.pl

Współpraca z zagranicą
e-mail: biurozarzadu@giph.com.pl

Branżowe Centrum Umiejętności GÓRNICTWA RUD 4.0.
e-mail: bcu@giph.com.pl

 


Dane rejestrowe

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
wpisana pod nr 0000095169 do Rejestru Przedsiębiorców KRS, wpisana również do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 634-10-12-786 
Regon: 271505490
Konto bankowe:  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna   21 1240 2959 1111 0011 1718 5341

 


Dojazd

 

Partnerzy