Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Dane teleadresowe
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

 


Sekretariat

tel.: (+48) 32 757 32 52, 32 757 38 21
fax: (+48) 32 757 30 81

Biuro Izby
e-mail: biuro@giph.com.pl

Marketing
e-mail: wydawnictwo@giph.com.pl

Dział Prawny
e-mail: prawny@giph.com.pl

Współpraca z zagranicą
e-mail: biurozarzadu@giph.com.pl

 


Dane rejestrowe

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
wpisana pod nr 0000095169 do Rejestru Przedsiębiorców KRS, wpisana również do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 634-10-12-786 
Regon: 271505490
Konto bankowe:  Getin Noble Bank SA I o/Katowice 90 1560 1108 0000 9060 0004 4353

 


Dojazd

 

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy