Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Skład Zarządu Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej 

 

Olszowski Janusz

Prezes

Kryszak Piotr

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Biura GIPH

Borkowski Zygmunt

Dyrektor ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą - Członek Zarządu

 

Partnerzy