Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościRada Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej 2020

20 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji planu finansowego w 2019 r., a także uchwaliła nowy plan finansowy Izby na 2020 r.… więcej


Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie

Uprzejmie informujemy, że Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa otrzymała z Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju prośbę o rozpropagowanie wśród swoich członków informacji o trwającym obecnie projekcie szkoleniowo-doradczym dla mikro,… więcej


Program promocji EXPO 2020

W związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju został opracowany, w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki… więcej


Posiedzenie Zespołu GIPH ds. podatków w sektorze węglowym

W dniu 12 lutego br. w siedzibie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. podatków w sektorze węglowym, poświęcone omówieniu zagadnień księgowo-finansowych oraz problematyce interpretacji podatkowych. W spotkaniu… więcej


Górniczy Koncert Noworoczny 2020

W poniedziałkowy wieczór, 10 lutego, Filharmonia Śląska w Katowicach z okazji Górniczego Koncertu Noworocznego gościła członków oraz przyjaciół Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Wydarzenie było okazją do uhonorowania osób i firm, które… więcej


Partnerzy