Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościSpotkanie Zespołu ds. podatków

W dniu 18 lipca br. w siedzibie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej odbyło się spotkanie Zespołu ds. podatków. Dyskutowano nt. możliwości zmniejszenia obciążeń finansowych górnictwa węglowego, a także o zagrożeniach związanych z… więcej


Odbyła się konferencja konsultacyjna dot. Polityki Surowcowej Państwa

11 lipca 2018 r. w Rzeszowie odbyła się kolejna konferencja konsultacyjna dot. Polityki Surowcowej Państwa. Została ona poświęcona tematyce usprawnienia systemu podatków i danin  związanych z działalnością geologiczną i górniczą… więcej


XXXI Zwyczajne, Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie GIPH

W piątek, 22 czerwca w Katowicach obradowało XXXI Zwyczajne, Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. W jego trakcie m.in. podsumowano miniony rok działalności oraz wybrano nowych członków rady… więcej


Podpisano Memorandum o Współpracy z Instytutem INKOS z Kosowa

W dniach 13-15 czerwca 2018 r., w Wiśle odbyła się V Międzynarodowa Konferencja pn. „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, w czasie której Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski wziął… więcej


Szkoła Zamówień Publicznych 2018, 6-8 czerwca 2018 r.

W dniach 6 - 8 czerwca 2018 r. w Wiśle odbyła się dziewiąta edycja ,,Szkoły Zamówień Publicznych”. W konferencji udział wzięło 240 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele przedsiębiorstw górniczych oraz firm pracujących na… więcej


Partnerzy