Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Warsztaty innowacyjnościProjekt „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.

 

W ramach projektu zaplanowano organizację sześciu warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii (instytuty badawcze, parki naukowo-technologiczne, uczelnie), przy współudziale pracodawców.

Celem warsztatów jest stworzenie bazy innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu transformacji energetycznej i neutralności klimatycznej.

W ramach spotkań przeanalizowane zostanie w szczególności wkład/powiązanie omawianych rozwiązań z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami województwa śląskiego. Wypracowane rozwiązania technologiczne będą stanowiły podstawę dalszych prac analitycznych w ramach projektu pod kątem wykorzystania ich we wdrażaniu programów na rzecz sprawiedliwej transformacji.

Warsztaty pozwolą na intensyfikację współpracy i wymiany wiedzy między podmiotami zaangażowanymi w rozwój innowacji i szersze wykorzystanie ich na rzecz transformacji gospodarczej w województwie śląskim.

 

Warsztaty będą odbywać się w Centrum Biurowo-Szkoleniowym MONIUSZKI 7, ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice (sala niebieska, I piętro).

Warsztaty poprowadzi, w charakterze moderatora, dr Marcin Baron z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

Terminy i obszar tematyczny warsztatów:

  • 28 lutego 2023 r. – Zielona Gospodarka,
  • 24 marca 2023 r. – Energetyka,
  • 14 kwietnia 2023 r. – Technologie informacyjne i komunikacyjne,
  • 26 maja 2023 r. – Medycyna,
  • 15 czerwca 2023 r. – Przemysły wschodzące: materiały i nanomateriały,
  • 7 września 2023 r. – Przemysły mobilności.

 

Informacja dotyczące dojazdu:

  • Link z googla do wyznaczenia trasy dojazdu
  • Obiekt znajduje się w odległości 750m od dworca PKP
  • Łatwy dojazd komunikacją miejską - w odległości od kilkudziesięciu do kilkuset metrów znajduje się kilka przystanków linii tramwajowych i autobusowych
  • Strefa parkowania miejskiego (płatność w parkomatach) - sugerowany płatny podziemny 3-kondygnacyjny parking pod Altusem, ul. Uniwersytecka 13 trasa

 

*********************************

VI

Ostatnie warsztaty innowacji odbędą się w dniu 7 WRZEŚNIA 2023 r. i poświęcone będą obszarowi - Transportu. Wykład ekspercki  pt. „Perspektywy rozwoju przemysłów mobilności w województwie śląskim” przeprowadzi Pan dr. hab. Robert Tomanek, Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert ds. ESG i dekarbonizacji logistyki w Ecogreen.

Agenda warsztatów [plik pdf;700KB]

Karta uczestnictwa [plik pdf;247KB]

Karta uczestnictwa [plik word;68KB]

Informacja o warsztatach

*********************************

V

Piąte warsztaty innowacji odbędą się w dniu 15 CZERWCA 2023 r. i poświęcone będą obszarowi - Materiałów i nanomateriałów. Wykład ekspercki poświęcony nowoczesnym materiałom i nanomateriałom pt. „Materiały i nanomateriały – czy rozmiar ma znaczenie?” wygłosi pani dr inż. Sylwia Golba z Zakładu Biomateriałów w Instytucie Nauki o Materiałach na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach (Uniwersytet Śląski).

Agenda warsztatów [plik pdf;731KB]

Karta uczestnictwa [plik pdf;247KB]

Karta uczestnictwa [plik word;68KB]

Informacja o warsztatach

*********************************

IV

Czwarte warsztaty innowacji odbędą się w dniu 26 MAJA 2023 r. i poświęcone będą obszarowi - Medycyna. Wykład ekspercki poprowadzi Zbigniew Nawrat Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej, nauczyciel akademicki w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, dyrektor kreatywny w Fundacji Rozwoju Kardiochiurgii im.prof.Zbigniewa Religi, Zabrze.

Agenda warsztatów [plik pdf;590KB]

Karta uczestnictwa [plik pdf;248KB]

Karta uczestnictwa [plik word;68KB]

Informacja o warsztatach

*********************************

III

Trzecie warsztaty innowacji odbędą się w dniu 14 KWIETNIA 2023 r. i poświęcone będą obszarowi - Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT). Wykład ekspercki poprowadzi dr hab. Jan Kozak, prof. UE, Kierownik Katedry Uczenia Maszynowego, Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Agenda warsztatów [plik pdf;740KB]

Karta uczestnictwa [plik pdf;254KB]

Karta uczestnictwa [plik word;68KB]

Informacja o warsztatach

 

*********************************

II

Kolejne warsztaty innowacji odbędą się w dniu 24 MARCA 2023 r. i poświęcone będą obszarowi - Energetyka. Wykład ekspercki poprowadzi prof. dr hab. inż.  Jarosław Zuwała, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, Instytut Technologii Paliw i Energii.

Agenda warsztatów [plik pdf;700KB]

Karta uczestnictwa [plik pdf;244KB]

Karta uczestnictwa [plik word;68KB]

Informacja o warsztatach

*********************************

I

Pierwsze warsztaty innowacji odbędą się w dniu 28 LUTEGO 2023 r. i poświęcone będą obszarowi - Zielona Gospodarka. Wykład ekspercki pt. „Wybrane aspekty wykorzystania zielonych technologii w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” poprowadzi dr hab. inż., prof. AGH Magdalena Dudek.

Agenda warsztatów [plik pdf;696KB]

Karta uczestnictwa [plik pdf;716KB]

Karta uczestnictwa [plik word;72KB]

Informacja o warsztatach

Partnerzy