Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Warsztaty Lokalnego Rozwoju Społeczno-GospodarczegoProjekt „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.

 

W ramach projektu zaplanowano organizację ośmiu warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie województwa śląskiego, w podregionach: katowickim, gliwickim, bytomskim, rybnickim, tyskim, sosnowieckim i bielskim, które odbędą się w III-IV kwartale 2022 r. i I-IV kwartale 2023 r., skierowanych w szczególności do przedstawicieli środowisk lokalnych, instytucji otoczenia biznesu oraz firm sektora OZE, zlokalizowanych w województwie śląskim.

Celem warsztatów jest identyfikacja warunków, w jaki sposób powinna przebiegać transformacja oraz wypracowanie rozwiązań społeczno-gospodarczych w zakresie transformacji (propozycji projektów).

Interesariusze biorący udział w warsztatach stworzą sieć współpracy na rzecz sprawiedliwej transformacji dla województwa śląskiego.

W ramach warsztatów powinna zostać zidentyfikowana rola rozwoju lokalnego, który jest procesem ciągłym oraz dotyczy obszaru, a zatem jest rozwojem terytorialnym, a nie sektorowym, w kontekście mobilizacji społeczności, wywołania poczucie przynależności do miejsca i lokalnych wartości, oraz budowania wśród lokalnych podmiotów poczucie sprawczości na rzecz sprawiedliwej transformacji społeczno-gospodarczej.

***

Pierwsze warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego odbędą się w dniu 5 lipca 2022 r. w Hotelu Silesian w Katowicach.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału do dnia 1 lipca 2022 r.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o warsztatach

 

 

***

Kolejne warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego odbędą się w dniu 7 lipca 2022 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym The Piano w Bytomiu.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału do dnia 5 lipca 2022 r.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o warsztatach

Partnerzy