Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościReforma EU ETS: głosowanie plenarne w Parlamencie Europejskim

15 lutego br. w Strasburgu odbędzie się w Parlamencie Europejskim głosowanie nad zmianami w unijnym systemie handlu pozwoleniami na emisję CO2 (EU ETS). W związku z tym Europejskie Stowarzyszenie Węgla… więcej


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3.

W ramach poddziałania 3.3.3. pn. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w branżowych programach promocji, w celu promowania marek… więcej


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.1.

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy chcieliby w wyniku przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych wprowadzić na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty oraz usługi. Przedmiotem dofinansowania w… więcej


Średniookresowy raport ekspertów MAE o rynku węglowym

- W 2016 r. ceny węgla na świecie wzrosły do poziomów, których jeszcze rok wcześniej nikt nie przewidywał, ale ten trend jest tymczasowy. W ciągu pięciu lat oczekujemy zrównoważenia cen,… więcej


Stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie tzw. ,,Pakietu Zimowego"

Zaproponowany 30 listopada 2016 r. przez Komisję Europejską (KE), tzw. Pakiet zimowy może w znacznym stopniu ograniczyć prawo państw członkowskich UE do swobodnego kształtowania własnej struktury paliwowej elektroenergetyki, a duża… więcej


Partnerzy