Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Izby partnerskie 

Krajowa Izba Gospodarcza

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Tel. 22 630 96 00

Fax. 22 827 46 73

e-mail: kig@kig.pl

Strona www: www.kig.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

ul. Opolska 15, 40-084 Katowice

Tel. 32 35 111 80

Fax. 32 35 111 85

Strona www: www.rig.katowice.pl

 

Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

ul. Rynek 12, 44-200 Rybnik

Tel. 32 42 375 66

Fax. 32 42 211 68

e-mail: biuro@izbaph.rybnik.pl

Strona www: www.izbaph.rybnik.pl

 

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice

Tel. 32 231 99 79

Fax. 32 238 96 30

e-mail: sekretariat@riph.com.pl

Strona www: www.riph.com.pl

 

Hutnicza Izba Przemysłowo – Handlowa

ul. Lompy 14, 40-040 Katowice

Tel. 32 788 77 77

Fax. 32 788 77 78

e-mail: hiph@hiph.org

strona www: www.hiph.org

Partnerzy