Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

PatronatyCZWARTA EDYCJA KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ "GÓRNICTWO-PERSPEKTYWY I ZAGROŻENIA"

      Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik oraz Dyrekcja Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku organizują czwartą edycję konferencji naukowo-technicznej „Górnictwo – perspektywy i zagrożenia”, która odbędzie… więcej


Seminarium: Rynek Mocy w Polsce - 8 marca 2018 r., Warszawa

Ustawa o rynku mocy z 8 grudnia 2017 r. zawiera nowe w Polsce i rzadko spotykane w UE mechanizmy wspierania inwestycji w nowe, wymagające modernizacji oraz istniejące źródła wytwarzania energii… więcej


INDUSTRYmeeting – wiosną przemysł spotyka się w Sosnowcu!

Już w tym tygodniu spotkanie branży przemysłowej w Sosnowcu! W Expo Silesia w Sosnowcu w dniach 20-21 lutego 2018 roku odbędą się Targi Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting oraz Salon Technologii i… więcej


III Forum Geologii i Górnictwa 22-23 marca 2018 r., Hotel Bristol, Warszawa

Za nami dwie edycje konferencji Prawo Geologiczne i Górnicze. Od samego początku celem było stworzenie miejsca, gdzie przedstawiciele szeroko pojętej branży poszukiwawczo-wydobywczej będą mogli nie tylko zaktualizować i poszerzyć swoją… więcej


Konferencja Górnictwo 2017 r., Podsumowanie

W Katowicach odbyła się doroczna Konferencja Górnictwo. Wśród głównych tematów tematów wydarzenia znalazły się: restrukturyzacja i strategia dla branży oraz jej wizja w roku 2030, maszyny i urządzenia dla górnictwa… więcej


Partnerzy