Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Górnicza Izba Przemysłowo-HandlowaGórnicza Izba Przemysłowo-Handlowa to organizacja samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych oraz organizacja pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, zrzeszająca m.in. spółki i samodzielne kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, producentów maszyn i urządzeń górniczych, firmy usługowe działające na rzecz górnictwa oraz jednostki naukowo-badawcze.

Reprezentuje swoich członków nie tylko jako przedsiębiorców, ale i jako pracodawców, w tym wobec związków zawodowych pracowników.

Członkowie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej zatrudniają ponad 100.000 pracowników. Celem Izby jest wspieranie i ochrona interesów zrzeszonych podmiotów, ich promocja w kraju i za granicą oraz kształtowanie właściwego wizerunku reprezentowanych w Izbie sektorów gospodarki.

GIPH zajmuje się sprawami ważnymi NIE TYKO DLA GÓRNICTWA ale DLA WSZYSTKICH przedsiębiorców i pracodawców.

Członkiem Izby może zostać każdy przedsiębiorca, pracodawca lub jego wyodrębniona jednostka organizacyjna.

Górniczy Sukces Roku

Górniczy Sukces Roku

View more
Szkoła Zamówień Publicznych

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
Biuletyn Górniczy

Biuletyn Górniczy

View more


Aktualności


Reforma EU ETS: wynik głosowania plenarnego w Parlamencie Europejskim

W  środę 15 lutego br., podczas sesji plenarnej, członkowie Parlamentu Europejskiego głosowali w sprawie reformy handlu emisjami UE. Raport Komisji Ochrony Środowiska PE przyjęty został z poprawkami, w następstwie czego… więcej


Szkoła Zamówień Publicznych 2017

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza na ósmą edycję konferencji: SZKOŁA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017  która odbędzie się w dniach 7 - 9 czerwca 2017 r. w Hotelu STOK**** w Wiśle   Kolejne… więcej


Reforma EU ETS: głosowanie plenarne w Parlamencie Europejskim

15 lutego br. w Strasburgu odbędzie się w Parlamencie Europejskim głosowanie nad zmianami w unijnym systemie handlu pozwoleniami na emisję CO2 (EU ETS). W związku z tym Europejskie Stowarzyszenie Węgla… więcej


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3.

W ramach poddziałania 3.3.3. pn. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w branżowych programach promocji, w celu promowania marek… więcej


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.1.

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy chcieliby w wyniku przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych wprowadzić na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty oraz usługi. Przedmiotem dofinansowania w… więcej


Średniookresowy raport ekspertów MAE o rynku węglowym

- W 2016 r. ceny węgla na świecie wzrosły do poziomów, których jeszcze rok wcześniej nikt nie przewidywał, ale ten trend jest tymczasowy. W ciągu pięciu lat oczekujemy zrównoważenia cen,… więcej


Stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie tzw. ,,Pakietu Zimowego"

Zaproponowany 30 listopada 2016 r. przez Komisję Europejską (KE), tzw. Pakiet zimowy może w znacznym stopniu ograniczyć prawo państw członkowskich UE do swobodnego kształtowania własnej struktury paliwowej elektroenergetyki, a duża… więcej


EURACOAL kontra Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej w sprawie rewizji dyrektywy LCP BREF

W ostatnich dniach Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL wystosował szereg pism w sprawie rewizji dyrektywy LCP BREF do komisarzy Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Poniżej prezentujemy jedno z… więcej


Zaproszenie na seminarium nt. realizacji projektów współfinansowanych przez EBOR, 7 luty 2017 r., Warszawa

  Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na seminarium dla polskich przedsiębiorców organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Narodowy Bank Polski (NBP) w dniu 7 lutego… więcej


Expo Astana 2017: Konkurs pt. "Promujemy innowacyjne polskie technologie energetyczne i produkty"

Polscy przedsiębiorcy i jednostki naukowe mogą zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinie energetyki w ramach polskiej ekspozycji na Wystawie Międzynarodowej EXPO Astana 2017. Zwycięskie projekty staną się częścią polskiej ekspozycji Międzynarodowej… więcej
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer 

Partnerzy