Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Górnicza Izba Przemysłowo-HandlowaGórnicza Izba Przemysłowo-Handlowa to organizacja samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych oraz organizacja pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, zrzeszająca m.in. spółki i samodzielne kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, producentów maszyn i urządzeń górniczych, firmy usługowe działające na rzecz górnictwa oraz jednostki naukowo-badawcze.

 

Reprezentuje swoich członków nie tylko jako przedsiębiorców, ale i jako pracodawców, w tym wobec związków zawodowych pracowników.

Członkowie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej zatrudniają prawie 100.000 pracowników. Celem Izby jest wspieranie i ochrona interesów zrzeszonych podmiotów, ich promocja w kraju i za granicą oraz kształtowanie właściwego wizerunku reprezentowanych w Izbie sektorów gospodarki.

GIPH zajmuje się sprawami ważnymi NIE TYKO DLA GÓRNICTWA ale DLA WSZYSTKICH przedsiębiorców i pracodawców.

Członkiem Izby może zostać każdy przedsiębiorca, pracodawca lub jego wyodrębniona jednostka organizacyjna.

Górniczy Sukces Roku

Górniczy Sukces Roku

View more
Szkoła Zamówień Publicznych

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
Biuletyn Górniczy

Biuletyn Górniczy

View more


Aktualności


Akcyza na węgiel. Zmiany w prawie od 2021 roku. Szkolenie

10 grudnia 2020 roku Sejm uchwalił dużą nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Nowelizacja ta została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 13 stycznia 2021 roku. Wprowadzonych zostaje wiele istotnych zmian… więcej


Pomóż poszkodowanym przez górnicze tragedie - Przekaż 1% podatku

W najbliższych miesiącach będziemy rozliczać się z dochodów z roku poprzedniego. Część podatku należnego do Urzędu Skarbowego możemy przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ten niewielki wydawać by się mogło… więcej


Zmiana właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych - webinarium

Zmiana właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych – zapraszamy na webinarium 21 grudnia 2020 r.   Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zapraszają na webinarium „Zmiana właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych”.… więcej


Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r. Poradnik dla przedsiębiorcy.

  Na prośbę Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii informujemy, że MRPiT we współpracy z innymi resortami i urzędami  przygotowało publikację "Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r.… więcej


Przewodnik po inwestycjach infrastrukturalnych w Peru 2020/2021

Ambasada Peru przekazała nam link do pobrania "Przewodnika po inwestycjach infrastrukturalnych w Peru 2020/2021", przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Peru we współpracy z firmą EY Peru oraz Agencją Promocji Prywatnych… więcej


TOOLEX – wspólnie napędzamy gospodarkę

Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu OILexpo 29 września – 1 października 2020 Centrum Targowo - Konferencyjne Expo Silesia, Sosnowiec… więcej


VI Szczyt Inwestycyjny w Kolumbii

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju zaprasza do zapoznania się z informacją o organizowanym w dniach 7 - 9 października br. VI Szczytem Inwestycyjnym w Kolumbii. Jest to ważne… więcej


Spotkanie Zespołu GIPH ds. Prawa geologicznego i górniczego

W dniu 22 września br. odbyło się posiedzenie izbowego Zespołu ds. Prawa geologicznego i górniczego, poświęcone problematyce odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego. Wzięli w nim udział przedstawiciele głównych… więcej


XX Konwent Templariuszy

Wielki Przeorat Polski Templariuszy OMCTH zaprasza na XX Konwent Templariuszy oraz Inwestyturę (pasowanie rycerskie). Uroczystości odbędą się w Zabrzu 24 października 2020 roku. XX Konwent Templariuszy został objęty Patronatem Honorowym Pani Prezydent Miasta Zabrze… więcej


Bezpłatne warsztaty regionalne dla przedstawicieli sektora MŚP

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa otrzymała z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zaproszenie do udziału w bezpłatnych warsztatach regionalnych dla przedstawicieli sektora MŚP. Warsztaty dotyczą tematyki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) i znaczenia innowacji… więcej


Partnerzy