Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Górnicza Izba Przemysłowo-HandlowaGórnicza Izba Przemysłowo-Handlowa to organizacja samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych oraz organizacja pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, zrzeszająca m.in. spółki i samodzielne kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, producentów maszyn i urządzeń górniczych, firmy usługowe działające na rzecz górnictwa oraz jednostki naukowo-badawcze.

 

Reprezentuje swoich członków nie tylko jako przedsiębiorców, ale i jako pracodawców, w tym wobec związków zawodowych pracowników.

Członkowie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej zatrudniają prawie 95.000 pracowników. Celem Izby jest wspieranie i ochrona interesów zrzeszonych podmiotów, ich promocja w kraju i za granicą oraz kształtowanie właściwego wizerunku reprezentowanych w Izbie sektorów gospodarki.

GIPH zajmuje się sprawami ważnymi NIE TYKO DLA GÓRNICTWA ale DLA WSZYSTKICH przedsiębiorców i pracodawców.

Członkiem Izby może zostać każdy przedsiębiorca, pracodawca lub jego wyodrębniona jednostka organizacyjna.

Górniczy Sukces Roku

Górniczy Sukces Roku

View more
Szkoła Zamówień Publicznych

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
Biuletyn Górniczy

Biuletyn Górniczy

View more


Aktualności


14. edycja Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX

Ceniona w branży obrabiarek i narzędziowej impreza przeniesiona do Katowic TOOLEX 2022 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach Katowice, 19 listopada 2021 r. – Kilkuset wystawców, prezetacje oferty obrabiarek, narzędzi i… więcej


„Przewodnik Biznesu i Inwestycji w Peru 2022”

Informujemy że Górnicza Izba Przemysłowo - Handlowa otrzymała od Ministerstwa Rozwoju i Technologii „Przewodnik Biznesu i Inwestycji w Peru 2022” (Guía de Negocios en el Perú 2022), w językach hiszpańskim oraz… więcej


Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionie bytomskim

W dniu 7 lipca 2022 r. odbyły się drugie warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, tym razem w Bytomiu. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego i prof. UE dr hab. Adamem Drobniakiem… więcej


Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionie katowickim

W dniu 5 lipca 2022 r., wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, zainaugurowaliśmy cykl warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Odbędą się one we wszystkich podregionach województwa śląskiego. Pierwsze warsztaty odbyły się… więcej


IX Polski Kongres Przedsiębiorczości

Szanowni Państwo w imieniu organizatora Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do uczestnictwa w IX edycji Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2022 roku… więcej


XXXV Zwyczajne, Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

Walne Zgromadzenie podsumowało działalność GIPH na przestrzeni ostatniego roku 20 czerwca br. w Katowicach obradowało XXXV Zwyczajne, Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. W trakcie obrad, jak co… więcej


Projekt „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka,… więcej


Fundacja Rodzin Górniczych wobec tragicznych wypadków w KWK Pniówek i Zofiówka

Nowym Rok przyniósł nam dwa tragiczne wypadki zbiorowe na kopalniach Pniówek i Zofiówka, przypominając jak niebezpieczna jest praca górników. Wszyscy łączymy się w bólu z rodzinami, które straciły w tych… więcej


„Polityka prywatności na stronie internetowej – czego powinna dotyczyć?”

Szanowni Państwo, Kancelaria Prawna Łebek & Wspólnicy wspólnie z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK zaprasza na darmowe webinarium pn. „Polityka prywatności na stronie internetowej – czego powinna dotyczyć?” które odbędzie się 29… więcej


Szkolenie „Siła wyższa w zamówieniach publicznych”

Ostatnie dwa lata bardzo mocno dotknęły polskich przedsiębiorców, bowiem pandemia SARV-CoV-2 wpłynęła nie tylko na życie codzienne i bieżącą działalność, ale i realizację wielu kontraktów. Również trwająca wojna w Ukrainie,… więcej


Partnerzy