Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) DO ODWOŁANIA 

Górnicza Izba Przemysłowo - Handlowa funkcjonuje na zasadach pracy zdalnej z ograniczonymi czasowo dyżurami w Biurze (w godz. 9:00-12:00).

 

Z naszym Biurem można się kontaktować drogą elektroniczną e-mail: biuro@giph.com.pl

lub pod numerem telefonu 577-256-265 (w godz. 8:00 – 15:00).


Za utrudnienia przepraszamy.

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa to organizacja samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych oraz organizacja pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, zrzeszająca m.in. spółki i samodzielne kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, producentów maszyn i urządzeń górniczych, firmy usługowe działające na rzecz górnictwa oraz jednostki naukowo-badawcze.

Reprezentuje swoich członków nie tylko jako przedsiębiorców, ale i jako pracodawców, w tym wobec związków zawodowych pracowników.

Członkowie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej zatrudniają prawie 100.000 pracowników. Celem Izby jest wspieranie i ochrona interesów zrzeszonych podmiotów, ich promocja w kraju i za granicą oraz kształtowanie właściwego wizerunku reprezentowanych w Izbie sektorów gospodarki.

GIPH zajmuje się sprawami ważnymi NIE TYKO DLA GÓRNICTWA ale DLA WSZYSTKICH przedsiębiorców i pracodawców.

Członkiem Izby może zostać każdy przedsiębiorca, pracodawca lub jego wyodrębniona jednostka organizacyjna.

Górniczy Sukces Roku

Górniczy Sukces Roku

View more
Szkoła Zamówień Publicznych

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
Biuletyn Górniczy

Biuletyn Górniczy

View more


Aktualności


Konkurs projektowy Sekretariatu Wykonawczego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) dotyczący walki z epidemią COVID-19

Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) w porozumieniu z państwami członkowskimi IŚE ogłosił w związku z walką z epidemią COVID19 nadzwyczajny konkurs projektowy.  W jego ramach mają zostać przyznane małe dotacje… więcej


"Przewodnik po inwestycjach w górnictwo i metalurgię w Peru 2020-2021"

Polecamy Państwa uwadze publikację pt. – „Przewodnik po inwestycjach w górnictwo i metalurgię w Peru 2020-2021”, którą GIPH otrzymała z Ambasady Peru w Polsce. Przedstawiając istotne informacje na temat struktury… więcej


„Rezolucja Śląska” podpisana

Ministrowie, parlamentarzyści, przedstawiciele zarządów czterech województw: śląskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego, a także prezydenci śląskich miast: Katowic, Rudy Śląskiej oraz Świętochłowic podpisali 4 marca „Rezolucję Śląską”. Dokument sygnowano z inicjatywy… więcej


Zamówienia międzynarodowe - szansa na rozszerzenie działalności biznesowej

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Global Compact Network Poland zapraszają na spotkanie informacyjne pt. ZAMÓWIENIA MIĘDZYNARODOWE - SZANSA NA… więcej


V Międzynarodowe Targi Kontaktowe B2B BREST 2020

W imieniu organizatorów zapraszamy na "V Międzynarodowe Targi Kontaktowe B2B BREST 2020", które odbędą się w dniach 24-25 kwietnia 2020 roku w Brześciu na Białorusi. Targi są współorganizowane przez Brzeski… więcej


Rada Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej 2020

20 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji planu finansowego w 2019 r., a także uchwaliła nowy plan finansowy Izby na 2020 r.… więcej


Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie

Uprzejmie informujemy, że Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa otrzymała z Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju prośbę o rozpropagowanie wśród swoich członków informacji o trwającym obecnie projekcie szkoleniowo-doradczym dla mikro,… więcej


Program promocji EXPO 2020

W związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju został opracowany, w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki… więcej


Posiedzenie Zespołu GIPH ds. podatków w sektorze węglowym

W dniu 12 lutego br. w siedzibie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. podatków w sektorze węglowym, poświęcone omówieniu zagadnień księgowo-finansowych oraz problematyce interpretacji podatkowych. W spotkaniu… więcej


Górniczy Koncert Noworoczny 2020

W poniedziałkowy wieczór, 10 lutego, Filharmonia Śląska w Katowicach z okazji Górniczego Koncertu Noworocznego gościła członków oraz przyjaciół Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Wydarzenie było okazją do uhonorowania osób i firm, które… więcej


Partnerzy