Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Górnicza Izba Przemysłowo-HandlowaGórnicza Izba Przemysłowo-Handlowa to organizacja samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych oraz organizacja pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, zrzeszająca m.in. spółki i samodzielne kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, producentów maszyn i urządzeń górniczych, firmy usługowe działające na rzecz górnictwa oraz jednostki naukowo-badawcze.

Reprezentuje swoich członków nie tylko jako przedsiębiorców, ale i jako pracodawców, w tym wobec związków zawodowych pracowników.

Członkowie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej zatrudniają ponad 100.000 pracowników. Celem Izby jest wspieranie i ochrona interesów zrzeszonych podmiotów, ich promocja w kraju i za granicą oraz kształtowanie właściwego wizerunku reprezentowanych w Izbie sektorów gospodarki.

GIPH zajmuje się sprawami ważnymi NIE TYKO DLA GÓRNICTWA ale DLA WSZYSTKICH przedsiębiorców i pracodawców.

Członkiem Izby może zostać każdy przedsiębiorca, pracodawca lub jego wyodrębniona jednostka organizacyjna.

Górniczy Sukces Roku

Górniczy Sukces Roku

View more
Szkoła Zamówień Publicznych

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
Biuletyn Górniczy

Biuletyn Górniczy

View more


Aktualności


Program klimatyczny usunięty z końcowego komunikatu szczytu G20 i USA

Po ostatnim spotkaniu ministrów finansów państw G20* i prezesów banków centralnych, które odbyło się w dniach 17-18 marca 2017 r. w Baden-Baden w Niemczech, z komunikatu końcowego usunięto odniesienia do… więcej


Rada Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

W piątek, 17 marca br. w Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Podczas spotkania wysłuchano sprawozdania Prezesa GIPH z działalności Izby oraz sprawozdania z realizacji planu finansowego za… więcej


XI konferencja ,,Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych”

Szanowni Państwo,  Zapraszamy do udziału w XI KONFERENCJII „TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA ŚRODKÓW SMARNYCH I EKSPLOATACYJNYCH” , którą Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa objęła patronatem. Konferencja odbędzie się w dniach 5 – 7 kwietnia… więcej


GIPH żąda weta dla antywęglowych przepisów UE

- Zwracamy się do Pani Premier z apelem o spowodowanie wykorzystania przez odpowiednich przedstawicieli polskiego rządu wszelkich możliwości dla zablkowania wprowadzenia w życie niezwykle szkodliwych dla Polski rozwiązań - wezwała… więcej


1% podatku dla podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych

Fundacja Rodzin Górniczych pomaga już od 20 lat. Jest organizacją pożytku publicznego - Nr KRS 0000127003. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Finansowana jest ze składek i darowizn od firm i osób… więcej


Forum MINEX Central Asia, 18-20 kwietnia br., Astana, Kazachstan

Szanowni Państwo,  W imieniu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Astanie, zapraszamy do udziału w forum MINEX Central Asia, które odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia br.… więcej


Zaproszenie na seminarium Rynki Azji Środkowej (Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan) szanse rozwoju dla polskich eksporterów

W imieniu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Asocjacji Dostlik, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium dla przedsiębiorców pt. „Rynki Azji Środkowej (Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan)… więcej


Reforma EU ETS: wynik głosowania plenarnego w Parlamencie Europejskim

W  środę 15 lutego br., podczas sesji plenarnej, członkowie Parlamentu Europejskiego głosowali w sprawie reformy handlu emisjami UE. Raport Komisji Ochrony Środowiska PE przyjęty został z poprawkami, w następstwie czego… więcej


Szkoła Zamówień Publicznych 2017

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza na ósmą edycję konferencji: SZKOŁA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017  która odbędzie się w dniach 7 - 9 czerwca 2017 r. w Hotelu STOK**** w Wiśle   Kolejne… więcej


Reforma EU ETS: głosowanie plenarne w Parlamencie Europejskim

15 lutego br. w Strasburgu odbędzie się w Parlamencie Europejskim głosowanie nad zmianami w unijnym systemie handlu pozwoleniami na emisję CO2 (EU ETS). W związku z tym Europejskie Stowarzyszenie Węgla… więcej
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer 

Partnerzy