Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Górnicza Izba Przemysłowo-HandlowaGórnicza Izba Przemysłowo-Handlowa to organizacja samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych oraz organizacja pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, zrzeszająca m.in. spółki i samodzielne kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, producentów maszyn i urządzeń górniczych, firmy usługowe działające na rzecz górnictwa oraz jednostki naukowo-badawcze.

Reprezentuje swoich członków nie tylko jako przedsiębiorców, ale i jako pracodawców, w tym wobec związków zawodowych pracowników.

Członkowie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej zatrudniają ponad 100.000 pracowników. Celem Izby jest wspieranie i ochrona interesów zrzeszonych podmiotów, ich promocja w kraju i za granicą oraz kształtowanie właściwego wizerunku reprezentowanych w Izbie sektorów gospodarki.

GIPH zajmuje się sprawami ważnymi NIE TYKO DLA GÓRNICTWA ale DLA WSZYSTKICH przedsiębiorców i pracodawców.

Członkiem Izby może zostać każdy przedsiębiorca, pracodawca lub jego wyodrębniona jednostka organizacyjna.

Górniczy Sukces Roku

Górniczy Sukces Roku

View more
Szkoła Zamówień Publicznych

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
Biuletyn Górniczy

Biuletyn Górniczy

View more


Aktualności


Górniczy Koncert Noworoczny

12 stycznia br. w Filharmonii Śląskiej im. Mikołaja Henryka Góreckiego odbył się organizowany po raz drugi przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową Górniczy Koncert Noworoczny. Patronat Honorowy nad koncertem objęli Pan Krzysztof… więcej


Konkurs Górniczy Sukces Roku rozstrzygnięty

Górniczy Sukces Roku to konkurs, który od ośmiu lat organizują Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa i Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Jego celem jest promocja i popularyzacja przedsięwzięć na rzecz innowacyjności oraz rozwoju polskiego górnictwa… więcej


Górniczy Koncert Noworoczny, 12 stycznia 2017 r., Katowice

W dniu 12 stycznia 2017 r. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa organizuje Górniczy Koncert Noworoczny, który odbędzie się w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach. Wydarzenie Patronatem Honrowym objęli: Pan… więcej


Przewodnik dla polskiego przedsiębiorcy Zamówienia publiczne i projekty organizacji międzynarodowych

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż Publikacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Przewodnik dla polskiego przedsiębiorcy Zamówienia publiczne i projekty organizacji międzynarodowych jest już dostępna na stronach www MSZ - pod adresem:   http://www.msz.gov.pl/resource/7d130820-433d-47b6-be2f-c2a4e845e493:JCR… więcej


Zaproszenie na sesję informacyjną „CETA W PRAKTYCE”, 26 stycznia 2017 r., Warszawa

Szanowni Państwo, W imieniu współorganizatorów  – Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Ambasady Kanady w Polsce, Ministerstwa Rozwoju oraz partnera wydarzenia  –  ośrodka dialogu i analiz THINKTANK, serdecznie zapraszamy Państwa na… więcej


Być albo nie być

Rozmowa z JANUSZEM OLSZOWSKIM, prezesem Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej   Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa stara się o uproszczenie trybu przedłużania koncesji na wydobycie węgla. Dobrym momentem do załatwienia tej sprawy było procedowanie… więcej


Ogłoszono konkurs na dofinansowanie projektów promocyjnych w ramach poddziałania 3.3.3. pn. Wsparcie MŚP w promocji marek produk

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 13 grudnia 2016 r. ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów promocyjnych w ramach poddziałania 3.3.3.  pn. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to… więcej


Walczymy ze smogiem - To nie węgiel

Dobrze, że nareszcie powszechnie i głośno mówi się o konieczności walki ze zjawiskiem niskiej emisji. Ważne jednak, żeby nie powstawało przekonanie, że podstawową przyczyną niskiej emisji jest spalanie węgla w domowych… więcej


Nabożeństwo Eucharystyczne w intencji środowisk gospodarczych województwa śląskiego, 6 stycznia 2017 r.

Szanowni Państwo,  Prezesi Regionalnych Organizacji Przedsiębiorców, Pracodawców i Samorządu Gospodarczego województwa śląskiego, mają zaszczyt zaprosić na uroczyste Nabożeństwo Eucharystyczne sprawowane, jak co roku, w intencji środowisk gospodarczych województwa śląskiego, a… więcej


Ósma edycja konkursu „Górniczy Sukces Roku” 

Uprzejmie informujemy, iż po raz ósmy Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Szkoła Eksploatacji Podziemnej organizują konkurs „Górniczy Sukces Roku” w roku 2016. Udział w Konkursie jest doskonałym sposobem promocji, popularyzacji innowacyjności i rozwoju polskiego górnictwa… więcej
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer 

Partnerzy