Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościSzkoła Zamówień Publicznych 2019

Szkoła Zamówień Publicznych 2019

Konferencja organizowana przez GIPH odbywa się już po raz dziesiąty

W środę, 5 czerwca, rozpoczęła się Szkoła Zamówień Publicznych. Tegoroczna edycja konferencji organizowanej przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową jest wyjątkowa z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze Szkoła odbywa się już po raz dziesiąty, a po drugie w tym roku uczestniczy w niej rekordowa liczba uczestników. W Hotelu Stok w Wiśle zameldowało się 250 osób, które do piątku, 7 czerwca, będą uczestniczyły w wykładach, panelach dyskusyjnych i warsztatach prowadzonych przez najlepszych specjalistów z zakresu prawa zamówień publicznych. W dotychczasowych dziewięciu edycjach konferencji udział wzięło przeszło 1400 osób.

Konferencję tradycyjnie otworzył prezes GIPH Janusz Olszowski, który przypomniał, że w tym roku Szkoła Zamówień Publicznych obchodzi swój jubileusz.

- Witam Państwa serdecznie na dziesiątej edycji Szkoły Zamówień Publicznych, szkolenia zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców z branży górniczej i okołogórniczej. Cieszę się, że spotykamy się w tak licznym gronie. Jest to dla nas organizatorów wyzwanie, bo staramy się przygotować jak najlepszy program merytoryczny, by z roku na rok podnosić poziom tego wydarzenia. Myślę, że Szkoła stała się już stałym punktem w kalendarzu szkoleń i to nie tylko w górnictwie, bo bardzo wiele obecnych tu osób reprezentuje też inne branże - mówił prezes GIPH, który poinformował, że w tegorocznej edycji Szkoły nie wezmą udział przedstawiciele kierownictwa Urzędu Zamówień Publicznych.

- Niestety na dziś zwołano posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów, na którym omawiany będzie projekt Ustawy o zamówieniach publicznych, co zmusiło zarówno prezesa UZP, jak i dyrektorów do odwołania uczestnictwa w konferencji. Pozwolę sobie odczytać list pana prezesa Huberta Nowaka - wyjaśnił prezes Izby.

"Serdecznie gratuluję obchodzonego w tym roku jubileuszu Szkoły Zamówień Publicznych, której dziesiąta edycja odbywa się w Wiśle w dniach 5-7 czerwca. Na ręce Pana Prezesa przekazuję dla uczestników konferencji życzenia owocnych obrad. To wyjątkowe wydarzenie, będące największym sektorowym forum zamówieniowym w kraju, gromadzi co roku zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Wpisało się ono na stałe w krajobraz wartościowych spotkań środowiska związanego z zamówieniami publicznymi, zapewniając niezmiennie wysoki poziom merytoryczny wystąpień i dyskusji. Przy tej okazji pragnę podziękować Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej za podejmowane inicjatywy dotyczące szeroko pojętej wymiany myśli i doświadczeń w zakresie zamówień publicznych, szczególnie te realizowane wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych" - napisał m.in. prezes Nowak.

Pierwszy z wykładów poprowadził dobrze znany uczestnikom SZP dr Włodzimierz Dzierżanowski z Grupy Doradczej Sienna. Ekspert rozpoczął od zmian, jakie ma przynieść nowe Prawo zamówień publicznych, a potem wyjaśnił tematykę zakupów i jak bardzo mogą zmienić się procedury ich dotyczące w związku z nowelizacją Prawa zamówień publicznych.

Należy przypomnieć, że obecnie obowiązująca ustawa weszła w życie 2 marca 2004 r. Od tamtego czasu akt było nowelizowany już kilkadziesiąt razy. Eksperci żartują, że Pzp jest aktualizowane średnio cztery razy do roku. Wskutek tak wielu zmian ustawa stała się mało czytelna, a jej stosowanie sprawia wiele kłopotów obu stronom postępowania, czyli zamawiającym i wykonawcom. Ostatnia nowelizacja weszła w życie 4 maja 2019 r. i uszczegółowiła zasady ochrony danych osobowych przewidziane w RODO.

W czasie kolejnych dni Szkoły swoją wiedzą z uczestnikami będą dzielili się kolejni eksperci. W czwartek, 6 czerwca, Agnieszka Zaborowska poruszy kwestie dotyczące klauzul waloryzacyjnych oraz składania ofert konsorcjalnych, a Katarzyna Kasperek wyjaśni, jak należy przygotować się do negocjacji.

Przedstawiciele Grup Doradczej Sienna przedstawią jakie wymagania są związane z ofertą elektroniczną i jakie błędy są w niej najczęściej popełniane oraz odniosą się do najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej w sferze badania i oceny ofert.

Czwartek na SZP zakończy wykład Dariusza Ziembińskiego z Kancelarii Dariusz Ziembiński & Partnerzy. Będzie on dotyczył profesjonalnego przygotowania przedmiotu zamówienia. Mecenas Ziembiński poprowadzi także piątkowe zajęcia. W czasie wykładu i warsztatów uczestnicy SZP będą mogli posiąść wiedzę dotyczącą badania ofert konkurencji.

Zamówienia publiczne to kluczowa forma udziału sektora publicznego w gospodarce. W ich ramach towary, usługi i roboty budowlane zamawia w Polsce prawie 34 tys. podmiotów. Wartość zamówień udzielanych w procedurach przewidzianych w Pzp to ok. 163,2 mld zł w 2017 r., co stanowi ok. 8,23 proc. PKB (w 2016 r. 107 mld zł, 5,8 proc. PKB). Przybliżona wartość rynku zamówień publicznych, uwzględniająca również zamówienia udzielane poza ustawą, wyniosła 234,6 mld zł w 2017 r. (174,3 mld zł w 2016 r.).

Zamówienia publiczne silnie wpływają na najistotniejsze branże naszej gospodarki. Od rynku zamówień w znacznej mierze zależne są np. firmy z branży budowlanej. W wielu branżach dla co czwartego przedsiębiorcy zamówienia publiczne stanowią ponad połowę przychodów, a dla co dziesiątego – 75 proc. przychodów. Odpowiednio ukierunkowane i zarządzane zamówienia publiczne mogą więc istotnie przyczyniać się do wzrostu przedsiębiorstw. Natomiast źle przeprowadzane postępowania, brak współpracy na linii zamawiający-wykonawca, czy restrykcyjne umowy mogą prowadzić nawet do upadku firm.

Honorowy patronat na 10. Szkołą Zamówień Publicznych objęły Ministerstwo Energii oraz Urząd Zamówień Publicznych. Patronami medialnymi wydarzenia są m.in. redakcje Trybuny Górniczej oraz portalu netTG.pl Gospodarka-Ludzie.

Maciej Dorosiński
Dziennikarz portalu netTG.pl i tygodnika Trybuna Górnicza

Materiały do pobrania

Klauzule waloryzacyjne A. Zaborowska

Składanie ofert konsorcjalnych A. Zaborowska

Badanie oferty konkurencji D. Ziembiński

Opis przedmiotu zamówienia D. Ziembiński

panterka1strona K. Kasperek

panterka2strona K. Kasperek

przygotowanie do negocjacji K. Kasperek

trojpolowkapustanowa K. Kasperek

trojpolowkapustanowazlogiem K. Kasperek

zoo K. Kasperek

Nowe Pzp W. Dzierzanowski

Prezentacja Elektronizacja W. Dzierzanowski

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy