Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Szkoła Zamówień Publicznych 2023Szkoła Zamówień Publicznych – po raz czternasty!

Tradycji po raz kolejny stało się zadość.  W dniach 5-7 czerwca do wiślańskiego Hotelu Stok przybyli przedstawiciele branży górniczej, sektora okołogórniczego oraz wielu innych, niezwiązanych z górnictwem sfer gospodarki, by wziąć udział we flagowym wydarzeniu organizowanym rokrocznie przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową. To już XIV edycja Szkoły Zamówień Publicznych i niełatwo byłoby wskazać wpośród podobnych i konkurencyjnych inicjatyw, konferencję o podobnym stażu.

Organizatorzy tradycyjnie mogli liczyć na wsparcie Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Huberta Nowaka, którzy objęli wydarzenie honorowym patronatem.

W organizacji Szkoły swój udział miał także sektor prywatny, a w szczególności firmy takie jak: COIG S.A., Joy Global (Poland) Sp. z o.o., Fabryka Maszyn i Urządzeń „OMAG” Sp. z o.o., Fabryka Taśm Transporterowych WOLBROM S.A., Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. oraz Elgór+Hansen S.A.

Na sali plenarnej nie zabrakło przedstawicieli władz województwa śląskiego, które reprezentował ekspert w dziedzinie sprawiedliwej transformacji regionów węglowych, Dariusz Stankiewicz. Wykład inauguracyjny wygłosił natomiast Maksym Smorczewski, przedstawiciel Krajowej Izby Odwoławczej.

Sesje eksperckie i merytoryczne poprowadzili przedstawiciele uznanych kancelarii (Zaborowska Kancelaria Adwokacka, Kancelaria VIRIBUS UNITIS, Kancelaria Dariusz Ziembiński i Partnerzy) oraz firm doradczych (Grupy Doradczej Sienna Sp. z o.o., Kasperek Consulting) specjalizujących się w prawie zamówień publicznych oraz praktyce gospodarczej i administracyjnej związanej z tym sektorem.

Tematyka poszczególnych wykładów objęła zarówno zagadnienia aktualne i ważne w dobie obecnej (np. aspekty wykonywania umów z zakresu zamówień publicznych w czasach kryzysu, a także kwestia możliwości zmiany takich umów w związku z wojną, inflacją i innymi nieoczekiwanymi okolicznościami), jak i te tradycyjnie związane z prawem zamówień publicznych (środki ochrony prawnej, kary umowne, zasada proporcjonalności, itd.).

W części warsztatowej nacisk położony został na praktykę. Uczestnicy pod okiem profesjonalistów mieli okazję doskonalić m.in. – tak istotne w sektorze zamówień publicznych – kompetencje negocjacyjne.

Miejmy nadzieję, że za rok w tym miejscu będzie mogła pojawić się relacja z kolejnej, XVI edycji Szkoły Zamówień Publicznych.

                                                                                                                      Marcin Hylewski

Współpraca: 

 

Partnerzy