Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Szkoła Zamówień Publicznych 2018PROGRAM
Szkoły Zamówień Publicznych 2018

 

Dzień I, środa 6 czerwca 2018 r.
   
Od 14:00 Rejestracja uczestników, zakwaterowanie w pokojach
13:00-15:00 Obiad
15:30 Uroczyste otwarcie
15:45 Wykład inaugurujący (przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych)
16:15-17:30

Wykład – Elektronizacja zamówień po 18 kwietnia 2018 r oraz wpływ projektowanych zmian w ustawie o jawności życia publicznego na zamówienia publiczne – „Co nas czeka w 2018 roku” (Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Stachowiak)

19:00

Kolacja

 

Dzień II, czwartek 7 czerwca 2018 r.
   
07:30-09:15 Śniadanie
09:30-10:15 Wykład – Spełnienie warunków wymaganych od wykonawców w nowym ujęciu – sposób dokumentowania (Małgorzata Stachowiak)
10:30-11:45

Warsztaty – panele dyskusyjne

 
  • Odwrócona procedura oceny ofert w przetargu nieograniczonym – różnice, najczęstsze błędy (Włodzimierz Dzierżanowski)
  • Badanie i ocena ofert – najczęstsze błędy w świetle orzecznictwa KIO (Małgorzata Stachowiak)
11:45 Przerwa kawowa
12:00-13:00 Wykład – Zmowa przetargowa na gruncie PZP  i w orzecznictwie KIO (Dariusz Ziembiński)
13:00-15:00 Obiad
15:00-16:00

Wykład – Self-cleaning, czyli samooczyszczenie się wykonawcy - ucieczka od odpowiedzialności czy rzetelność wykonawcy (Monika Zwolińska)

19:00 Kolacja

 

Dzień III, Piątek 8 czerwca 2018 r.
   
07:30-09:15

Śniadanie

09:30-11:15 Wykład oraz warsztaty – Negocjacje handlowe (Sławomir Winch)
11:15 Przerwa kawowa
11:00-11:30 Wykwaterowanie z pokoi
11:30 Warsztaty –  Praktyczne wykorzystanie próbek, wzorców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Agnieszka Adach)
12:45 Zakończenie
13:00 Obiad

 

Prelegenci

 

Włodzimierz Dzierżanowski

Grupa Doradcza Sienna Sp. z o. o.

Małgorzata Stachowiak

Grupa Doradcza Sienna Sp. z o. o.

Agnieszka Adach

GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp.p.

Dariusz Ziembiński

Kancelaria Dariusz Ziembiński & Partnerzy

Monika Zwolińska

Kancelaria Dariusz Ziembiński & Partnerzy

Sławomir Winch

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w Konferencji Szkoła Zamówień Publicznych 2018 wynosi:

  wpłata do 11.05.2018 r. wpłata do 31.05.2018 r.
Członkowie GIPH 1 749,00 zł + VAT /osobę 1 899,00 zł + VAT/osobę
Pozostali Uczestnicy 1 899,00 zł + VAT/osobę 2 049,00 zł + VAT/osobę
  • dopłata do pokoju jednoosobowego: 250,00 zł + VAT/osobę

 

Opłata za uczestnictwo w Konferencji obejmuje:

  • uczestnictwo w wykładach i warsztatach
  • materiały konferencyjne
  • zakwaterowanie
  • wyżywienie
  • uczestnictwo w wydarzeniach towarzyszących

 

Wpłaty należności za uczestnictwo w Konferencji, wg wybranej opcji, prosimy dokonywać przelewem na konto Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej:

nr 90 1560 1108 0000 9060 0004 4353
GETIN Noble Bank SA I O/Katowice
z dopiskiem: Szkoła Zamówień Publicznych 2018

 

Adres do korespondencji:

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

 

Dodatkowych informacji udzielają:   

Wioletta Brzeziecka – Dyrektor Biura Izby
tel. 32 757 32 52; 32 757 32 39
e-mail: wydawnictwo@giph.com.pl

Milenia Pańczyk – Starszy specjalista ds. marketingu
tel. 32 757 32 52; 32 757 32 39
e-mail: wydawnictwo@giph.com.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA


Patronat Medialny

Partnerzy