Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Szkoła Zamówień Publicznych 2024Piętnaście lat Szkoły Zamówień Publicznych!

Jak co roku końcem wiosny, tak i tym razem w dniach 10-12 czerwca do Hotelu Stok w Wiśle zawitali tłumnie przedstawiciele sektora górniczego i okołogórniczego oraz reprezentanci innych gałęzi gospodarki. Celem, tak jak w poprzednich latach, były obrady organizowanej cyklicznie przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową oraz partnerów „Szkoły Zamówień Publicznych”. Konferencja cieszy się niesłabnącą popularnością, której najlepszym wyrazem jest tegoroczna, piętnasta już edycja.

Tradycyjnie, organizatorzy mogli liczyć na wsparcie ze strony instytucji państwowych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Minister Przemysłu, Marzena Czarnecka oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Hubert Nowak. Istotny wkład w organizację konferencji wniosła także Krajowa Izba Odwoławcza, którą w czasie obrad osobiście reprezentowała Wiceprezes Anna Kuszel-Kowalczyk. W gronie partnerów nie mogło zabraknąć podmiotów z sektora prywatnego, w tym czołowych firm z branży górniczej i okołogórniczej, takich jak Główny Instytut Górnictwa, Fabryka Maszyn i Urządzeń „OMAG” Sp. z o.o., oraz ELGÓR+HANSEN S.A.

Wśród uczestników znaleźli się zarówno liczni „zamawiający” jak i „wykonawcy”, zatrudnieni w instytucjach administracji państwowej różnych szczebli, spółkach skarbu państwa oraz pracownicy szeregu innych przedsiębiorstw. Program szkoleń realizowali eksperci z czołowych kancelarii specjalizujących się w prawie zamówień publicznych.

Część merytoryczną zainaugurował Krzysztof Sawicki z kancelarii Viribus Unitis wystąpieniem pt. „Polubowne sposoby rozstrzygania sporów w zamówieniach publicznych”. Wykłady i sesje eksperckie poprowadzili Małgorzata Stachowiak oraz Włodzimierz Dzierżanowski z Grupy Doradczej Sienna Sp. z o. o., Katarzyna Kasperek oraz Marek Kasperek z Kasperek Consulting, Dariusz Ziembiński z Kancelarii Dariusz Ziembiński & Partnerzy oraz Piotr Pieprzyca z Prozam Piotr Pieprzyca.

W tegorocznej agendzie znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące roli wykonawcy zamówienia publicznego, opisu jego przedmiotu, przygotowania i wyboru oferty, kar umownych oraz badania ceny oferty w dobie inflacji. Wiele zajęć miało formułę warsztatów i gier, w których uczestnicy mieli okazję wypróbować nabytą wiedzę w praktyce, w warunkach imitujących prawdziwe sytuacje.

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość zamówień publicznych, wymagająca od uczestników obrotu gospodarczego stałej aktualizacji własnej wiedzy i kompetencji, w połączeniu z żywym zainteresowaniem kolejnymi edycjami Szkoły, każą ze spokojem odliczać czas do rozpoczęcia kolejnej, szesnastej odsłony.

Marcin Hylewski

Współpraca: 

Partnerzy