Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Szkoła Zamówień Publicznych 2021W dniach 9-11 czerwca br. w Hotelu Stok w Wiśle odbyła się po raz dwunasty konferencja pt. ,,Szkoła Zamówień Publicznych 2021”.

Szkoła jest największą konferencją w kraju, na której poruszane są sprawy związane z udzielaniem zamówień publicznych.

Organizowana jest przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową i dotychczas uczestniczyło w niej ponad 1800 osób.

Kolejne edycje konferencji z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem, przyciągając uczestników zarówno ze strony zamawiających, jak i wykonawców, którzy wysoko oceniają jej poziom merytoryczny.

Konferencja odbyła się z zachowaniem pełnych zasad bezpieczeństwa, w ramach reżimu sanitarnego. Organizator zapewnił uczestnikom jednorazowe maseczki, rękawiczki i środki dezynfekujące oraz zadbał o odpowiednią aranżację sal wykładowych, umożliwiającą zachowanie stosownego dystansu między uczestnikami.

 

Prezentacje

 

 

 

 

 


 

 

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy