Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Szkoła Zamówień Publicznych 2021W dniach 9-11 czerwca br. w Hotelu Stok w Wiśle odbyła się po raz dwunasty konferencja pt. ,,Szkoła Zamówień Publicznych 2021”.

Szkoła jest największą konferencją w kraju, na której poruszane są sprawy związane z udzielaniem zamówień publicznych.

Organizowana jest przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową i dotychczas uczestniczyło w niej ponad 1800 osób.

Kolejne edycje konferencji z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem, przyciągając uczestników zarówno ze strony zamawiających, jak i wykonawców, którzy wysoko oceniają jej poziom merytoryczny.

Konferencja odbyła się z zachowaniem pełnych zasad bezpieczeństwa, w ramach reżimu sanitarnego. Organizator zapewnił uczestnikom jednorazowe maseczki, rękawiczki i środki dezynfekujące oraz zadbał o odpowiednią aranżację sal wykładowych, umożliwiającą zachowanie stosownego dystansu między uczestnikami.

 

Prezentacje

 

 

 

 

 


 

 

Partnerzy