Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Górniczy Sukces Roku 2017 

 

Górniczy Sukces Roku to konkurs, który od dziewięciu lat organizują Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa i Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Jego celem jest promocja i popularyzacja przedsięwzięć na rzecz innowacyjności oraz rozwoju polskiego górnictwa podziemnego, osobowości o szczególnym dla niego znaczeniu oraz działań proekologicznych. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach - ,,Innowacyjność”, ,,Ekologia” oraz ,,Osobowość Roku”.

Nagrody i wyróżnienia w 2018 roku za rok 2017 wręczone zostały podczas uroczystej gali, która odbyła się 15 stycznia br. w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, w ramach Górniczego Koncertu Noworocznego organizowanego przez GIPH.

,,Osobowością Roku” został Pan Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego za całokształt działalności o szczególnym znaczeniu dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w obszarze praktyki, a zwłaszcza za wizję, odwagę i determinację w naprawie i reformowaniu sektora górniczego.

W kategorii ,,Innowacyjność” Kapituła przyznała nagrodę dla Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk za cyfrowy rejestrator emisji metanu.

Wyróżnieniem uhonorowano KGHM ZANAM S.A., Instytut Techniki Górniczej KOMAG, NITROERG S.A. za wóz strzelniczy WS-172 oraz Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej za zintegrowany system do oceny stanu taśm przenośnikowych DiagBelt.

W kategorii ,,Ekologia” zwycięzcą został Główny Instytut Górnictwa za wykorzystanie ciepła wód kopalnianych w oparciu o narzędzia do badania procesu przepływu i transferu ciepła w zatopionych wyrobiskach kopalnianych (projekt LoCAL).

Nagrody i wyróżnienia laureatom wręczyli prezes GIPH Janusz Olszowski oraz Wiceprzewodniczacy Kapituły Konkursu  Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Partnerzy