Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Górniczy Sukces Roku 2016 

 

Górniczy Sukces Roku to konkurs, który od ośmiu lat organizują Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa i Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Jego celem jest promocja i popularyzacja przedsięwzięć na rzecz innowacyjności oraz rozwoju polskiego górnictwa podziemnego, osobowości o szczególnym dla niego znaczeniu oraz działań proekologicznych. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach - ,,Innowacyjność”, ,,Ekologia” oraz ,,Osobowość Roku”.

Nagrody i wyróżnienia za rok 2016 po raz pierwszy wręczone zostały podczas uroczystej gali, która odbyła się 12 stycznia br. w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, w ramach Górniczego Koncertu Noworocznego organizowanego przez GIPH.

,,Osobowością Roku” został Pan Zdzisław Bik – Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej FASING S.A. za stworzenie globalnej Grupy Kapitałowej FASING S.A. obejmującej dwanaście podmiotów związanych z branżą górniczą, działających w sześciu krajach.

W kategorii ,,Innowacyjność” Kapituła przyznała dwie równorzędne nagrody, które otrzymały: Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. i 2RHP Sp. z  o.o. za System Bezprzewodowej Łączności Ratowniczej RESYS oraz ELEKTROMETAL S.A. za system lokalizacji i ewidencji pracowników EMLOK-16.

Wyróżnieniem uhonorowano FAMUR S.A. za kombajn KGS-245N eksportowy z innowacyjnymi rozwiązaniami oraz Główny Instytut Górnictwa za urządzenie do produkcji lin stalowych płaskich przeznaczonych do pracy w szybach górniczych i uruchomienie produkcji lin.

W kategorii ,,Ekologia” zwycięzcą został Tauron Wydobycie S.A. za wdrożenie pierwszego w Polsce systemu do neutralizacji kwaśnych wód spływu powierzchniowego w rejonie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych ZG Janina.

Wyróżnienie przyznano Głównemu Instytutowi Górnictwa za system zarządzania zrzutem wód kopalnianych w ujęciu zlewniowym opracowany w ramach projektu MANAGER.

Nagrody i wyróżnienia laureatom wręczą prezes GIPH Janusz Olszowski oraz przewodniczący komitetu organizacyjnego Szkoły Eksploatacji Podziemnej dr Jerzy Kicki.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy