Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Górniczy Sukces Roku 2019 

 

      Uprzejmie zapraszamy do udziału w konkursie „Górniczy Sukces Roku”. Jest to doskonały sposób promocji szeroko rozumianego sektora polskiego górnictwa podziemnego, a także kształtowania jego dobrego wizerunku. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach: „Innowacyjność”, „Ekologia” i „Osobowość Roku”.

      Zgłoszenia do ,,Górniczego Sukcesu Roku” mogą dokonywać osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na adres: Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice lub drogą elektroniczną: biuro@giph.com.pl w terminie do 16 grudnia 2019 r.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w naszym przedsięwzięciu.

Partnerzy