Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Aktualności



Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionie tyskim

Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionie tyskim

W dniu 14 listopada 2022 r. odbyły się kolejne warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, tym razem w Tychach.

Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego i prof. UE dr hab. Adamem Drobniakiem dyskutowaliśmy z instytucjami i mieszkańcami podregionu tyskiego o sprawiedliwej transformacji, projektach, źródłach finansowania i dobrych praktykach.

Warsztaty są częścią projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.

                        

Menu




Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy