Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościWIRTUALNE TARGI PRACY – GÓRNICTWO RUD 4.0

WIRTUALNE TARGI PRACY – GÓRNICTWO RUD 4.0

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w WIRTUALNYCH TARGACH PRACY – GÓRNICTWO RUD 4.0., organizowanych w dniach 20-23 maja 2024 r. przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową.

 

Targi są częścią projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych”, który Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa realizuje w partnerstwie z Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr, jako Liderem, oraz KGHM Polska Miedź S.A. i Związkiem Pracodawców Polska Miedź, w ramach Planu rozwojowego: dokument, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2021/241, stanowiący podstawę realizacji reform i inwestycji objętych wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, tj. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Inwestycja: A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie. Cel szczegółowy inwestycji: Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego. Zakres inwestycji: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcje centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). Instytucja odpowiedzialna za inwestycję (IOI): Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jednostka Wspierająca (JW): Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Numer przedsięwzięcia: KPO/22/1/BCU/U/0044.

 

Celem targów jest promocja zawodów kluczowych dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych, związanych zarówno z przemysłem wydobywczym, jak i z przedsiębiorstwami pracującymi na jego rzecz, wśród uczniów końcowych klas szkół podstawowych, technicznych i branżowych, studentów kierunków technicznych oraz osób, które rozważają zmianę zawodu, lub uzupełnienie wykształcenia.

 

Udział w targach jest bezpłatny.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w targach, prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza do dnia 10 maja br. na adres: bcu@giph.com.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Kontakt w sprawie targów:

+48 32 757 32 52

- Agata Zielińska, Dyrektor Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej – biurozarzadu@giph.com.pl

- Milenia Dębowska, Z-ca Dyrektora Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej ds. Administracji i Marketingu – wydawnictwo@giph.com.pl

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy