Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościWarsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionie katowickim

Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionie katowickim

W dniu 5 lipca 2022 r., wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, zainaugurowaliśmy cykl warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Odbędą się one we wszystkich podregionach województwa śląskiego.

Pierwsze warsztaty odbyły się w Katowicach, w Hotelu Silesian.

W ich trakcie rozmawiano o procesach zachodzących w podregionie katowickim, modelach transformacyjnych, dobrych praktykach i innowacyjnych technologiach. Wspólnie z prowadzącym warsztaty, prof. UE dr hab. Adamem Drobniakiem dyskutowaliśmy o projektach rekomendowanych do wsparcia w regionie.

Warsztaty są częścią projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.

 

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy