Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościWarsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionie częstochowskim

Warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionie częstochowskim

10 stycznia 2023 r. w Częstochowie odbyły się ostatnie warsztaty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego i prof. UE dr hab. Adamem Drobniakiem dyskutowaliśmy z instytucjami i mieszkańcami podregionu częstochowskiego o sprawiedliwej transformacji, projektach, źródłach finansowania i dobrych praktykach, staraliśmy się wypracować rozwiązania w zakresie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Warsztaty są częścią projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy