Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Laureaci poprzednich edycji GSRw 2020 za rok 2019

 

 • W kategorii ,,Osobowość”:
   
  • dr inż. Piotr Buchwald - Prezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, za całokształt działalności o szczególnym znaczeniu dla polskiego górnictwa w obszarze ratownictwa górniczego, w tym efektywną reorganizację, wprowadzenie nowych standardów zarządzania oraz zwiększenie innowacyjności i skuteczności służb ratowniczych.
 • W kategorii ,,Innowacyjność”:
   
  • Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za Innowacyjną technologię prowadzenia ścian eksploatacyjnych (nagroda).
  • MWM Elektro Sp z o. o. za opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, mobilnej platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych (nagroda).
  • Rogum Kable Sp. z o. o. za opracowanie i wdrożenie w podziemnych zakładach górniczych innowacyjnych kabli górniczych typu Flex (wyróżnienie).
  • Głównego Instytutu Górnictwa za metodę projektowania portalowo-szkieletowej obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych (wyróżnienie).

 

 • W kategorii ,,Ekologia”:
  • Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za międzysektorową współpracę na rzecz społecznego ekorozwoju (nagroda). 
  • Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. za likwidację poziomu IX oraz zabezpieczenie komory Gaisruck w celu ochrony powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami dopływu wód pozazłożowych oraz zawału wyrobisk (wyróżnienie).

 

w 2019 za rok 2018

 

 • W kategorii ,,Osobowość”:
   
  • prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra Dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, za całokształt działalności o szczególnym znaczeniu dla polskiego górnictwa w obszarze dydaktyki, nauki i współpracy nauki z przemysłem.
 • W kategorii ,,Innowacyjność”:
   
  • Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za Innowacyjną technologię drążenia wyrobisk chodnikowych (nagroda).
  • Polska Grupa Górnicza S.A. i COIG S.A. za wdrożenie platformy internetowej „Elektroniczny Formularz Ofertowy” w PGG S.A. (wyróżnienie).
  • Elektrometal S.A. za System transmisji internetu rzeczy EMIR-19 (wyróżnienie).
 • W kategorii ,,Ekologia”:
  • Główny Instytut Górnictwa za EKO-Patrol Głównego Instytutu Górnictwa.

 

w 2018 za rok 2017

 • W kategorii ,,Osobowość”:
   
  • Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, za całokształt działalności o szczególnym znaczeniu dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w obszarze praktyki, a zwłaszcza za wizję, odwagę i determinację w naprawie i reformowaniu sektora górniczego.
    
 • W kategorii ,,Innowacyjność”:
   
  • Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk za Cyfrowy Rejestrator Emisji Metanu – nowatorskie urządzenie i metoda oceny parametrów układu węgiel – gaz. (nagroda)
  • KGHM ZANAM S.A., Instytut Techniki Górniczej KOMAG S.A. oraz NITROERG S.A. za WÓZ STRZELNICZY WS-172. (wyróżnienie)
  • Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii za Zintegrowany system do oceny stanu taśm przenośnikowych DiagBelt. (wyróżnienie)
 • W kategorii ,,Ekologia”:
   
  • Główny Instytut Górnictwa Zakład Ochrony Wód za Wykorzystanie ciepła wód kopalnianych w oparciu o narzędzia do badania procesu przepływu i transferu ciepła w zatopionych wyrobiskach kopalnianych (projekt LoCAL). (nagroda)

w 2017 za rok 2016

 • W kategorii ,,Osobowość”:
   
  • Zdzisław Bik, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej FASING S.A., za stworzenie globalnej Grupy Kapitałowej FASING S.A. obejmującej dwanaście podmiotów związanych z branżą górniczą, działających w sześciu krajach.
    
 • W kategorii ,,Innowacyjność”:
   
  • Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. i 2RHP Sp. z  o.o. za System Bezprzewodowej Łączności Ratowniczej RESYS. (nagroda)
  • ELEKTROMETAL S.A. za system lokalizacji i ewidencji pracowników EMLOK-16. (nagroda)
  • FAMUR S.A. za kombajn KGS-245N eksportowy z innowacyjnymi rozwiązaniami. (wyróżnienie)
  • Główny Instytut Górnictwa za urządzenie do produkcji lin stalowych płaskich przeznaczonych do pracy w szybach górniczych i uruchomienie produkcji lin. (wyróżnienie)
    
 • W kategorii ,,Ekologia”:
   
  • Tauron Wydobycie S.A. za wdrożenie pierwszego w Polsce systemu do neutralizacji kwaśnych wód spływu powierzchniowego w rejonie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych ZG Janina. (nagroda)
  • Główny Instytut Górnictwa za system zarządzania zrzutem wód kopalnianych w ujęciu zlewniowym opracowany w ramach projektu MANAGER. (wyróżnienie)

 

w 2016 za rok 2015

 • W kategorii „Osobowość”:  
   
  • prof. dr hab. Wacław Trutwin za całokształt działalności o szczególnym znaczeniu dla polskiego górnictwa w obszarze nauki.
    
 • W kategorii „Innowacyjność”:
   
  • Instytut Techniki Górniczej KOMAG wraz z Kopex Machinery S.A. za innowacyjną maszynę wydobywczą poprawiającą bezpieczeństwo i warunki pracy załóg górniczych. (nagroda)
  • Fabryki Sprzętu i Narządzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. za łańcuchy ogniwowe górnicze płaskie podwójnie niskie Fasing 22x86-61 i 24x86-64. (nagroda)
  • Elgór+Hansen S.A. za system monitorowania podporności obudowy EH-PressCater. (wyróżnienie)
  • Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK ,,Bielszowice” za moduł wspomagania prowadzenia akcji ratowniczej WPAR. (wyróżnienie)
    
 • W kategorii ,,Ekologia":
   
  • Elektrometal S.A. za budowę stacji wentylatorów głównych w KWK Knurów-Szczygłowice. (nagroda)
  • Główny Instytut Górnictwa za optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur w reaktorze podziemnego zgazowania węgla. (wyróżnienie)

 

w 2015 za rok 2014

 • W kategorii „Osobowość”:
   
  • dr hab. Herbert Wirth, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., za szczególne i wybitne osiągnięcia w zarządzaniu globalnym przedsiębiorstwem górniczym. (nagroda)
    
 •  W kategorii „Innowacyjność”:
   
  • Fabryka Taśm Transporterowych WOLBROM S.A. za energooszczędną taśmę 1600 GTPeM ST-2500/10+6V/L. (nagroda)
  • Zakład Hydrauliki Siłowej HYDROMECH S.A. za hydrauliczną wiertarkę górniczą typ H-WH1 z wbudowanym bezpiecznym włącznikiem typu „HYDROMECH”. (wyróżnienie)
  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oddział Katowice za internetowy portal branży górniczej „Polski rynek węgla”. (wyróżnienie)
    
 • W kategorii „Ekologia”:
   
  • Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. za projekt „ochrona powierzchni i zasobów wód powierzchniowych i podziemnych przed negatywnymi skutkami zagrożeń naturalnych likwidowanej Kopalni Otworowej Barycz, przyległej do zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka”. (nagroda)
  •  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego za ekologiczny sposób wzbogacania energetycznych surowców mineralnych i gospodarczego wykorzystania uzyskanych produktów odpadowych. (wyróżnienie)

 

w 2014 za rok 2013

 • W kategorii „Osobowość”:
   
  • Roman Łój, Prezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., za inspirację i kreatywność we wdrażaniu innowacyjnych projektów związanych z budową i funkcjonowaniem grupy kapitałowej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A(nagroda)
    
 • W kategorii „Innowacyjność”: 
   
  • Główny Instytut Górnictwa za laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów. (nagroda)
  • Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Instytut Napędu i Maszyn Elektrycznych KOMEL oraz Nafra Polska Sp. z o.o. za opracowanie i zastosowanie w wyrobiskach górniczych rozwiązania pt. ”Ciągnik akumulatorowy GAD-1”. (nagroda)
  • Jastrzębskia Spółka Węglowa S.A.  za wdrożenie w JSW SA platformy szkoleniowo-informacyjnej „Strefa sztygara i nie tylko”. (wyróżnienie)
  • Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek” za  wprowadzenie systemu zdalnego monitoringu, sterowania i wizualizacji sieci elektrycznej średniego napięcia na dole kopalni. (wyróżnienie)
    
 • W kategorii „Ekologia”:
   
  • Nagrody głównej nie przyznano.
  • Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Piast” za zmniejszenie emisji CO2 przy spalaniu mułów węglowych poprzez opracowanie konstrukcji, wykonanie i badania granulatora mułu węglowego oraz wykonanie instalacji do granulowania mułów węglowych. (wyróżnienie)


w 2013 za rok 2012

 • W kategorii „Osobowość”:
   
  • prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, dyrektor naczelny Głównego Instytutu Górnictwa, za  wybitny wkład w badania interdyscyplinarne dotyczące górnictwa podziemnego oraz osiągnięcia w zakresie rozwoju kadry naukowej o największych kwalifikacjach w naukach o Ziemi i naukach górniczych. (nagroda)
    
 • W kategorii „Innowacyjność”:
   
  • KOPEX S.A., za pierwszy w Polsce zautomatyzowany kompleks ścianowy” (nagroda)
  • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG za opracowanie mikroprocesorowego układu sterowania, kontroli i monitorowania pracy napędów przekształtnikowych” (wyróżnienie)
  • Kompania Węglowa S.A. i Główny Instytut Górnictwa za ścianowy (oddziałowy) system obserwacji sejsmologicznej w KWK Bobrek – Centrum. (wyróżnienie)
    
 • W kategorii „Ekologia”:
   
  • Południowy Koncern Węglowy S.A. za wdrożenie nowatorskich technologii: ciągłej produkcji granulatów na bazie mułów pochodzących z pras filtracyjnych oraz produkcji kruszyw, mieszanek kruszywowych i spoiw na bazie skały płonnej i popiołów pochodzących z elektrowni i elektrociepłowni. (nagroda)
  • Kompania Węglowa S.A. za system ochrony hydrotechnicznej rzeki Wisły w Kompanii Węglowej S.A. (wyróżnienie)
  • Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Czeladź za nowoczesne rozwiązania wykorzystania ciepła geotermalnego wód kopalnianych do ogrzewania obiektów, mające wpływ na poprawę środowiska naturalnego. (wyróżnienie)

 

w 2012 za rok 2011

 • W kategorii ,,Osobowość":
   
  • Jarosław Zagórowski, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., za działania na rzecz budowy wiodącej w Europie giełdowej Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. (nagroda)
    
 • W kategorii Innowacyjność: 
   
  • Grupa Famur S.A. za system wydobywczy do niskich pokładów węgla FL 12/18. (nagroda)
  • Grupa Kopex S.A. za zmechanizowany kompleks ścianowy dla ścian o wysokości do 5,3 m. (nagroda)
  • ELEKTROMETAL S.A. za zespół kompensacji mocy biernej HMC-KMB-600. (wyróżnienie)
  • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG za opracowanie inowacyjnego systemu WLSS do wspomagania logistyki dla transportu dołowego do zastosowania w podziemiach kopalń różnego typu. (wyróżnienie)
  • Główny Instytut Górnictwa za przyrząd do pomiaru skrawalności pokładów węgla i skał otaczających w warunkach dołowych. (wyróżnienie)
    
 • W kategorii Ekologia:
   
  • Kompania Węglowa S.A. za poprawę systemu gospodarki wodnej w Kompanii Węglowej S.A. (nagroda)

 

w 2011 za rok 2010

 • W kategorii ,,Osobowość":
   
  • Mirosław Taras, prezes zarządu Lubelskiego Węgla ,,Bogdanka" S.A., za niezwykłą kompetencję w zarządzaniu, odwagę i zdecydowanie w pionierskich w polskim górnictwie węgla kamiennego działaniach związanych ze sprywatyzowaniem Lubelskiego Węgla ,,Bogdanka" S.A. w sposób umożliwiający wzrost wartości i rozwój firmy.
    
 • W kategorii ,,Innowacyjność":
   
  • Główny Instytut Górnictwa za projekt ,,HUGE - Podziemne zgazowanie węgla ukierunkowane na produkcję wodoru". (nagroda)
  • Kompania Węglowa S.A. i Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. za opracowanie i wdrożenie rozwiązania ,,Informatyczne wsparcie procesu udzielania zamówień w zakresie usług remontowych w Kompanii Węglowej S.A." (wyróżnienie)
  • Instytut Techniki Górniczej KOMAG, ELSTA Sp. z o. o. oraz Politechnika Śląska, Instytut Mechanizacji Górnictwa, Zakład Maszyn Górniczych i Systemów Technologicznych za opracowanie i wdrożenie rozwiązania ,,Zintegrowana platforma identyfikacji i ewidencji maszyn, urządzeń i ich elementów". (wyróżnienie)
    
 • W kategorii ,,Ekologia":
   
  • Nagrody głównej nie przyznano.
  • Katowicki Holding Węglowy S.A. za realizację zadania pod nazwą ,,Strategia ograniczenia negatywnych skutków oddziaływania na środowisko oraz pełnego dostosowania do wymogów Unii Europejskiej". (wyróżnienie)
  • Kompania Węglowa S.A. za realizację zadania pod nazwą: ,,Zabezpieczenie osadów zawierających izotopy radu i przywrócenie wartości użytkowych terenu po byłym osadniku wód dołowych Bojszowy". (wyróżnienie)

 

 

 

 

 

Partnerzy