Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Laureaci poprzednich edycji GSRw 2020 za rok 2019

 

 • W kategorii ,,Osobowość”:
   
  • dr inż. Piotr Buchwald - Prezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, za całokształt działalności o szczególnym znaczeniu dla polskiego górnictwa w obszarze ratownictwa górniczego, w tym efektywną reorganizację, wprowadzenie nowych standardów zarządzania oraz zwiększenie innowacyjności i skuteczności służb ratowniczych.
 • W kategorii ,,Innowacyjność”:
   
  • Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za Innowacyjną technologię prowadzenia ścian eksploatacyjnych (nagroda).
  • MWM Elektro Sp z o. o. za opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, mobilnej platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych (nagroda).
  • Rogum Kable Sp. z o. o. za opracowanie i wdrożenie w podziemnych zakładach górniczych innowacyjnych kabli górniczych typu Flex (wyróżnienie).
  • Głównego Instytutu Górnictwa za metodę projektowania portalowo-szkieletowej obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych (wyróżnienie).

 

 • W kategorii ,,Ekologia”:
  • Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za międzysektorową współpracę na rzecz społecznego ekorozwoju (nagroda). 
  • Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. za likwidację poziomu IX oraz zabezpieczenie komory Gaisruck w celu ochrony powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami dopływu wód pozazłożowych oraz zawału wyrobisk (wyróżnienie).

 

w 2019 za rok 2018

 

 • W kategorii ,,Osobowość”:
   
  • prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra Dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, za całokształt działalności o szczególnym znaczeniu dla polskiego górnictwa w obszarze dydaktyki, nauki i współpracy nauki z przemysłem.
 • W kategorii ,,Innowacyjność”:
   
  • Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za Innowacyjną technologię drążenia wyrobisk chodnikowych (nagroda).
  • Polska Grupa Górnicza S.A. i COIG S.A. za wdrożenie platformy internetowej „Elektroniczny Formularz Ofertowy” w PGG S.A. (wyróżnienie).
  • Elektrometal S.A. za System transmisji internetu rzeczy EMIR-19 (wyróżnienie).
 • W kategorii ,,Ekologia”:
  • Główny Instytut Górnictwa za EKO-Patrol Głównego Instytutu Górnictwa.

 

w 2018 za rok 2017

 • W kategorii ,,Osobowość”:
   
  • Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, za całokształt działalności o szczególnym znaczeniu dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w obszarze praktyki, a zwłaszcza za wizję, odwagę i determinację w naprawie i reformowaniu sektora górniczego.
    
 • W kategorii ,,Innowacyjność”:
   
  • Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk za Cyfrowy Rejestrator Emisji Metanu – nowatorskie urządzenie i metoda oceny parametrów układu węgiel – gaz. (nagroda)
  • KGHM ZANAM S.A., Instytut Techniki Górniczej KOMAG S.A. oraz NITROERG S.A. za WÓZ STRZELNICZY WS-172. (wyróżnienie)
  • Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii za Zintegrowany system do oceny stanu taśm przenośnikowych DiagBelt. (wyróżnienie)
 • W kategorii ,,Ekologia”:
   
  • Główny Instytut Górnictwa Zakład Ochrony Wód za Wykorzystanie ciepła wód kopalnianych w oparciu o narzędzia do badania procesu przepływu i transferu ciepła w zatopionych wyrobiskach kopalnianych (projekt LoCAL). (nagroda)

w 2017 za rok 2016

 • W kategorii ,,Osobowość”:
   
  • Zdzisław Bik, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej FASING S.A., za stworzenie globalnej Grupy Kapitałowej FASING S.A. obejmującej dwanaście podmiotów związanych z branżą górniczą, działających w sześciu krajach.
    
 • W kategorii ,,Innowacyjność”:
   
  • Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. i 2RHP Sp. z  o.o. za System Bezprzewodowej Łączności Ratowniczej RESYS. (nagroda)
  • ELEKTROMETAL S.A. za system lokalizacji i ewidencji pracowników EMLOK-16. (nagroda)
  • FAMUR S.A. za kombajn KGS-245N eksportowy z innowacyjnymi rozwiązaniami. (wyróżnienie)
  • Główny Instytut Górnictwa za urządzenie do produkcji lin stalowych płaskich przeznaczonych do pracy w szybach górniczych i uruchomienie produkcji lin. (wyróżnienie)
    
 • W kategorii ,,Ekologia”:
   
  • Tauron Wydobycie S.A. za wdrożenie pierwszego w Polsce systemu do neutralizacji kwaśnych wód spływu powierzchniowego w rejonie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych ZG Janina. (nagroda)
  • Główny Instytut Górnictwa za system zarządzania zrzutem wód kopalnianych w ujęciu zlewniowym opracowany w ramach projektu MANAGER. (wyróżnienie)

 

w 2016 za rok 2015

 • W kategorii „Osobowość”:  
   
  • prof. dr hab. Wacław Trutwin za całokształt działalności o szczególnym znaczeniu dla polskiego górnictwa w obszarze nauki.
    
 • W kategorii „Innowacyjność”:
   
  • Instytut Techniki Górniczej KOMAG wraz z Kopex Machinery S.A. za innowacyjną maszynę wydobywczą poprawiającą bezpieczeństwo i warunki pracy załóg górniczych. (nagroda)
  • Fabryki Sprzętu i Narządzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. za łańcuchy ogniwowe górnicze płaskie podwójnie niskie Fasing 22x86-61 i 24x86-64. (nagroda)
  • Elgór+Hansen S.A. za system monitorowania podporności obudowy EH-PressCater. (wyróżnienie)
  • Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK ,,Bielszowice” za moduł wspomagania prowadzenia akcji ratowniczej WPAR. (wyróżnienie)
    
 • W kategorii ,,Ekologia":
   
  • Elektrometal S.A. za budowę stacji wentylatorów głównych w KWK Knurów-Szczygłowice. (nagroda)
  • Główny Instytut Górnictwa za optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur w reaktorze podziemnego zgazowania węgla. (wyróżnienie)

 

w 2015 za rok 2014

 • W kategorii „Osobowość”:
   
  • dr hab. Herbert Wirth, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., za szczególne i wybitne osiągnięcia w zarządzaniu globalnym przedsiębiorstwem górniczym. (nagroda)
    
 •  W kategorii „Innowacyjność”:
   
  • Fabryka Taśm Transporterowych WOLBROM S.A. za energooszczędną taśmę 1600 GTPeM ST-2500/10+6V/L. (nagroda)
  • Zakład Hydrauliki Siłowej HYDROMECH S.A. za hydrauliczną wiertarkę górniczą typ H-WH1 z wbudowanym bezpiecznym włącznikiem typu „HYDROMECH”. (wyróżnienie)
  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oddział Katowice za internetowy portal branży górniczej „Polski rynek węgla”. (wyróżnienie)
    
 • W kategorii „Ekologia”:
   
  • Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. za projekt „ochrona powierzchni i zasobów wód powierzchniowych i podziemnych przed negatywnymi skutkami zagrożeń naturalnych likwidowanej Kopalni Otworowej Barycz, przyległej do zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka”. (nagroda)
  •  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego za ekologiczny sposób wzbogacania energetycznych surowców mineralnych i gospodarczego wykorzystania uzyskanych produktów odpadowych. (wyróżnienie)

 

w 2014 za rok 2013

 • W kategorii „Osobowość”:
   
  • Roman Łój, Prezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., za inspirację i kreatywność we wdrażaniu innowacyjnych projektów związanych z budową i funkcjonowaniem grupy kapitałowej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A(nagroda)
    
 • W kategorii „Innowacyjność”: 
   
  • Główny Instytut Górnictwa za laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów. (nagroda)
  • Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Instytut Napędu i Maszyn Elektrycznych KOMEL oraz Nafra Polska Sp. z o.o. za opracowanie i zastosowanie w wyrobiskach górniczych rozwiązania pt. ”Ciągnik akumulatorowy GAD-1”. (nagroda)
  • Jastrzębskia Spółka Węglowa S.A.  za wdrożenie w JSW SA platformy szkoleniowo-informacyjnej „Strefa sztygara i nie tylko”. (wyróżnienie)
  • Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek” za  wprowadzenie systemu zdalnego monitoringu, sterowania i wizualizacji sieci elektrycznej średniego napięcia na dole kopalni. (wyróżnienie)
    
 • W kategorii „Ekologia”:
   
  • Nagrody głównej nie przyznano.
  • Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Piast” za zmniejszenie emisji CO2 przy spalaniu mułów węglowych poprzez opracowanie konstrukcji, wykonanie i badania granulatora mułu węglowego oraz wykonanie instalacji do granulowania mułów węglowych. (wyróżnienie)


w 2013 za rok 2012

 • W kategorii „Osobowość”:
   
  • prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, dyrektor naczelny Głównego Instytutu Górnictwa, za  wybitny wkład w badania interdyscyplinarne dotyczące górnictwa podziemnego oraz osiągnięcia w zakresie rozwoju kadry naukowej o największych kwalifikacjach w naukach o Ziemi i naukach górniczych. (nagroda)
    
 • W kategorii „Innowacyjność”:
   
  • KOPEX S.A., za pierwszy w Polsce zautomatyzowany kompleks ścianowy” (nagroda)
  • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG za opracowanie mikroprocesorowego układu sterowania, kontroli i monitorowania pracy napędów przekształtnikowych” (wyróżnienie)
  • Kompania Węglowa S.A. i Główny Instytut Górnictwa za ścianowy (oddziałowy) system obserwacji sejsmologicznej w KWK Bobrek – Centrum. (wyróżnienie)
    
 • W kategorii „Ekologia”:
   
  • Południowy Koncern Węglowy S.A. za wdrożenie nowatorskich technologii: ciągłej produkcji granulatów na bazie mułów pochodzących z pras filtracyjnych oraz produkcji kruszyw, mieszanek kruszywowych i spoiw na bazie skały płonnej i popiołów pochodzących z elektrowni i elektrociepłowni. (nagroda)
  • Kompania Węglowa S.A. za system ochrony hydrotechnicznej rzeki Wisły w Kompanii Węglowej S.A. (wyróżnienie)
  • Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Czeladź za nowoczesne rozwiązania wykorzystania ciepła geotermalnego wód kopalnianych do ogrzewania obiektów, mające wpływ na poprawę środowiska naturalnego. (wyróżnienie)

 

w 2012 za rok 2011

 • W kategorii ,,Osobowość":
   
  • Jarosław Zagórowski, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., za działania na rzecz budowy wiodącej w Europie giełdowej Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. (nagroda)
    
 • W kategorii Innowacyjność: 
   
  • Grupa Famur S.A. za system wydobywczy do niskich pokładów węgla FL 12/18. (nagroda)
  • Grupa Kopex S.A. za zmechanizowany kompleks ścianowy dla ścian o wysokości do 5,3 m. (nagroda)
  • ELEKTROMETAL S.A. za zespół kompensacji mocy biernej HMC-KMB-600. (wyróżnienie)
  • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG za opracowanie inowacyjnego systemu WLSS do wspomagania logistyki dla transportu dołowego do zastosowania w podziemiach kopalń różnego typu. (wyróżnienie)
  • Główny Instytut Górnictwa za przyrząd do pomiaru skrawalności pokładów węgla i skał otaczających w warunkach dołowych. (wyróżnienie)
    
 • W kategorii Ekologia:
   
  • Kompania Węglowa S.A. za poprawę systemu gospodarki wodnej w Kompanii Węglowej S.A. (nagroda)

 

w 2011 za rok 2010

 • W kategorii ,,Osobowość":
   
  • Mirosław Taras, prezes zarządu Lubelskiego Węgla ,,Bogdanka" S.A., za niezwykłą kompetencję w zarządzaniu, odwagę i zdecydowanie w pionierskich w polskim górnictwie węgla kamiennego działaniach związanych ze sprywatyzowaniem Lubelskiego Węgla ,,Bogdanka" S.A. w sposób umożliwiający wzrost wartości i rozwój firmy.
    
 • W kategorii ,,Innowacyjność":
   
  • Główny Instytut Górnictwa za projekt ,,HUGE - Podziemne zgazowanie węgla ukierunkowane na produkcję wodoru". (nagroda)
  • Kompania Węglowa S.A. i Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. za opracowanie i wdrożenie rozwiązania ,,Informatyczne wsparcie procesu udzielania zamówień w zakresie usług remontowych w Kompanii Węglowej S.A." (wyróżnienie)
  • Instytut Techniki Górniczej KOMAG, ELSTA Sp. z o. o. oraz Politechnika Śląska, Instytut Mechanizacji Górnictwa, Zakład Maszyn Górniczych i Systemów Technologicznych za opracowanie i wdrożenie rozwiązania ,,Zintegrowana platforma identyfikacji i ewidencji maszyn, urządzeń i ich elementów". (wyróżnienie)
    
 • W kategorii ,,Ekologia":
   
  • Nagrody głównej nie przyznano.
  • Katowicki Holding Węglowy S.A. za realizację zadania pod nazwą ,,Strategia ograniczenia negatywnych skutków oddziaływania na środowisko oraz pełnego dostosowania do wymogów Unii Europejskiej". (wyróżnienie)
  • Kompania Węglowa S.A. za realizację zadania pod nazwą: ,,Zabezpieczenie osadów zawierających izotopy radu i przywrócenie wartości użytkowych terenu po byłym osadniku wód dołowych Bojszowy". (wyróżnienie)

 

 

 

 

 

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy