Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Klauzula informacyjna RODOOCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

-

GÓRNICZY SUKCES ROKU

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie) informujemy, co następuje:

 

 1. Administrator danych

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, tel. 32 757-32-52, mail: biuro@giph.com.pl,
NIP: 634-10-12-786, KRS: 0000095169.

 1. Cele przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, nazwy podmiotu, zajmowanego stanowiska, a także wizerunku odbędzie się na podstawie art. 6 ust.1 litera f Rozporządzenia w celu przyznania nagrody „Górniczy Sukces Roku” oraz wzięcia udziału w Uroczystej Gali Konkursowej oraz w celu promocji i reklamy nagrody oraz gali jej wręczenia w Internecie, w prasie oraz w innych mediach, gdzie prezentowane będą informacje o Konkursie.

 1. Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora oraz członkowie Kapituły Konkursu, a także podmioty trzecie świadczące usług na rzecz Administratora.

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podanie jest dobrowolne;
 • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres biuro@giph.com.pl.
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Dane osobowe nie są wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

 1. Informacja o obowiązku podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie „Górniczy Sukces Roku” oraz w Uroczystej Gali Konkursowej.

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy