Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Górniczy Sukces RokuCelem konkursu Górniczy Sukces Roku jest promocja i popularyzacja przedsięwzięć na rzecz innowacyjności oraz rozwoju polskiego górnictwa podziemnego, a także kształtowania dobrego wizerunku sektora wydobywczego.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach - ,,Innowacyjność", ,,Ekologia" i ,,Osobowość Roku".

W skład Kapituły wchodzą osoby znane i związane z branżą górniczą, w tym w szczególności naukowcy i praktycy z długoletnim doświadczeniem.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zgłoszeń do udziału mogą dokonywać przedsiębiorcy górniczy oraz instytucje i organizacje społeczno-zawodowe działające w branży górniczej.

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy