Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Formularz zgłoszeniowy
Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach: „Innowacyjność”, „Ekologia” i „Osobowość Roku”. 
 

Zgłoszenia do udziału w Konkursie ,,Górniczy Sukces Roku” mogą dokonywać osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Informacje o kolejnej edycji konkursu już w październiku br.

 

 

Partnerzy