Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Rejestracja uczestników 


                     Karta uczestnictwa.pdf                     Karta uczestnictwa.rtf

 

 

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO

 

Koszt uczestnictwa w Konferencji Szkoła Zamówień Publicznych 2019 wynosi:

  wpłata do 06.05.2019 r.

wpłata do 24.05.2019 r.

PAKIET I

Członkowie GIPH

1.949,00 zł + VAT /osobę

2.099,00 zł + VAT/osobę

PAKIET I

Pozostali Uczestnicy

2.099,00 zł + VAT/osobę

2.249,00 zł + VAT/osobę

 

Opłata za uczestnictwo w Konferencji obejmuje:

 • uczestnictwo w wykładach i warsztatach
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat
 • zakwaterowanie
 • wyżywienie
 • uczestnictwo w wydarzeniach towarzyszących

 

 

wpłata do 06.05.2019 r.

wpłata do 24.05.2019 r.

PAKIET II

Członkowie GIPH

2.349,00 zł + VAT /osobę 2.499,00 zł + VAT/osobę

PAKIET II

Pozostali Uczestnicy

2.499,00 zł + VAT/osobę 2.649,00 zł + VAT/osobę

 

Opłata za uczestnictwo w Konferencji obejmuje:

 • uczestnictwo w wykładach i warsztatach
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat
 • zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
 • wyżywienie
 • uczestnictwo w wydarzeniach towarzyszących

 

Wpłaty należności za uczestnictwo w Konferencji, wg wybranej opcji, prosimy dokonywać przelewem na konto Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej:

GETIN Noble Bank SA I O/Katowice

nr 90 1560 1108 0000 9060 0004 4353

z dopiskiem: Szkoła Zamówień Publicznych 2019

                        PAKIET nr .............................

 

Adres do korespondencji:     

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

 

Dodatkowych informacji udziela:   

Milenia Boruch – Starszy specjalista ds. marketingu
tel. 32 757 32 52; 32 757 32 39
e-mail: wydawnictwo@giph.com.pl

Partnerzy