Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Program 

PROGRAM
Szkoły Zamówień Publicznych 2019
 

 

Dzień I, środa 5 czerwca 2019 r.

 

 

Od 14:00

Rejestracja uczestników, zakwaterowanie w pokojach

13:00 - 15:00

Obiad

15:30

Uroczyste otwarcie

15:45

Wykład inaugurujący (przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych)

16:15-17:30

Wykład – Nowelizacja: jak bardzo zmieni się świat zakupów

(Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Stachowiak)

19:00

Kolacja

 

Dzień II, czwartek 6 czerwca 2019 r.

 

 

07:30-09:15

Śniadanie

9:30-10:30

Warsztaty – panele dyskusyjne

 

  • Klauzule waloryzacyjne  (Agnieszka Zaborowska)
  • Przygotowanie do negocjacji (Katarzyna Kasperek)

10:40-11:40

Warsztaty – panele dyskusyjne

 
  • Oferta elektroniczna  - wymagania i najczęstsze błędy (Włodzimierz Dzierżanowski)
  • Badanie i ocena ofert w najnowszym orzecznictwie KIO (Małgorzata Stachowiak)

11:40

Przerwa kawowa

12:00-13:00

Warsztaty – panele dyskusyjne

 
  • Składanie ofert konsorcjalnych – prawidłowość, najczęstsze błędy  (Agnieszka Zaborowska)
  • Panterka, słoń, rybka a może żółw - kim jesteś w negocjacjach (Katarzyna Kasperek)

13:00-15:00

Obiad

15:00-16:00

Wykład  – Profesjonalnie przygotowany przedmiot zamówienia (Dariusz Ziembiński)

19:00

Kolacja

 

Dzień III, piątek 7 czerwca 2019 r.

 

 

07:30 - 09:15

Śniadanie

09:30-11:00

Wykład oraz warsztaty – Badanie ofert konkurencji (Dariusz Ziembiński)

 

Zakończenie

11:00 - 11:30 Wykwaterowanie z pokoi

12:00

Obiad

 

 

Partnerzy