Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościWarsztaty innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii, Przemysły mobilności (Transport)

Warsztaty innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii, Przemysły mobilności (Transport)

7 września br. odbyły się ostatnie z cyklu warsztatatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii, poświęcone obszarowi: Przemysły mobilności (Transport).

Warsztaty poprowadził dr Marcin Baron z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert z zakresu innowacyjności oraz polityki regionalnej.

Podczas warsztatów swój wykład ekspercki pt. „Perspektywy rozwoju przemysłów mobilności w województwie śląskim” – wygłosił Pan dr. hab. Robert Tomanek, Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert ds. ESG i dekarbonizacji logistyki w Ecogreen.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Celem warsztatów było stworzenie bazy innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu transformacji energetycznej i neutralności klimatycznej. W ich ramach przeanalizowane zostały w szczególności powiązania omawianych rozwiązań z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami województwa śląskiego. Warsztaty pozwoliły na intensyfikację współpracy i wymiany wiedzy między podmiotami zaangażowanymi w rozwój innowacji i szersze wykorzystanie ich na rzecz transformacji gospodarczej w województwie śląskim.

Warsztaty są częścią projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, realizowanego w partnerstwie Województwa Śląskiego (Lider) oraz Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Głównego Instytutu Górnictwa i Związku Zawodowego Górników w Polsce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu (decyzja nr UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22-00 Zarządu Województwa Śląskiego).

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy