Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Biuletyn Górniczy Nr 7 - 8 (263-264) Lipiec - Sierpień 2017 r.Biuletyn Górniczy Nr 7 - 8 (263-264) Lipiec - Sierpień 2017 r.
  • Węgiel płaci za grzech zaniechania

    Raport Najwyższej Izby Kontroli na temat funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w latach 2007–2015 wywołał duże poruszenie w środowisku górniczym. Wynika z niego, że załamanie się kondycji firm górniczych to nie… więcej

  • Samorządowy ból głowy

      Od 1 września br. na terenie województwa śląskiego wchodzi w życie uchwała antysmogowa. Jej przyjęciu przez sejmik wojewódzki w kwietniu br. towarzyszyła fala entuzjastycznych recenzji w mediach. Im bliżej… więcej

  • Lecą drony wokół szybów

    Rozmowa z dr Agnieszką Hankus-Kubicą, koordynatorem ds. rozwoju w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA.   ❚ Jaki cel przyświeca zastosowaniu dronów w JSW? ❚  Powietrzne systemy bezzałogowe – drony – zalicza… więcej
 

Komentarz
Lekcja poglądowa

Już niebawem, bo na przełomie sierpnia i września, górnictwo będzie miało w Katowicach swoiste święto. Odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego.

Impreza ta organizowana od ponad 30 lat zawsze była okazją do przyjrzenia się potencjałowi branży. Na targach obecni będą producenci węgla, maszyn górniczych, specjalistyczne firmy usługowe, jednostki naukowo-badawcze, i to nie tylko z Polski. Będą prezentowane maszyny, urządzenia, rozwiązania systemowe, unikalne usługi i wszystko to z najwyższej półki technologicznej. Każdy  będzie  mógł  zobaczyć,  na  czym  polega innowacyjność w przemyśle wydobywczym, jak wygląda w nim automatyzacja i robotyzacja.  Niewątpliwie  jest to okazja, by przekonać się, że proponowane przez polskich konstruktorów rozwiązania    nie ustępują tym światowym. Sądzę, że dla tych wszystkich, którzy lokują górnictwo w przemysłowym  skansenie,  zwiedzenie  ekspozycji  było by  dobrą  lekcją pokory.

Targi obrazują, że mimo niedobrych czasów dla węgla, szeroko pojęty polski przemysł górniczy zajmuje poczesne miejsce w gospodarce. Mamy bowiem co wydobywać. Mamy kadry, które wiedzą, jak to się robi. Mamy zaplecze intelektualne oraz najwyższej klasy urządzenia i maszyny dla górnictwa. To sprawia, że jest możliwość eksportu naszego know-how. Nie ulega wątpliwości, że cykliczne organizowanie targów górniczych jest bardzo dobrym sposobem na pokazanie możliwości sektora górniczego. I to w czasach, w których władze Unii Europejskiej przedstawiają co rusz nowe pomysły na wyrugowanie węgla z miksu energetycznego. Tu w Katowicach, dzięki targom możemy kolejny raz pokazać unijnym biurokratom forsującym dekarbonizację, jak ważne jest górnictwo węglowe dla Polski i całej wspólnoty. W czasach zapoczątkowanej transformacji energetycznej jest w miksie miejsce dla wszystkich nośników energii. Ciągle jednak trzeba PRZYPOMINAĆ, że węgiel, a szczególnie ten wydobywany w krajach Unii Europejskiej, jest powszechnie dostępny i odporny na polityczne naciski niektórych państw. A energia z niego wytwarzana może być nie tylko tania, ale i zielona. Jestem przekonany, że katowicka ekspozycja pokaże, że nowoczesne, innowacyjne górnictwo oraz znane już nowoczesne technologie wykorzystania węgla, mogą być bardzo dobrze zastosowane w kontekście transformacji energetycznej. Rodzimy węgiel może być stabilizatorem dla całej Unii Europejskiej, tworzyć bufor dla innych niestabilnych źródeł energii, w tym odnawialnej. Nie chcą tego zauważać decydenci z Unii Europejskiej. Wszelkimi sposobami próbują węgiel wyeliminować. Pogorszyć jego pozycję, nie bacząc na konsekwencje, w tym na drastyczne obniżenie konkurencyjności europejskiej gospodarki i stanu bezpieczeństwa energetycznego oraz na koszty ponoszone przez zwykłych obywateli.

Nie możemy przejść nad tym do porządku dziennego i godzić się na takie działania. Musimy jasno formułować nasze uwagi i postulaty broniące przemysłu węglowego. Stanowczo trzeba przeciwstawiać się działaniom wymierzonym w energetykę węglową i górnictwo, i to podejmowanym nierzadko niezgodnie z prawem. Musimy współpracować w tym zakresie z innymi węglowymi krajami w UE, aby tworzyć wspólny front racjonalizujący podejście decydentów do tego paliwa. Tym problemom poświęcamy organizowaną przez GIPH międzynarodową konferencję „Węgiel w okresie transformacji energetycznej”, która odbędzie się 29 sierpnia br., tj. w pierwszym dniu Targów.

Zapraszam do udziału w naszej konferencji oraz do zwiedzenia górniczych targów.

 

Janusz Olszowski
Prezes  Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

Partnerzy