Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościSzkoła Zamówień Publicznych 2017, 6-8 czerwca 2017 r.

Szkoła Zamówień Publicznych 2017, 6-8 czerwca 2017 r.

W dniach 6 - 8 czerwca 2017 r. w Wiśle odbyła się siódma edycja ,,Szkoły Zamówień Publicznych”. W konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele przedsiębiorstw górniczych oraz firm pracujących na rzecz górnictwa. 

Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją ,,Szkoły Zamówień Publicznych" objął Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. 

Bardzo dziękujemy wszystkim Uczestnikom ,,Szkoły Zamówień Publicznych 2017” za tak liczny udział. Przyjemnością było gościć Państwa, móc wysłuchać interesujących wypowiedzi oraz uczestniczyć w dyskusjach. Wielką satysfakcją było również obserwowanie Państwa zainteresowania przedstawianymi przez prelegentów tematami. Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenia zdobyte w czasie konferencji okażą się cenne i pożyteczne. Przyjacielska atmosfera jaka panowała, dobre relacje, jakie się nawiązały, wspólnie spędzony czas podczas ,,Szkoły Zamówień Publicznych 2017” jest doskonałym dowodem na to, że konferencje nie są tylko miejscem nauki, ale także spotkaniem specjalistów, którzy chcą podzielić się tym, co najcenniejsze – doświadczeniem. Dzięki temu wzrastamy jako ludzie, przedsiębiorcy, dzięki temu więc wspólnie osiągamy sukces w biznesie i w życiu.

Słowa ogromnego uznania kierujemy również w stronę Wykładowców, bez których sukces ,,Szkoły Zamówień Publicznych 2017” byłby niemożliwy. Niesamowita wiedza, profesjonalizm, życzliwość, uśmiech, pozytywna energia – za to wszystko serdecznie dziękujemy.

Cieszymy się również, że już drugi rok z rzędu mogliśmy gościć na naszej konferencji przedstawiciela Urzędu Zamówień Publicznych, co pokazuje, że UZP w końcu dostrzegł zamówienia sektorowe. Gościem honorowym tegorocznej Szkoły był Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych – Pan Hubert Nowak, który wygłosił wykład inaugurujący nt. ,,Rynek zamówień sektorowych. Projekt e-Zamówienia."

Organizacja tak dużej imprezy nie byłaby możliwa bez pomocy. W szczególności chcielibyśmy podziękować za pomoc w organizacji Szkoły następującym firmom: Polskiej Technice Górniczej S.A., Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., Fabrykom Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A., PPUH ,,Malinex" Ryszard Malinowski, Partner Serwis Sp. z o. o., Elgór+Hansen S.A., ZOK Sp. z o. o., JM-TRONIC Sp. z o. o. oraz Elektrometal S.A.

 

Dokumenty do pobrania:

 1_Rynek zamówień sektorowych. Projekt e-Zamówienia_H.Nowak (Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych)

 2_Udzielanie zamówień publicznych.Najczęstsze problemy po nowelizacji_W.Dzierżanowski

 3_Usługi społeczne i inne szczególne usługi_W.Dzierżanowski

 4_Opis przedmiotu zamówienia_A.Adach

 5_Komunikacja w negocjacjach_S.Winch

 6_Komunikacja w negocjacjach_materiały uzupełniające_S.Winch

 7_Wykluczenie wykonawcy_A.Adach

 8_Pozacenowe kryteria oceny ofert – podmiotowe i przedmiotowe oraz ich wpływ na uczciwą konkurencję_P.Pieprzyca

 9_Rażąco niska cena – ciężar dowodu, rozgraniczenia pomiędzy ofertą atrakcyjną a ofertą z rażąco niską ceną_A.Adach

 10_Sanacja ofert – prawidłowe stosowanie art. 26_P.Pieprzyca

 

 

 

Publikacja: 13/06/2016 

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy